Ask Hướng dẫn đào Banano bằng CPU- Chỉ việc treo máy - lợi nhuận hơn ASIC GN+ rất đơn giản.

nu na nu nang
 
loi gi day.png


lỗi gì đây mấy bác :popo_waaaht:
 
la la la la la
 
la la la la la
 
Dính mail này thì bao lâu nữa thì nó sup vậy mấy bác :popo_sad:

Cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng của bạn
Một khoản tiền gửi thử để xác minh Tài khoản ngân hàng • • • • 2277 của bạn không thực hiện được.
Các lý do phổ biến bao gồm:

  • Số tài khoản ngân hàng của bạn không đúng.
  • Tên chủ tài khoản không khớp với tên được đăng ký với ngân hàng của bạn.
  • Ngân hàng của bạn không chấp nhận chuyển khoản điện tử.
Để khắc phục vấn đề này, hãy xóa tài khoản ngân hàng của bạn rồi thêm lại tài khoản đó hoặc chọn tài khoản khác.
 
Dính mail này thì bao lâu nữa thì nó sup vậy mấy bác :popo_sad:

Cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng của bạn
Một khoản tiền gửi thử để xác minh Tài khoản ngân hàng • • • • 2277 của bạn không thực hiện được.
Các lý do phổ biến bao gồm:

  • Số tài khoản ngân hàng của bạn không đúng.
  • Tên chủ tài khoản không khớp với tên được đăng ký với ngân hàng của bạn.
  • Ngân hàng của bạn không chấp nhận chuyển khoản điện tử.
Để khắc phục vấn đề này, hãy xóa tài khoản ngân hàng của bạn rồi thêm lại tài khoản đó hoặc chọn tài khoản khác.
như thườn lệ là 1h nhanh là 40p . còn không có mail thì quẩy thôi k thể sus nữa @@
 
tung tung tung cheng
 

Announcements

Forum statistics

Threads
407,986
Messages
6,985,133
Members
165,710
Latest member
hitclubwiki

Most discussed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom