Suggest Hướng Dẫn Giao Dịch Trên Sàn Binance Toàn Tập

leonado92

Newbie
Joined
Dec 18, 2017
Messages
18
Reactions
6
MR
0.000

Hướng Dẫn Giao Dịch Trên Sàn Binance Toàn Tập


Hướng dẫn giao dịch trên sàn Binance

Binance là một sàn gian dịch theo mình đánh giá là khá tốt hiện nay, số lượng giao dịch rất lớn và rất dễ sử dụng. Không cần phải xác thực tài khoản rắc rối như những sàn Bittrex, Bitfinex v.v. Đây là một lựa chọn tuyệt vời để sử dụng và Trade Coin trong thời điểm này.

Trước khi hướng dẫn giao dịch trên sàn Binance mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký tài khoản nhé!

Đầu tiên các bạn truy cập vào: https://www.binance.com/?ref=12300711

Ở góc phải website các bạn chọn Register để đăng ký tài khoản

qHK30TRViLw_3r4GffrRmNuuRCkuqAGKKu6q9lqjAQNkT9ZZcCyXGsEpLQSAxtKRNjsgmGKxB1S_iWeBBDgHeoOS8mmXnrovHYkKuuR5px1SEfvoHRgjh2WlpuATpj346YDwqt7Wdduy4OJrbC9Z-Rx3mFy66nv10rRoW6f4Au6eh4C6DUZ8XcrGtlITerJykeLpC1rCpJdaRINQsbRxF2naOOGGbv4yasKE0sK_Xe8G_YTEjDJosBy92hC57GaTCzQ5_RawZ9X0EqGXYRK-F4oVB43-LtqaP29jN9ZYC2Mn73DETG3n7EXqhmNu8UxvFuCbJsHkzTlDlj24N4ylH4lfCsP9nKup0kxJxxDY1tXnk-bGokFmEEPPaKj61KONPZVuCtr8tifBinrgGo4C0BFUkL9hNB1v_Ri4eDt-uEOuuKFqcz8UHIJ3Ip5xoTUP7vErEXTaqgROwSu7AGvqN7LxYKvF4wuvweMyoAHSiv4IeUnguPkazb-YShN1T_E5FHERWMzRq08j6Oiy3IT9PyTTWxGwic7bFVF-RRWqVmUig0uJoGhDwGGp9MtBaNuoeSdR5rxRCq47FS6ieXCL7H9kC4Y3oP5nTnOpp8o=w1366-h573-no


Tiếp theo một trang Đăng ký sẽ hiện ra các bạn điền đầy đủ thông tin vào:

z-jvjVTgnPpUctlgYEu4HUIAIlbFo6Xx6zOd8C7FCXyErFtmJvWoa-7OxTp366pBX8w2Ueks-yYZUfatKwS45nc8Orc6PfBwu0bsNDIRvhLybLKnrDUw4KlkW67hLD_KOy9NkvJ6H3K_tVtKzlPjt7sz0kOKa-Vw9y5wZTX8yo4iPkCmnuoLLoTsVbGVoHe7GXEdipN1jAWHKXDf8fwtRRU59LyJ4GLHpBL1Y9AmBt1fiFAyYkWLICDUgiW3FNKoCHN1lzFZkgXbK9rQY14_V0NHVc5K28rnjIv474RPdW0om29e-p9Jzw-9T8r5aqjGUcMXcHhdIyQnpJ1kcZ_SqbmjppT7xN56LPqWb2a4-cKjPFZHaKH_ZduEwQbeXklC8QWX4fboz_fAY6tzbue1GL_T174EoaPwoLWV0VS3l1lrSmLrAcUfTJ2ji8cd_sGsf3dcTY0oHisNM6fProoKHH1vlvbdy6t0830XF7JUAGd_SPgwVE12ceTdqHt6mKEB0ocTQ4NjLcS-i7FMoMXOCkYCFDRx2fKSwLY1Wqf4RVGASYZgZs8y6FENFuVNr33HQK67lSwgTIVHXgw438ZKC5OQP5AhujeY1w12TMM=w586-h490-no


Trong đó:

o Email: Địa chỉ email của bạn

o Password: mật khẩu

o Confirm Password: nhập lại mật khẩu

Bấm vào ô vuông dòng: “I agree Binance’s Terms Of Use” và Bấm Register.

Một hộp thoại kiễm tra sẽ hiện lên các bạn bấm giữ chuột kéo thả mãnh ghép vào ô trống, tương tự làm 2 lần.

-ZvopIxeng8NvnjGVIkwXsj9R7n3F3ujX5hIl-SXFOSKGsPWK7SOqbTCQRHVz1xM40SZqCgyksxHYXlbgBnOZ1iUykqJ1ofOX2vF9IfM1bXvU6_6oVCTEDpyYbkJDrH19LNF5XESiJb62qxP9t1JuzJW4l_aP0OKbWXekVdbQDQfLpveim1TUxWSeOJUaLDr8CKc66GtxfdnGJvgHWA37B6dMZ0uxYk9GShj11Mv1nyP0X6v6SlnSeJ1gGyPxToPhfT1xGgnh4D6LSCh_j0Z8w-eLOn7W7whJ8SMypLPz9-FwnbhRGuT8UqRZ3dP_fVsr9XXIxdgZONTOkxaCkWdsrH2dHa2OHGBqN9yH-eeuaZR6z-DWxi0X5m4d8NOItmjwsFymAzhY01LkYzkKxwxQLbWWUgFOJrK-uR2GLmNyPVNQbCnVGAp9D-JQfj00OfhfKnjFrsP4a2KUfNf2Bt56k_tZ0ijrdX5rbCMCotuGizHbQ7pCmUsj9ESJde4PdInqQ8JA834R5iycv8aOIaJbcC9E7ZR76NWVlgg9H9yyfrR76crOqMfIbgTx-YKgNsiQ95xbfBTbOjP_hkhqTA7GaSxZSokXcX8YpVqkLo=w593-h493-no


Kiễm tra thành công. Một email kích hoạt sẽ được gửi đến email mà bạn đã dùng để đăng ký, các bạn bấm Verity Email là hoàn tất quá trình đăng ký!

VLFjMulKs_4gpmBjM4jw0DDjCZ1Vc7xHmuKafPyLBPplGcnuj5esHR4ROq2pMQ_-Q1sCunmnHkRfKGo2qwfi-Ze12jEDlcXOWYLBORqrFmMGyyu7nKzvI6W0tmuaoR2AMWxma6Nd0G5sYvb90omIHVvmJpaYKi2_gHVgnPwJNeO8Hs3ryZVzIEhOXrZs-Lb0Q2f_Do_AIc-Nd7mgBiH4h68Uu3QA5KqZ7TmSvylCSxSqC8yi_MpFq1QGZXx6Dz4Nl6bjOJwic7fN3QqYLexbfv_oMrKwWJgqLQkRQjA6xtJEp2QXQc3GcNf8AKXg-7EIHDVLY8JrZnDrOEWiH2IRP7cKFkipDfM_yolItD4dAYQ1TKJbLaSRIXS_IErBTcpSC8S-tLATEKhBbimX_JpESE48dtAMA-h2lrI3fH94GHOAIuSGxvkxBO7mlJiurXug-y_k4gt-0g8EofNoVRlN8l04vlQBXKjPrW-5Qfr58fNJOW-7p5lKD6yKJL7H0dbz3zA8bSnRhxrP0kpepg8TtSWd8xDZw_r1ogj5UKiqgsHnZZ0wT0HRdWb-teQNENK30iC7L4BoXzvw_sgs_BfwicgYPFA187sFXYDPnrM=w648-h467-no


Sau khi bấm xác thực email các bạn đăng nhập lại vào Binance. Một hộp thoại yêu cầu xác thực 2FA để bảo vệ tài khoản sẽ hiện lên như sau:

IIsX7Zs07BO6v4l7riyB6v3cJ0qB0aeleqb6Fi1sM8WtRP3JH5pmxetHZ_ncBTXwtrKpOY1AaKDKfwO7zdYVVCYgJQNQaIckMu4GbzJY5cFeeLvQlsf0x27rm7Qv0cTbNXgnyNMSAMmWeNi00oqh4F0ByWcyH_F14A2hemNuT9PQMZ4_fLtTxoyEdVGgNQaqKVBGO265DbL9_7F7RZ08BmkNXssPi_Hg1KIs8RboPZ9c1pSbBqixoZkIrMh3e7zsMOliMbvD6IDkZKywvKyF7pr496FzYRpeiAfDpe4A_HjCCxuSp3u17EEcz5Zc0Mh2Sv87y6AzG0y_OE-VRicFJW0NCK46uO55iIiwScre7tKQCGhbh8T9wDzi2NiMIArtT_SQo6XCaAIyeBwi_IeCDcPSB0_iBCtaJCdvaChmffj3u4rtmx99zWQFeUumEqOFuG9hGC7pnfqAIE1UkZXpoFZA04OzT3xwYHzDgV4BbUvHVhR8FqBEoKba6yYD9pEjGe29yFS4kWZw1GyqkOdBk8t8vR7X1_kQeTbCvJqxs1oiom018n-Ee1PUXjvfu-vfBIsyElQSUIqUbuOSEKbbBQcfKVhlEZxUK6TiT1M=w854-h500-no


Lúc này các bạn có 2 tùy chọn một là Xác thực Google Auth hai là xác thực bằng SMS, tốt nhất các bạn chọn Google Auth để bảo mật hơn hoặc có thể chọn Skip for now để bỏ qua bước này chúng ta có thể xác thực vào lúc khác.

Nếu xác thực bằng Google Auth, các bạn tải app trên điện thoại với tên là Authy, sau đó mở app lên bấm vào Add Account, tiếp theo bấm Scan QR Code. Rồi dùng điện thoại quét mã QR code có dạng hình vuông như hình bên dưới. Sau đó điền mật khẩu đăng nhập và Mã gồm 6 số trên điện thoại vào phần Enter 2FA code from the app. Cuối cùng Bấm submit là xong!

Sau này khi đăng nhập hoặc mua bán Coin trên sàn các bạn chỉ việc mở App trên điện thoại và nhập mã 6 số vào thôi. Đây là cách bảo mật phòng trường hợp ai đó truy cập vào tài khoản của bạn.

Lưu ý: Lưu lại mã 2FA backup key phòng trường hợp điện thoại bị mất, bị hư, bị cướp v,v,v.. để mà còn lấy lại dữ liệu được.

-pb96B_vZBcAS1cnZSQtE1GofFXEpKfWMUJwmiklETvOdSoHsgRHiQh2A8yI52L3g-Q9sbKemZEjRdJ-anvgAfsf3UKPP14sOa_OgojvNVEwGMwhRSKGmjcPpCy1iLRPiFeiZo5bjoWlCt5JL7zKLc9-fI2-V41b1prmWnHNFGHQbQrQqzVqQL6R0JG4-o3b09q2aRyohwSIRLjPzNcsOskN1koy7tCJeTiwdEa3n7D7MogaKmIMrKh04WTsc7xtg-q4dNdMh67a7TD_vvfscoqUC8EdRbL0VsCaMSCDE8DdesgCWP4pgXcYBObqeHR101QjgobKDS1J9zKvHpP3T4L2dDIrqqXFVItRD0tVWxA-qc3VgxfSZ0c1DUlg3AW5jkL9d8LZNKKFuJ2PA-D3FhRWB8kVeAYRKuGEKMoZTm_MYfOnQ5VzYtjDk1mv3bPkKnMxNSsKDnwhvjJ7Ci5rHRZZ0KSipVtO1n_Rp55pibWJ0sSpQqPiQs3tGiBKdmYHk0-T-LiWM2-XJE4LzjGCw0Mdb6fZWMmOP2Ddpr_hddj_YuEQnFYi8TnOwbtfBETd_3-cJ_ysPIhaM1_1ixqkl1CsO3fw2mCMcv69nFE=w829-h571-noHướng dẫn xác thực tài khoản Binance
Sau khi đăng ký tài khoản Binance, tài khoản của bạn sẽ thuộc dạng Level 1, ở level này bạn chỉ được rút tối đa 2BTC/24h. Để nâng cấp lên level 2 và có thể rút tối đa 100BTC/24h, bạn cần phải xác minh danh tính với Binance, để làm việc này các bạn làm theo hướng dẫn xác thực tài khoản Binance.

Ở giao diện quản lý tài khoản của Binance, bạn bấm vào Submit Verification Documents

GgiXepqttmvkllyn9wnXHa_UbNa_1ALeRynRJY4C2V6FeuQmWcvr4dMOk-mj_wBbb6BkMl6yS7uL2WrofxDXNuruAhbkF9w54QieAT6qmhxObrEsBxNIr5x3EUFb5jt8Qs3SxoofcvHtnSYilaGT8gPuOm9GXWP5040rB5ii2GD2O_PeMkwxywU5K0qFKA5M1k0L8k7Iduqv3-bozMBaiIk-ZP9vLr-XZMz7OyZbLCpo1HBouunF3W2vnoQB7mBUghfblNLrRoSR6_c2Jw0HptqTC1txj3RcuCIYf8FdkfW_e815cQoD_Led8HURlTU6zngwnNF0g0oVhmHe4TY6rPsI_fmialYGR9BsibA-mCFj2buWUJm3OxH8kMfOMHIePHBGhNypl_ORe1kmpXD-pE_A6zBS0tXiy_pe55DdNI3DhZg39r0v58tLwv74gGp5DRLIEOeZvLemxycPrSGBYbc83wN6S3YDlbbM9jFRpPIPKRxb_h2lpAcA-oM9L_uXjkIYQv3rR_gLUdl617wkLncebGrDYGZOr6-vVgBodqmsgQoaekuU10jnEc8-QXIDyxqUVBEWDxq785EBsiZyRbi50nRvnA_86OVa-GA=w1366-h337-no


Một trang xác thực hiện ra các bạn điền thông tin như sau :

o Type : Chọn International

o First name : Điền tên của bạn

o Last Name : Điền họ là tên lót của bạn

o Gender : Chọn giới tính

o Country : Chọn Việt Nam

o Passport ID : Điền số passport của bạn, nếu bạn không có passport thì điền số CMND hoặc số bằng lái xe vào.

zEPkoRBe5XWB2ObfcMphl30cHWmsQIwLWWgn39at81VkTfLy8SO0XyV8uQoh_W_QW3lS1tZv_sZYaZAQQ5WnP0dUCBgBRPDcR7Hb5HtFYOkVTQDRpYtGT5qYCJuajyZyPZDkmmBsqCJDHu_0pZrxWhyNK6nLpJZrOmzQfReypTXK_ghkFTUFQnDIavJwBaSs9XxeGNfDBAdz-Vi9hMn8zjJvpUzG02apWniTO5NoKHhg9cYXsS48yNkxQhFyYDw1lm1x0VyeW5RPcmWt-hw3MKzk13tKiejUupRE-TkefByoJXqcY2MUA33oxvre1UDu4c5vBCESx1hqGCorJIFSbg9aF3GXEqoL3tHB4oth6bNxbe5KQTAzNEqCksu6qXI6IpbBiYs4-xQA9y2F3KOeJ6DslSU9g926ZJ8d6DutnW1TtUtyUQZG7ey4X8-qZ1N6AMst5JLTKROGjxSc4VDRtFqEqTC4-qc3LYS4lpf5C5U3KiknDvk46mofToqpTmTORvtVNvgJbQFBSIotdZXC4qC9X6IJvWUs5-t9rTKvMgSYZKrsHYmR_kxUxgEHScMNvfIPiqg4RMBWjvRu24Za2dWWTT9Lmlaq_0cBlW4=w948-h521-no


Mục Passport Cover, Bạn upload ảnh như sau. (Ảnh phải ở dạng .JPG và rõ ràng)

o Nếu bạn điền số Passport, mục này bạn chụp ảnh bìa Passport của bạn

o Nếu bạn điền số CMND hoặc bằng lái xe, mục này bạn chụp ảnh mặt trước CMND hoặc bằng lái xe của bạn

kCSsVmhBfdo_Cix1bb7Lf90WS3nS6tPuEx2gLU2MUf8m-478tJsTb8-3n_OKQF5dzduB2W52LHjuT-dWIX_GhgGpmbBuPnRnJB8xfAz035I6E0TQrDX-nP5DXwzk5bAO6oIk21G9wtp9r1rpq-n4EQU_lBwI4Bu33sqvnqzJWvFVxto1Y5vp-uYsEUzOR24W9fwidv-pi8llgIXERM3BQrAbciwRcNzyUobyTrsxGDeVWCJDOTvSAVVgC1kq6A-oE542XzJSW9VFVSy949V0hW4zaW4H2KAFQKI8yk7VG2REghSeOgoJozR6rIxnl7SdxGE_KEXD2KrBjOih0IHoTDq777kemhJIyyBYs5jooaBQb68LKOftlC1y0jtuWEW0aFQObTWDsHzz1k7H0kioNYa1Zdn_hHoWwvquxvUHr5KJ_n7vh5nO75NtCGFyJfd_Dw92Z47_aPGAlgA3bZio9jwaMhN9Cy6V8ypa1B4kJLH_z2ds8CqQ_xzh8dqVdbOBrqGhpubwIA9Yr8Qr1LGCR_faKwAWehD5wy5qKMPnIgxANBTftP20QfAxfI6217UuHw88jQl5d_nhwAhozUvz74Px-cdaU3SvQmciuME=w898-h355-no


Mục Passport Personal Page, bạn upload như sau : (Ảnh phải ở dạng .JPG & rõ ràng)

o Nếu bạn điền số Passport, mục này bạn chụp ảnh mặt trong Passport của bạn

o Nếu bạn điền CMND hoặc bằng lái xe, mục này bạn chụp ảnh mặt sau CMND hoặc bằng lái xe của bạn

uX_zckn3nsKTPykU_y-tVYJAH8Bz3ysKqAO1cTaEXHe8AG9TXL3xc--XbEG_l72MnMHVppOGhi-5PrkrFizFcCuXPqrCtimsdGZ56NFNVqmqyQf90P-CMY6_fIvOfRf3HHlL10Xx5vzyR2EyRlfzLwjS7xV0t-FFBnivH13xkf2Wf93retS8usugiSWc_maa6pjLCl5Ro-U5bTQHO0V-lkxpIHq9Ark5QigXeIuz3xOLT7O5T7x8k8Kxkwoh8pmc21U7RxouNlhBdZNVPRPMLuGP2tyzMz28codR-dMPsr6aM0j1tUkNsrnaAjRhRapsWhnjhqqGRbXC3ZA9NeJym90QNvR_6owu3oSqJHyvhBSYpm4sTq8D3B91RFluR5LEJcp_QrvHAPs8rWEZLpLV1UEktXPj-7D_lOGKAaoXVR-NuPZayUQkQ5KDOQQ9ndQBub2bTQRQJG7pxTjuqTvNvcQpXWjfeRrhSsMdccJnM93dzyhG-BU-GsAWoWAH6h8-fnjtOKWja2L7IywbWCqPVrX2kyag3v_OqUT8-hwwBR4M9thtLp878jJvtuwFAiuxWE5qJmqvsqboe_HsITmtSDFGb9ayOt1A2GTfTJ0=w915-h350-no


Cuối cùng là mục Selfie With Photo ID and Note, bạn cần phải chuẩn bị 1 tờ giấy, ghi dòng “Binance” kèm theo ngày tháng hiện tại, sau đó cầm kèm với Passport (Hoặc CMND/bằng lái) lên selfie, lưu ý :

o Tờ giấy phải ghi từ Binance kèm theo ngày tháng năm thời điểm hiện tại.

o Ở trên bạn upload giấy tờ gì thì bây giờ selfie với giấy tờ đó, không được ở trên là passport giờ lại selfie với CMND

o Hãy đảm bảo khuôn mặt của bạn được nhìn thấy rõ ràng và tất cả các chi tiết trên giấy tờ cũng đọc được, không bị mờ.

tdI_uPmHXeKYWBf4RLgatWje-doXwM5DflwavzScvwvYCmLfyiiIKd_Yygt9UDzDdnBFkrTIE-xuVVwoZb34OK0K8ITa1Vd7TcObtQrN3SkQ02_h5Ai8FzMbwgUmScJXH3kzvEhZReXBklj2Hk5Z2Luj36KpFwzo0O9qEZz0v8ubePJgyTUmn-2PGKsqZKJjxgjRMVyIy1UUehxcoBu9Q-OVu0zGOZ13EtpgcbiDwi29Jsqcl2kAY6YLqK_2REUSEiT8kgruH0gBsuQ3CPN3pw9gFgFBIFJ3mFvvgOpWpUhzxgTuFHqU9015DakeLBymlBj4e1kHgMtVuM88mo1H37iOcIw8xJVQC37yjlF3lFG3nWhQFRF4ddq2bPonDjoRQ4wrCxK7vLrtQJccaRM1g2qx5i9N1ebAWr09EX9bSw_bBqhwTJexDBPXUd7c45NGJK4GWO3yXF4IcPgF3Tg6LRUrbSMBNez1nfuFCDDVg9LcYSaYf6QMjJUNJ3cRPV76D_uNv7Yyed_Jlwr-snIX5MQ21NqqJ8p3GizVv6ZkJh2bhTbIzV3jHFE_LbSzjzP0WomJ1HFXaAG6jvyrRU7PVqkHrjKjnsUSc2HMuVM=w895-h402-no


Sau khi upload xong tất cả những hình ảnh cần thiết, các bạn bấm nút Submit để hoàn tất. Binance sẽ duyệt lên level 2 thủ công trong vài ngày. Sau khi được duyệt, tài khoản của bạn sẽ có như sau.

U_NujZ_wOnprLzN2_wUDplZ_IWqZtU3pKhLWzyYQJiTajffx4WbVWNNlvwtk4tjGQu6jt4L8O3CE3boFLqXixbWTlALH0MSwD5uLRcramSSIRQ1RJL2Eb7jvv_qmVSJcUYfLBxMnTHIf-17NC2U4rUnjbs1KZM7lpswsuKXCwxRl1EFHhMcmw_qNC6IhrCdPwuWi2RBu6IBwlQpc1UZpYOyYBVlTFZixgd4vqiC4xteELizfzILNdGe_oA5qwumqjtAHM7bGr6G8-xvAPh2kRIl6CZdcJAc22sEpRQgnD0jhVQaDFMTF-EQurPF7ytH5uaD8OHqxkteuz-MkjndtymciWSgIVaHp7HwD9JcQwbfUSXT_VXQ10aUrlK5nBEZhUrjEPll9clu8DIJCVUbebGe5ozJKK0Yh1QeJl0P0Ry0U94s5HcS3ztI9eKPbE7FCEoW6Z_mhlnoj5ByCMZWJzv3gmhcV4LVaqcm5qh_dDSNONG-w5w-OQHf8Fza0g6yyBOoJbsm9srRltVjhJNHC7fziwRtEzwrHki9H1_0sQ69LybXsbADHKQlCvgsNSVutcgtJsjqp4v8oWPeEWLiTlfmkfWM2elocAs9f3_s=w558-h125-no


Giờ thì mỗi ngày bạn đã có thể rút tối đa 100BTC, nếu cần rút nhiều hơn nữa bạn có thể bấm vào Contact Us để liên hệ với Binance.

Xong phần đăng ký tài khoản và xác minh tài khoản rồi. Các bạn cùng xem hướng dẫn giao dịch trên sàn Binance nha.

Hướng dẫn giao dịch trên sàn Binance chi tiết
Nạp Bitcoin vào sàn
Để nạp Bitcoin các bạn bấm vào menu Funds sau đó đến khu vực Bitcoin bấm Deposit để lấy địa chỉ ví BTC và nạp Bitcoin và địa chỉ ví đó. Các bạn cũng có thể nạp các đồng khác theo địa chỉ ví của đồng đó tương tự.

Lưu ý: Xem cẩn thận tránh nhầm địa chỉ ví, vì nhầm có nghĩa là mất tiền luôn đó!

cwStvbFVuAjeAeEGAsVD3KWyv9IPU2fLRKet9Bq_D97IyWPRkGKExGw9nzVc9Q3RwnpWCknKQh18sjDUrKNofC_N5RTWxCq7s1u8WphmLQsp_ltu9Wb6cfnxSrGe5hjyyl03r_hMvGtY_FjlKGd443qi-Ui8uJ_ucBOKbHzKf5wyjCG3SiYhnMQzpKMD02cACozGdyseBTP1pzNh0fxkYrQFKUH6KephO1XkNn6GljhiqRaQRcLlOhcohSjdQNSFcCiAoXLeH6fvUB2uUHlDi1hlpQnwQCFL-pSrh1CcEl5xsKEIJmoug-efKSEI6rpvISG-7YBvebQynlhkc18kqiAyqU4M_2QEbRuXzONHFlqHt9Au6xPWqJCwTeJrqzjCu0pRnbb1hwY_LeiVLSUrxjy1uekENDsIILWIXMdP6KtIedry9jlPCEeNabn4Gmk0hSDyJv4AK16cdcVv3twtigNVbj_lcxckYp7WnAS-sFleSmy-0rRHNSiZQI2Xw6yM2oLgx6U3tGtcT9XYe5Y2_CS5Lu96gtzwSU45q9ZZ80rlob3mpI0PXLotHv8QcAHHMhFpqXJNjMqCz3q7B_Mju-7PUMDWpLSLtMNLD6s=w1101-h672-no


Hướng dẫn giao dịch trên sàn Binance, cách sử dụng và mua bán
Rồi sau khi đã nạp Bitcoin vào sàn. Các bạn bấm vào menu Exchange ở góc trái website để vào sàn giao dịch.

67t3F1IZn5Hsoy3GSxE5SLy1a8dM2Xw-y2DsGlWoxavS5qMFdVdFe0Grh4jJtQpJUboaJ_Sj2DvqShGrhUz2Lq-ZgeHWn6cPXj9Hu0EylVHwA3hwOrFziVfaTSgIsqkfWpdczJCLrxCFTXuGzI2YJraMIRR-d12HLLFxBeRrN0ZcnxYO2t2igdvQT9s2iZ9zxWs9y_AWS90lJuNM3NtnqpzcaL24Rdtlq-J6AyGuDCuhtQ4dInx441ztC9t-CHmj3Iwqc7M6JS6SnXSXoiFSYj39CyQKpqmYL-Aa32EVj95JZZTUon54yDuQW6pIYX-qTqpvBHE0Hsi0AwWOBKnCylYDea5GrFvBzLeTDFI7cyy2f2YJja4rNg0SREYhazgQRBbzEvOfW7-MM77GrolKHK4T5XA08QGvo1bpXmQw4GW-Pow-8qtzO33iuYSg98dSIVLwdysvbD5KBFKOdh79Cx6EcYiK4RBfbtZMNf0iLOHL-Wo42vCstwFsO3x59B6aEP5SW_1XSy-v5fA3ZKdlSUuDqNrsHdPPLUh5p3OxkuxOkVxHapqIo-lnvtx6WPqmyR1erbFJWu2PyP4uTtpjHVBVHNn1cLwbi_lf280=w370-h126-no


Giao diện mua bán sẽ hiện ra các bạn xem các vùng mình đã đánh số để giải thích cho các bạn hiểu bên dưới nhé!

9iKysr8TDxK9rkYpoxgXPXkTTubfUYLTnZBgbUrNDwAgtP4_NGn1InMa28EG3YsiD12eI6Ci2UkykuYCezD4sViTnB8fzeaPfyCQq-bU1t14LvMyjqBzzEkFKfzfe5oq0p4O4vltUvDjXax0X9MR0QUfayMC3RuH9gMiA2k1opstbqz4Kcb09Dvpx8N2xl7DuZQPYgt-ytmBkao1P2Mjx8soQICNK-PL7WvwTuAFER7kvORnwePYhPD4uPv8YWQQUUH3C6L8L8Ik88ivcn_A49D-3HWJUtogCIdPoPY1DcD4Mb9o1iWAOTtu0EHGNytNWGYZfXQALuy__dlxVlNX3xNV9U7oYKuTncQiG40y9u2Sl9oS4PQxva_9iVfCBrI5jN9LrBip5GePB_DPUgporc6FgpalMexLDTWTup_7XbIxKtYRbskaVm5JNpmT5uhvKUJ2nEOvE8YHUnBnItu4M8sfRmiMvAoPWe09hftWGfdc1W4Mpw1xorJQSKqsToxyngwwYBdI65PjJqJxjVoHW_yqYltJTWMhux34FtSyZBoHHgOXPnKZWKMjlVSYJRKe76rmbHIctxchYOWmOiHlnCORnoLBScdyR-dMM7s=w917-h672-no


Số 1: đây là nơi sẽ hiển thị danh sách người bán kèm theo mức giá, giá bán thấp nhất sẽ nằm dưới cùng.

Số 2: đây là nơi sẽ hiển thị danh sách người mua kèm theo mức giá, giá mua cao nhất sẽ nằm trên cùng.

Số 3: đây là chức năng mua. Tại đây các bạn điền giá mua tại Price và số lượng mua tại Amount, bấm Buy để đặt mua. (có thể chọn giá mua nhanh bằng cách bấm vào giá rẻ nhất bên hình số 1)

Số 4: đây là chức năng bán. Tại đây các bạn điền giá bán tại Price và số lượng bán tại Amount, bấm Sell để đặt bán . (có thể chọn giá bán nhanh bằng cách bấm vào giá cao nhất bên hình số 2)

Số 5: Đây là nơi các bạn chọn Coin mình muốn mua hoặc bán, Lưu ý: tại khu vực này các bạn chọn coin và chọn phương thức giao dịch ở góc trên gồm BTC , ETH, BNB, USDT, nếu mua bán bằng Bitcoin chọn BTC, mua bán bằng đồng khác thì chọn tương ứng. Ví dụ mình đang chọn đồng IOTA/BTC thì chữ BTC ở phía sau dấu gạch chéo “/” ngầm hiểu là giao dịch bằng BTC, các đồng khác cũng vậy.

Số 6: đây là khu vực hiển thị lịch sử sao dịch của Coin đó được cập nhật liên tục.

Số 7: đây là khu vực hiển thị danh sách các giao dịch đặt mua hoặc bán của bạn.

Số 8: đây là khu vực hiển thị tất cả giao dịch đã thực hiện của bạn trên Coin đó.

Số 9: Biểu đồ tăng giảm giá của Coin. Các bạn có thể tùy chỉnh biểu đồ để xem theo thời gian hoặc sử dụng các công cụ mà biểu đồ hỗ trợ để phân tích Coin đó.

Rút Bitcoin về Remitano
Sau khi Trade Coin, giao dịch mua bán kiếm được khá khá các bạn có thể rút Bitcoin về ví Remitano để bán sang VND, tại menu Funds mục Deposits Withdrawals mà mình đã đề cập ở phần phía trên rồi.

Các bạn vào vùng Bitcoin chọn nút Withdrawal điền địa chỉ ví BTC của Remitano hoặc ví khác nơi mà Bitcoin sẽ được rút về và nhập mã Google Athu gồm 6 số trên APP điện thoại để rút thôi. Nếu chưa xác thực 2FA thì không cần nhập mã Google Athu nhé!.

Lời khuyên: Các bạn nên xác thực 2FA để bảo mật tài khoản của mình. Dạo này hacker lộng hành nhiều lắm! :))

Lời kết
Bài viết khá dài ^^!~ mõi cả tay. Nhưng đây là hướng giao dịch trên sàn Binance cũng gọi là cụ thể và chi tiết nhất rồi. Vì giới hạn bài viết không cho phép nên các bạn có thể tự mình vọc phá thoải mái để tìm hiểu thêm những chức năng hay khác trên sàn này nhé!

Binance: https://www.binance.com/?ref=12300711

Chúc các bạn thành công!
 
mình dân chơi chứng khoán, giờ bắt đầu tìm hiểu coin.

Sàn Biance này có cho dùng đòn bẩy (margin) không vậy? Và tỉ lệ margin là bao nhiêu
 
up dùm chủ thớt vì tính thần viết bài chi tiết :D
sàn này đang khá hot, mọi nhanh tay dk và verify nhanh, trước khi nó khó như verify như bittrex, cần cmnd thoy là verify dc r
 
Hướng Dẫn Giao Dịch Trên Sàn Binance Toàn Tập

Hướng dẫn giao dịch trên sàn Binance

Binance là một sàn gian dịch theo mình đánh giá là khá tốt hiện nay, số lượng giao dịch rất lớn và rất dễ sử dụng. Không cần phải xác thực tài khoản rắc rối như những sàn Bittrex, Bitfinex v.v. Đây là một lựa chọn tuyệt vời để sử dụng và Trade Coin trong thời điểm này.

Trước khi hướng dẫn giao dịch trên sàn Binance mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký tài khoản nhé!

Đầu tiên các bạn truy cập vào: https://www.binance.com/?ref=12300711

Ở góc phải website các bạn chọn Register để đăng ký tài khoản

qHK30TRViLw_3r4GffrRmNuuRCkuqAGKKu6q9lqjAQNkT9ZZcCyXGsEpLQSAxtKRNjsgmGKxB1S_iWeBBDgHeoOS8mmXnrovHYkKuuR5px1SEfvoHRgjh2WlpuATpj346YDwqt7Wdduy4OJrbC9Z-Rx3mFy66nv10rRoW6f4Au6eh4C6DUZ8XcrGtlITerJykeLpC1rCpJdaRINQsbRxF2naOOGGbv4yasKE0sK_Xe8G_YTEjDJosBy92hC57GaTCzQ5_RawZ9X0EqGXYRK-F4oVB43-LtqaP29jN9ZYC2Mn73DETG3n7EXqhmNu8UxvFuCbJsHkzTlDlj24N4ylH4lfCsP9nKup0kxJxxDY1tXnk-bGokFmEEPPaKj61KONPZVuCtr8tifBinrgGo4C0BFUkL9hNB1v_Ri4eDt-uEOuuKFqcz8UHIJ3Ip5xoTUP7vErEXTaqgROwSu7AGvqN7LxYKvF4wuvweMyoAHSiv4IeUnguPkazb-YShN1T_E5FHERWMzRq08j6Oiy3IT9PyTTWxGwic7bFVF-RRWqVmUig0uJoGhDwGGp9MtBaNuoeSdR5rxRCq47FS6ieXCL7H9kC4Y3oP5nTnOpp8o=w1366-h573-no


Tiếp theo một trang Đăng ký sẽ hiện ra các bạn điền đầy đủ thông tin vào:

z-jvjVTgnPpUctlgYEu4HUIAIlbFo6Xx6zOd8C7FCXyErFtmJvWoa-7OxTp366pBX8w2Ueks-yYZUfatKwS45nc8Orc6PfBwu0bsNDIRvhLybLKnrDUw4KlkW67hLD_KOy9NkvJ6H3K_tVtKzlPjt7sz0kOKa-Vw9y5wZTX8yo4iPkCmnuoLLoTsVbGVoHe7GXEdipN1jAWHKXDf8fwtRRU59LyJ4GLHpBL1Y9AmBt1fiFAyYkWLICDUgiW3FNKoCHN1lzFZkgXbK9rQY14_V0NHVc5K28rnjIv474RPdW0om29e-p9Jzw-9T8r5aqjGUcMXcHhdIyQnpJ1kcZ_SqbmjppT7xN56LPqWb2a4-cKjPFZHaKH_ZduEwQbeXklC8QWX4fboz_fAY6tzbue1GL_T174EoaPwoLWV0VS3l1lrSmLrAcUfTJ2ji8cd_sGsf3dcTY0oHisNM6fProoKHH1vlvbdy6t0830XF7JUAGd_SPgwVE12ceTdqHt6mKEB0ocTQ4NjLcS-i7FMoMXOCkYCFDRx2fKSwLY1Wqf4RVGASYZgZs8y6FENFuVNr33HQK67lSwgTIVHXgw438ZKC5OQP5AhujeY1w12TMM=w586-h490-no


Trong đó:

o Email: Địa chỉ email của bạn

o Password: mật khẩu

o Confirm Password: nhập lại mật khẩu

Bấm vào ô vuông dòng: “I agree Binance’s Terms Of Use” và Bấm Register.

Một hộp thoại kiễm tra sẽ hiện lên các bạn bấm giữ chuột kéo thả mãnh ghép vào ô trống, tương tự làm 2 lần.

-ZvopIxeng8NvnjGVIkwXsj9R7n3F3ujX5hIl-SXFOSKGsPWK7SOqbTCQRHVz1xM40SZqCgyksxHYXlbgBnOZ1iUykqJ1ofOX2vF9IfM1bXvU6_6oVCTEDpyYbkJDrH19LNF5XESiJb62qxP9t1JuzJW4l_aP0OKbWXekVdbQDQfLpveim1TUxWSeOJUaLDr8CKc66GtxfdnGJvgHWA37B6dMZ0uxYk9GShj11Mv1nyP0X6v6SlnSeJ1gGyPxToPhfT1xGgnh4D6LSCh_j0Z8w-eLOn7W7whJ8SMypLPz9-FwnbhRGuT8UqRZ3dP_fVsr9XXIxdgZONTOkxaCkWdsrH2dHa2OHGBqN9yH-eeuaZR6z-DWxi0X5m4d8NOItmjwsFymAzhY01LkYzkKxwxQLbWWUgFOJrK-uR2GLmNyPVNQbCnVGAp9D-JQfj00OfhfKnjFrsP4a2KUfNf2Bt56k_tZ0ijrdX5rbCMCotuGizHbQ7pCmUsj9ESJde4PdInqQ8JA834R5iycv8aOIaJbcC9E7ZR76NWVlgg9H9yyfrR76crOqMfIbgTx-YKgNsiQ95xbfBTbOjP_hkhqTA7GaSxZSokXcX8YpVqkLo=w593-h493-no


Kiễm tra thành công. Một email kích hoạt sẽ được gửi đến email mà bạn đã dùng để đăng ký, các bạn bấm Verity Email là hoàn tất quá trình đăng ký!

VLFjMulKs_4gpmBjM4jw0DDjCZ1Vc7xHmuKafPyLBPplGcnuj5esHR4ROq2pMQ_-Q1sCunmnHkRfKGo2qwfi-Ze12jEDlcXOWYLBORqrFmMGyyu7nKzvI6W0tmuaoR2AMWxma6Nd0G5sYvb90omIHVvmJpaYKi2_gHVgnPwJNeO8Hs3ryZVzIEhOXrZs-Lb0Q2f_Do_AIc-Nd7mgBiH4h68Uu3QA5KqZ7TmSvylCSxSqC8yi_MpFq1QGZXx6Dz4Nl6bjOJwic7fN3QqYLexbfv_oMrKwWJgqLQkRQjA6xtJEp2QXQc3GcNf8AKXg-7EIHDVLY8JrZnDrOEWiH2IRP7cKFkipDfM_yolItD4dAYQ1TKJbLaSRIXS_IErBTcpSC8S-tLATEKhBbimX_JpESE48dtAMA-h2lrI3fH94GHOAIuSGxvkxBO7mlJiurXug-y_k4gt-0g8EofNoVRlN8l04vlQBXKjPrW-5Qfr58fNJOW-7p5lKD6yKJL7H0dbz3zA8bSnRhxrP0kpepg8TtSWd8xDZw_r1ogj5UKiqgsHnZZ0wT0HRdWb-teQNENK30iC7L4BoXzvw_sgs_BfwicgYPFA187sFXYDPnrM=w648-h467-no


Sau khi bấm xác thực email các bạn đăng nhập lại vào Binance. Một hộp thoại yêu cầu xác thực 2FA để bảo vệ tài khoản sẽ hiện lên như sau:

IIsX7Zs07BO6v4l7riyB6v3cJ0qB0aeleqb6Fi1sM8WtRP3JH5pmxetHZ_ncBTXwtrKpOY1AaKDKfwO7zdYVVCYgJQNQaIckMu4GbzJY5cFeeLvQlsf0x27rm7Qv0cTbNXgnyNMSAMmWeNi00oqh4F0ByWcyH_F14A2hemNuT9PQMZ4_fLtTxoyEdVGgNQaqKVBGO265DbL9_7F7RZ08BmkNXssPi_Hg1KIs8RboPZ9c1pSbBqixoZkIrMh3e7zsMOliMbvD6IDkZKywvKyF7pr496FzYRpeiAfDpe4A_HjCCxuSp3u17EEcz5Zc0Mh2Sv87y6AzG0y_OE-VRicFJW0NCK46uO55iIiwScre7tKQCGhbh8T9wDzi2NiMIArtT_SQo6XCaAIyeBwi_IeCDcPSB0_iBCtaJCdvaChmffj3u4rtmx99zWQFeUumEqOFuG9hGC7pnfqAIE1UkZXpoFZA04OzT3xwYHzDgV4BbUvHVhR8FqBEoKba6yYD9pEjGe29yFS4kWZw1GyqkOdBk8t8vR7X1_kQeTbCvJqxs1oiom018n-Ee1PUXjvfu-vfBIsyElQSUIqUbuOSEKbbBQcfKVhlEZxUK6TiT1M=w854-h500-no


Lúc này các bạn có 2 tùy chọn một là Xác thực Google Auth hai là xác thực bằng SMS, tốt nhất các bạn chọn Google Auth để bảo mật hơn hoặc có thể chọn Skip for now để bỏ qua bước này chúng ta có thể xác thực vào lúc khác.

Nếu xác thực bằng Google Auth, các bạn tải app trên điện thoại với tên là Authy, sau đó mở app lên bấm vào Add Account, tiếp theo bấm Scan QR Code. Rồi dùng điện thoại quét mã QR code có dạng hình vuông như hình bên dưới. Sau đó điền mật khẩu đăng nhập và Mã gồm 6 số trên điện thoại vào phần Enter 2FA code from the app. Cuối cùng Bấm submit là xong!

Sau này khi đăng nhập hoặc mua bán Coin trên sàn các bạn chỉ việc mở App trên điện thoại và nhập mã 6 số vào thôi. Đây là cách bảo mật phòng trường hợp ai đó truy cập vào tài khoản của bạn.

Lưu ý: Lưu lại mã 2FA backup key phòng trường hợp điện thoại bị mất, bị hư, bị cướp v,v,v.. để mà còn lấy lại dữ liệu được.

-pb96B_vZBcAS1cnZSQtE1GofFXEpKfWMUJwmiklETvOdSoHsgRHiQh2A8yI52L3g-Q9sbKemZEjRdJ-anvgAfsf3UKPP14sOa_OgojvNVEwGMwhRSKGmjcPpCy1iLRPiFeiZo5bjoWlCt5JL7zKLc9-fI2-V41b1prmWnHNFGHQbQrQqzVqQL6R0JG4-o3b09q2aRyohwSIRLjPzNcsOskN1koy7tCJeTiwdEa3n7D7MogaKmIMrKh04WTsc7xtg-q4dNdMh67a7TD_vvfscoqUC8EdRbL0VsCaMSCDE8DdesgCWP4pgXcYBObqeHR101QjgobKDS1J9zKvHpP3T4L2dDIrqqXFVItRD0tVWxA-qc3VgxfSZ0c1DUlg3AW5jkL9d8LZNKKFuJ2PA-D3FhRWB8kVeAYRKuGEKMoZTm_MYfOnQ5VzYtjDk1mv3bPkKnMxNSsKDnwhvjJ7Ci5rHRZZ0KSipVtO1n_Rp55pibWJ0sSpQqPiQs3tGiBKdmYHk0-T-LiWM2-XJE4LzjGCw0Mdb6fZWMmOP2Ddpr_hddj_YuEQnFYi8TnOwbtfBETd_3-cJ_ysPIhaM1_1ixqkl1CsO3fw2mCMcv69nFE=w829-h571-noHướng dẫn xác thực tài khoản Binance
Sau khi đăng ký tài khoản Binance, tài khoản của bạn sẽ thuộc dạng Level 1, ở level này bạn chỉ được rút tối đa 2BTC/24h. Để nâng cấp lên level 2 và có thể rút tối đa 100BTC/24h, bạn cần phải xác minh danh tính với Binance, để làm việc này các bạn làm theo hướng dẫn xác thực tài khoản Binance.

Ở giao diện quản lý tài khoản của Binance, bạn bấm vào Submit Verification Documents

GgiXepqttmvkllyn9wnXHa_UbNa_1ALeRynRJY4C2V6FeuQmWcvr4dMOk-mj_wBbb6BkMl6yS7uL2WrofxDXNuruAhbkF9w54QieAT6qmhxObrEsBxNIr5x3EUFb5jt8Qs3SxoofcvHtnSYilaGT8gPuOm9GXWP5040rB5ii2GD2O_PeMkwxywU5K0qFKA5M1k0L8k7Iduqv3-bozMBaiIk-ZP9vLr-XZMz7OyZbLCpo1HBouunF3W2vnoQB7mBUghfblNLrRoSR6_c2Jw0HptqTC1txj3RcuCIYf8FdkfW_e815cQoD_Led8HURlTU6zngwnNF0g0oVhmHe4TY6rPsI_fmialYGR9BsibA-mCFj2buWUJm3OxH8kMfOMHIePHBGhNypl_ORe1kmpXD-pE_A6zBS0tXiy_pe55DdNI3DhZg39r0v58tLwv74gGp5DRLIEOeZvLemxycPrSGBYbc83wN6S3YDlbbM9jFRpPIPKRxb_h2lpAcA-oM9L_uXjkIYQv3rR_gLUdl617wkLncebGrDYGZOr6-vVgBodqmsgQoaekuU10jnEc8-QXIDyxqUVBEWDxq785EBsiZyRbi50nRvnA_86OVa-GA=w1366-h337-no


Một trang xác thực hiện ra các bạn điền thông tin như sau :

o Type : Chọn International

o First name : Điền tên của bạn

o Last Name : Điền họ là tên lót của bạn

o Gender : Chọn giới tính

o Country : Chọn Việt Nam

o Passport ID : Điền số passport của bạn, nếu bạn không có passport thì điền số CMND hoặc số bằng lái xe vào.

zEPkoRBe5XWB2ObfcMphl30cHWmsQIwLWWgn39at81VkTfLy8SO0XyV8uQoh_W_QW3lS1tZv_sZYaZAQQ5WnP0dUCBgBRPDcR7Hb5HtFYOkVTQDRpYtGT5qYCJuajyZyPZDkmmBsqCJDHu_0pZrxWhyNK6nLpJZrOmzQfReypTXK_ghkFTUFQnDIavJwBaSs9XxeGNfDBAdz-Vi9hMn8zjJvpUzG02apWniTO5NoKHhg9cYXsS48yNkxQhFyYDw1lm1x0VyeW5RPcmWt-hw3MKzk13tKiejUupRE-TkefByoJXqcY2MUA33oxvre1UDu4c5vBCESx1hqGCorJIFSbg9aF3GXEqoL3tHB4oth6bNxbe5KQTAzNEqCksu6qXI6IpbBiYs4-xQA9y2F3KOeJ6DslSU9g926ZJ8d6DutnW1TtUtyUQZG7ey4X8-qZ1N6AMst5JLTKROGjxSc4VDRtFqEqTC4-qc3LYS4lpf5C5U3KiknDvk46mofToqpTmTORvtVNvgJbQFBSIotdZXC4qC9X6IJvWUs5-t9rTKvMgSYZKrsHYmR_kxUxgEHScMNvfIPiqg4RMBWjvRu24Za2dWWTT9Lmlaq_0cBlW4=w948-h521-no


Mục Passport Cover, Bạn upload ảnh như sau. (Ảnh phải ở dạng .JPG và rõ ràng)

o Nếu bạn điền số Passport, mục này bạn chụp ảnh bìa Passport của bạn

o Nếu bạn điền số CMND hoặc bằng lái xe, mục này bạn chụp ảnh mặt trước CMND hoặc bằng lái xe của bạn

kCSsVmhBfdo_Cix1bb7Lf90WS3nS6tPuEx2gLU2MUf8m-478tJsTb8-3n_OKQF5dzduB2W52LHjuT-dWIX_GhgGpmbBuPnRnJB8xfAz035I6E0TQrDX-nP5DXwzk5bAO6oIk21G9wtp9r1rpq-n4EQU_lBwI4Bu33sqvnqzJWvFVxto1Y5vp-uYsEUzOR24W9fwidv-pi8llgIXERM3BQrAbciwRcNzyUobyTrsxGDeVWCJDOTvSAVVgC1kq6A-oE542XzJSW9VFVSy949V0hW4zaW4H2KAFQKI8yk7VG2REghSeOgoJozR6rIxnl7SdxGE_KEXD2KrBjOih0IHoTDq777kemhJIyyBYs5jooaBQb68LKOftlC1y0jtuWEW0aFQObTWDsHzz1k7H0kioNYa1Zdn_hHoWwvquxvUHr5KJ_n7vh5nO75NtCGFyJfd_Dw92Z47_aPGAlgA3bZio9jwaMhN9Cy6V8ypa1B4kJLH_z2ds8CqQ_xzh8dqVdbOBrqGhpubwIA9Yr8Qr1LGCR_faKwAWehD5wy5qKMPnIgxANBTftP20QfAxfI6217UuHw88jQl5d_nhwAhozUvz74Px-cdaU3SvQmciuME=w898-h355-no


Mục Passport Personal Page, bạn upload như sau : (Ảnh phải ở dạng .JPG & rõ ràng)

o Nếu bạn điền số Passport, mục này bạn chụp ảnh mặt trong Passport của bạn

o Nếu bạn điền CMND hoặc bằng lái xe, mục này bạn chụp ảnh mặt sau CMND hoặc bằng lái xe của bạn

uX_zckn3nsKTPykU_y-tVYJAH8Bz3ysKqAO1cTaEXHe8AG9TXL3xc--XbEG_l72MnMHVppOGhi-5PrkrFizFcCuXPqrCtimsdGZ56NFNVqmqyQf90P-CMY6_fIvOfRf3HHlL10Xx5vzyR2EyRlfzLwjS7xV0t-FFBnivH13xkf2Wf93retS8usugiSWc_maa6pjLCl5Ro-U5bTQHO0V-lkxpIHq9Ark5QigXeIuz3xOLT7O5T7x8k8Kxkwoh8pmc21U7RxouNlhBdZNVPRPMLuGP2tyzMz28codR-dMPsr6aM0j1tUkNsrnaAjRhRapsWhnjhqqGRbXC3ZA9NeJym90QNvR_6owu3oSqJHyvhBSYpm4sTq8D3B91RFluR5LEJcp_QrvHAPs8rWEZLpLV1UEktXPj-7D_lOGKAaoXVR-NuPZayUQkQ5KDOQQ9ndQBub2bTQRQJG7pxTjuqTvNvcQpXWjfeRrhSsMdccJnM93dzyhG-BU-GsAWoWAH6h8-fnjtOKWja2L7IywbWCqPVrX2kyag3v_OqUT8-hwwBR4M9thtLp878jJvtuwFAiuxWE5qJmqvsqboe_HsITmtSDFGb9ayOt1A2GTfTJ0=w915-h350-no


Cuối cùng là mục Selfie With Photo ID and Note, bạn cần phải chuẩn bị 1 tờ giấy, ghi dòng “Binance” kèm theo ngày tháng hiện tại, sau đó cầm kèm với Passport (Hoặc CMND/bằng lái) lên selfie, lưu ý :

o Tờ giấy phải ghi từ Binance kèm theo ngày tháng năm thời điểm hiện tại.

o Ở trên bạn upload giấy tờ gì thì bây giờ selfie với giấy tờ đó, không được ở trên là passport giờ lại selfie với CMND

o Hãy đảm bảo khuôn mặt của bạn được nhìn thấy rõ ràng và tất cả các chi tiết trên giấy tờ cũng đọc được, không bị mờ.

tdI_uPmHXeKYWBf4RLgatWje-doXwM5DflwavzScvwvYCmLfyiiIKd_Yygt9UDzDdnBFkrTIE-xuVVwoZb34OK0K8ITa1Vd7TcObtQrN3SkQ02_h5Ai8FzMbwgUmScJXH3kzvEhZReXBklj2Hk5Z2Luj36KpFwzo0O9qEZz0v8ubePJgyTUmn-2PGKsqZKJjxgjRMVyIy1UUehxcoBu9Q-OVu0zGOZ13EtpgcbiDwi29Jsqcl2kAY6YLqK_2REUSEiT8kgruH0gBsuQ3CPN3pw9gFgFBIFJ3mFvvgOpWpUhzxgTuFHqU9015DakeLBymlBj4e1kHgMtVuM88mo1H37iOcIw8xJVQC37yjlF3lFG3nWhQFRF4ddq2bPonDjoRQ4wrCxK7vLrtQJccaRM1g2qx5i9N1ebAWr09EX9bSw_bBqhwTJexDBPXUd7c45NGJK4GWO3yXF4IcPgF3Tg6LRUrbSMBNez1nfuFCDDVg9LcYSaYf6QMjJUNJ3cRPV76D_uNv7Yyed_Jlwr-snIX5MQ21NqqJ8p3GizVv6ZkJh2bhTbIzV3jHFE_LbSzjzP0WomJ1HFXaAG6jvyrRU7PVqkHrjKjnsUSc2HMuVM=w895-h402-no


Sau khi upload xong tất cả những hình ảnh cần thiết, các bạn bấm nút Submit để hoàn tất. Binance sẽ duyệt lên level 2 thủ công trong vài ngày. Sau khi được duyệt, tài khoản của bạn sẽ có như sau.

U_NujZ_wOnprLzN2_wUDplZ_IWqZtU3pKhLWzyYQJiTajffx4WbVWNNlvwtk4tjGQu6jt4L8O3CE3boFLqXixbWTlALH0MSwD5uLRcramSSIRQ1RJL2Eb7jvv_qmVSJcUYfLBxMnTHIf-17NC2U4rUnjbs1KZM7lpswsuKXCwxRl1EFHhMcmw_qNC6IhrCdPwuWi2RBu6IBwlQpc1UZpYOyYBVlTFZixgd4vqiC4xteELizfzILNdGe_oA5qwumqjtAHM7bGr6G8-xvAPh2kRIl6CZdcJAc22sEpRQgnD0jhVQaDFMTF-EQurPF7ytH5uaD8OHqxkteuz-MkjndtymciWSgIVaHp7HwD9JcQwbfUSXT_VXQ10aUrlK5nBEZhUrjEPll9clu8DIJCVUbebGe5ozJKK0Yh1QeJl0P0Ry0U94s5HcS3ztI9eKPbE7FCEoW6Z_mhlnoj5ByCMZWJzv3gmhcV4LVaqcm5qh_dDSNONG-w5w-OQHf8Fza0g6yyBOoJbsm9srRltVjhJNHC7fziwRtEzwrHki9H1_0sQ69LybXsbADHKQlCvgsNSVutcgtJsjqp4v8oWPeEWLiTlfmkfWM2elocAs9f3_s=w558-h125-no


Giờ thì mỗi ngày bạn đã có thể rút tối đa 100BTC, nếu cần rút nhiều hơn nữa bạn có thể bấm vào Contact Us để liên hệ với Binance.

Xong phần đăng ký tài khoản và xác minh tài khoản rồi. Các bạn cùng xem hướng dẫn giao dịch trên sàn Binance nha.

Hướng dẫn giao dịch trên sàn Binance chi tiết
Nạp Bitcoin vào sàn
Để nạp Bitcoin các bạn bấm vào menu Funds sau đó đến khu vực Bitcoin bấm Deposit để lấy địa chỉ ví BTC và nạp Bitcoin và địa chỉ ví đó. Các bạn cũng có thể nạp các đồng khác theo địa chỉ ví của đồng đó tương tự.

Lưu ý: Xem cẩn thận tránh nhầm địa chỉ ví, vì nhầm có nghĩa là mất tiền luôn đó!

cwStvbFVuAjeAeEGAsVD3KWyv9IPU2fLRKet9Bq_D97IyWPRkGKExGw9nzVc9Q3RwnpWCknKQh18sjDUrKNofC_N5RTWxCq7s1u8WphmLQsp_ltu9Wb6cfnxSrGe5hjyyl03r_hMvGtY_FjlKGd443qi-Ui8uJ_ucBOKbHzKf5wyjCG3SiYhnMQzpKMD02cACozGdyseBTP1pzNh0fxkYrQFKUH6KephO1XkNn6GljhiqRaQRcLlOhcohSjdQNSFcCiAoXLeH6fvUB2uUHlDi1hlpQnwQCFL-pSrh1CcEl5xsKEIJmoug-efKSEI6rpvISG-7YBvebQynlhkc18kqiAyqU4M_2QEbRuXzONHFlqHt9Au6xPWqJCwTeJrqzjCu0pRnbb1hwY_LeiVLSUrxjy1uekENDsIILWIXMdP6KtIedry9jlPCEeNabn4Gmk0hSDyJv4AK16cdcVv3twtigNVbj_lcxckYp7WnAS-sFleSmy-0rRHNSiZQI2Xw6yM2oLgx6U3tGtcT9XYe5Y2_CS5Lu96gtzwSU45q9ZZ80rlob3mpI0PXLotHv8QcAHHMhFpqXJNjMqCz3q7B_Mju-7PUMDWpLSLtMNLD6s=w1101-h672-no


Hướng dẫn giao dịch trên sàn Binance, cách sử dụng và mua bán
Rồi sau khi đã nạp Bitcoin vào sàn. Các bạn bấm vào menu Exchange ở góc trái website để vào sàn giao dịch.

67t3F1IZn5Hsoy3GSxE5SLy1a8dM2Xw-y2DsGlWoxavS5qMFdVdFe0Grh4jJtQpJUboaJ_Sj2DvqShGrhUz2Lq-ZgeHWn6cPXj9Hu0EylVHwA3hwOrFziVfaTSgIsqkfWpdczJCLrxCFTXuGzI2YJraMIRR-d12HLLFxBeRrN0ZcnxYO2t2igdvQT9s2iZ9zxWs9y_AWS90lJuNM3NtnqpzcaL24Rdtlq-J6AyGuDCuhtQ4dInx441ztC9t-CHmj3Iwqc7M6JS6SnXSXoiFSYj39CyQKpqmYL-Aa32EVj95JZZTUon54yDuQW6pIYX-qTqpvBHE0Hsi0AwWOBKnCylYDea5GrFvBzLeTDFI7cyy2f2YJja4rNg0SREYhazgQRBbzEvOfW7-MM77GrolKHK4T5XA08QGvo1bpXmQw4GW-Pow-8qtzO33iuYSg98dSIVLwdysvbD5KBFKOdh79Cx6EcYiK4RBfbtZMNf0iLOHL-Wo42vCstwFsO3x59B6aEP5SW_1XSy-v5fA3ZKdlSUuDqNrsHdPPLUh5p3OxkuxOkVxHapqIo-lnvtx6WPqmyR1erbFJWu2PyP4uTtpjHVBVHNn1cLwbi_lf280=w370-h126-no


Giao diện mua bán sẽ hiện ra các bạn xem các vùng mình đã đánh số để giải thích cho các bạn hiểu bên dưới nhé!

9iKysr8TDxK9rkYpoxgXPXkTTubfUYLTnZBgbUrNDwAgtP4_NGn1InMa28EG3YsiD12eI6Ci2UkykuYCezD4sViTnB8fzeaPfyCQq-bU1t14LvMyjqBzzEkFKfzfe5oq0p4O4vltUvDjXax0X9MR0QUfayMC3RuH9gMiA2k1opstbqz4Kcb09Dvpx8N2xl7DuZQPYgt-ytmBkao1P2Mjx8soQICNK-PL7WvwTuAFER7kvORnwePYhPD4uPv8YWQQUUH3C6L8L8Ik88ivcn_A49D-3HWJUtogCIdPoPY1DcD4Mb9o1iWAOTtu0EHGNytNWGYZfXQALuy__dlxVlNX3xNV9U7oYKuTncQiG40y9u2Sl9oS4PQxva_9iVfCBrI5jN9LrBip5GePB_DPUgporc6FgpalMexLDTWTup_7XbIxKtYRbskaVm5JNpmT5uhvKUJ2nEOvE8YHUnBnItu4M8sfRmiMvAoPWe09hftWGfdc1W4Mpw1xorJQSKqsToxyngwwYBdI65PjJqJxjVoHW_yqYltJTWMhux34FtSyZBoHHgOXPnKZWKMjlVSYJRKe76rmbHIctxchYOWmOiHlnCORnoLBScdyR-dMM7s=w917-h672-no


Số 1: đây là nơi sẽ hiển thị danh sách người bán kèm theo mức giá, giá bán thấp nhất sẽ nằm dưới cùng.

Số 2: đây là nơi sẽ hiển thị danh sách người mua kèm theo mức giá, giá mua cao nhất sẽ nằm trên cùng.

Số 3: đây là chức năng mua. Tại đây các bạn điền giá mua tại Price và số lượng mua tại Amount, bấm Buy để đặt mua. (có thể chọn giá mua nhanh bằng cách bấm vào giá rẻ nhất bên hình số 1)

Số 4: đây là chức năng bán. Tại đây các bạn điền giá bán tại Price và số lượng bán tại Amount, bấm Sell để đặt bán . (có thể chọn giá bán nhanh bằng cách bấm vào giá cao nhất bên hình số 2)

Số 5: Đây là nơi các bạn chọn Coin mình muốn mua hoặc bán, Lưu ý: tại khu vực này các bạn chọn coin và chọn phương thức giao dịch ở góc trên gồm BTC , ETH, BNB, USDT, nếu mua bán bằng Bitcoin chọn BTC, mua bán bằng đồng khác thì chọn tương ứng. Ví dụ mình đang chọn đồng IOTA/BTC thì chữ BTC ở phía sau dấu gạch chéo “/” ngầm hiểu là giao dịch bằng BTC, các đồng khác cũng vậy.

Số 6: đây là khu vực hiển thị lịch sử sao dịch của Coin đó được cập nhật liên tục.

Số 7: đây là khu vực hiển thị danh sách các giao dịch đặt mua hoặc bán của bạn.

Số 8: đây là khu vực hiển thị tất cả giao dịch đã thực hiện của bạn trên Coin đó.

Số 9: Biểu đồ tăng giảm giá của Coin. Các bạn có thể tùy chỉnh biểu đồ để xem theo thời gian hoặc sử dụng các công cụ mà biểu đồ hỗ trợ để phân tích Coin đó.

Rút Bitcoin về Remitano
Sau khi Trade Coin, giao dịch mua bán kiếm được khá khá các bạn có thể rút Bitcoin về ví Remitano để bán sang VND, tại menu Funds mục Deposits Withdrawals mà mình đã đề cập ở phần phía trên rồi.

Các bạn vào vùng Bitcoin chọn nút Withdrawal điền địa chỉ ví BTC của Remitano hoặc ví khác nơi mà Bitcoin sẽ được rút về và nhập mã Google Athu gồm 6 số trên APP điện thoại để rút thôi. Nếu chưa xác thực 2FA thì không cần nhập mã Google Athu nhé!.

Lời khuyên: Các bạn nên xác thực 2FA để bảo mật tài khoản của mình. Dạo này hacker lộng hành nhiều lắm! :))

Lời kết
Bài viết khá dài ^^!~ mõi cả tay. Nhưng đây là hướng giao dịch trên sàn Binance cũng gọi là cụ thể và chi tiết nhất rồi. Vì giới hạn bài viết không cho phép nên các bạn có thể tự mình vọc phá thoải mái để tìm hiểu thêm những chức năng hay khác trên sàn này nhé!

Binance: https://www.binance.com/?ref=12300711

Chúc các bạn thành công!
cái này nó hơi bất tiện ở chô ví dụ mình muA coin mình điền 1 btc vào để xem dc bao nhiêu coin mà éo điền được như các sàn khác tại sao vậy nhỉ ?:mad::mad::mad::mad::mad:
 
cái này nó hơi bất tiện ở chô ví dụ mình muA coin mình điền 1 btc vào để xem dc bao nhiêu coin mà éo điền được như các sàn khác tại sao vậy nhỉ ?:mad::mad::mad::mad::mad:

Nó có đưa con số theo Balance hiện tại trong tài khoản của bạn mà.
Tài khoản của bạn bao nhiêu tiền, nó sẽ đưa con số Max bạn có thể mua được.
Nếu tài khoản của bạn có 3BTC, bạn chỉ muốn mua 1BTC thì bạn tự tính mà chia ra đó.

JUt5Y2LgApcQ99b4qYoFRww-9m_WCzOWMEgnJFR-mznF55bWEAYBQ_QzBVcH90-HopcTqQHuhySZjyxMuMJ8FOrJeIYsxLNjbEyE-q5xyYMKislsOkYNaToetgdu8eO9DbmEqSYO2fYw1XPIx0laBZ36XCeRQrJEvWDau9mr6KIqH5i9dXmP1wxcsaNGMzfgaWo2kBrYjSY__76QGlHc8RZOC9a9EvvIWzEyFaC-PNDkhydS7YdH6RBPRS0QzZLF075GNRE9u9JA-a2BbTtti58EST_HAglECdDKSKJIbnY-AcQASgsNjHePeG94_wOTk-Tyhi73hCJs_GSahRHOpErBcGtVSsnzHlBzl2ohAa3_7Hp_om35TdWGWeI4vFt80dpKZjS9tag3KnUQuiRgRSFjJW6uPt40Fr8PlGtsruSdDdaYzzN14fuLD2_rUhkOXDY82h0OKLQSyzmHbnyhIwdWEvz0OA4AvnaZsctPMXKALw80JJLAYTQtYpkfEMLEj9e3uaOxrES6Y0_ZQ7KUH2B6tblF6LTRm0a_2FM6cUbBlK-HXmB7kWfPilW18JZCYet0Uv-tAuFEpOYJg3gat5XP_ri9ra8tBl_nJ9c=w370-h327-no
 
Thắc mắc về việc sell coin tí.Ví dụ mình mua 1 coin A.Sau mấy ngày coin A lên giá và mình muốn bán ra thì mình đặt giá và số lượng coin A muốn bán vào vùng ô Bán (số 4)

Vậy cho mình hỏi: Khi đặt lệnh bán coin A thì mình phải chờ xem có ai mua coin A với giá mình bán lúc đó tiền mới về tài khoản của mình hay là khi đặt lệnh sell là sàn nó mua lại cho mình hả bạn?
 
Thắc mắc về việc sell coin tí.Ví dụ mình mua 1 coin A.Sau mấy ngày coin A lên giá và mình muốn bán ra thì mình đặt giá và số lượng coin A muốn bán vào vùng ô Bán (số 4)

Vậy cho mình hỏi: Khi đặt lệnh bán coin A thì mình phải chờ xem có ai mua coin A với giá mình bán lúc đó tiền mới về tài khoản của mình hay là khi đặt lệnh sell là sàn nó mua lại cho mình hả bạn?

Chào bạn,
Khi bạn đặt lệnh bán, có người mua đúng giá thì mới ra hàng được nhé bạn. Sàn chỉ thu phí chứ ko mua lại.

Giống như khi mua, ví dụ giá đang ở mức 10đ, nhưng bạn muốn mua giá ở mức 7đ, thì bạn đặt lệnh mua giá 7đ và chờ cho có người bán chứ sàn không bán cho bạn giá 7đ.

Coin CMT của sàn Binance đang sắp tăng giá tiếp tục, các bạn xem mua để lướt nhé.

Chúc các bạn thành công.
 
Chào bạn,
Khi bạn đặt lệnh bán, có người mua đúng giá thì mới ra hàng được nhé bạn. Sàn chỉ thu phí chứ ko mua lại.

Giống như khi mua, ví dụ giá đang ở mức 10đ, nhưng bạn muốn mua giá ở mức 7đ, thì bạn đặt lệnh mua giá 7đ và chờ cho có người bán chứ sàn không bán cho bạn giá 7đ.

Coin CMT của sàn Binance đang sắp tăng giá tiếp tục, các bạn xem mua để lướt nhé.

Chúc các bạn thành công.
Nếu vậy mình đầu tư mua,rồi đến lúc bán ko ai khớp lệnh mua vậy mình ôm chết luôn à? Ví dụ lúc đặt bán coin A là 10đ,nhưng 3 ngày sao ko ai mua,giá coin A trên sàn còn 6đ.Vậy lúc đó mình có hủy lệnh bán dc ko?
 
Và ví dụ khi bán 1 coin A trên sàn giá 10đ.Cùng lúc đó có 100 ngàn người bán giá 10đ giống mình.Thì làm sao ai đó có thể click mua được lệnh mình bán.Chẳng khác nào mua thì dễ mà bán thì hên xui
đúng rồi bạn, bạn bán 10đ nhưng giá ở sàn đang ở mức 6đ thì sao bạn bán đc ( bạn lập lệnh để đó khi nào tới 10đ là của bạn đc mua :D )
Và ví dụ khi bán 1 coin A trên sàn giá 10đ.Cùng lúc đó có 100 ngàn người bán giá 10đ giống mình.Thì làm sao ai đó có thể click mua được lệnh mình bán.Chẳng khác nào mua thì dễ mà bán thì hên xui
trong trường hợp nhiều ng khớp với giá bạn đặt thì ưu tiên ai đặt lệnh trước nha bạn !! với lúc đó bạn chỉ cần biết bạn bán dc thôi chứ quan tâm ng mua làm gì :D
 
đúng rồi bạn, bạn bán 10đ nhưng giá ở sàn đang ở mức 6đ thì sao bạn bán đc ( bạn lập lệnh để đó khi nào tới 10đ là của bạn đc mua :D )

trong trường hợp nhiều ng khớp với giá bạn đặt thì ưu tiên ai đặt lệnh trước nha bạn !! với lúc đó bạn chỉ cần biết bạn bán dc thôi chứ quan tâm ng mua làm gì :D
Ý mình lúc mà mình bán chẳng khác nào hên xui,bất lợi cho nhà đầu tư.Ví dụ cùng giá 10đ mà 100,000 người bán.Mà mình là người thứ 90,000 đặt lệnh.Vậy biết bao giờ mới bán được.Trong khi coin thì tăng giảm theo giờ,lỡ lúc đó coin giảm 50% là khỏi bán được luôn
 
Ý mình lúc mà mình bán chẳng khác nào hên xui,bất lợi cho nhà đầu tư.Ví dụ cùng giá 10đ mà 100,000 người bán.Mà mình là người thứ 90,000 đặt lệnh.Vậy biết bao giờ mới bán được.Trong khi coin thì tăng giảm theo giờ,lỡ lúc đó coin giảm 50% là khỏi bán được luôn

Vấn đề này nằm ở tiềm năng đồng tiền mà bạn đầu tư và độ ổn định của sàn.
Đồng tiền bạn đầu tư tiềm năng thì nhiều người sẽ giao dịch, lúc đó bạn không sợ không bán được. Rủi ro là đồng tiền đó đến tương lai không còn hot nữa thì bạn phải nhận định thời gian thoát ra hợp lý.
Độ ổn định của sàn: sàn càng ổn định thì người chơi càng nhiều, lúc đó số lượng người mua tăng thì bạn bán ra cơ hội bán được cao, do vậy bạn phải chọn sàn mà chơi (giống như chợ đông người thì mua bán đều tấp nập).

Đầu tư đi kèm rủi ro, quan trọng là nhận định mỗi người, có người chốt lời giá thấp, cũng có người không thể cắt lỗ mà mất trắng, đó là qui luật của giao dịch rồi bạn. Bản thân phải cố gắng tìm hiểu kỹ hơn để giảm thiểu rủi ro thôi bạn.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
404,045
Messages
6,942,961
Members
163,470
Latest member
Dominic99
Back
Top Bottom