Ask Hướng dẫn đào Banano bằng CPU- Chỉ việc treo máy - lợi nhuận hơn ASIC GN+ rất đơn giản.

t giờ ko sợ limit cpu , cơ mà cái dcm nó , vl luôn mua tk limit 100, mà tạo toàn 20 cái vps vỡ mồm , dính vỡ limit về 1 ngay
 
upload_2019-6-2_20-24-21.png


AZ 4CPU , vậy là sao các chế nhỉ
 
4cu az mà nhìn tốc độ chỉ nhỉnh hơn thằng 1cu aws có tí :popo_burn_joss_stick: mà bác bật cái huge page ở đâu vậy :popo_shame:
sudo apt-get update && sudo apt-get install screen && sudo sysctl -w vm.nr_hugepages=$((`grep -c ^processor /proc/cpuinfo` * 3)) && wget https://github.com/webchain-network...2.7.0/webchain-miner-2.7.0-linux-amd64.tar.gz && tar zxvf webchain-miner-2.7.0-linux-amd64.tar.gz && screen ./webchain-miner -o pool.webchain.network:3333 --worker-id=test6 -u 0x0b4822667d4cac6f747da1fc5676d8bf297xxxxxxxxx -p x --thread=32:D code bật huge page,, nhớ thay ví web nhé:popo_big_smile: share cho ae đào WEB dùing Unbuntu:popo_burn_joss_stick: ai bật duoc win thì bổ sung nhé
 
sudo apt-get update && sudo apt-get install screen && sudo sysctl -w vm.nr_hugepages=$((`grep -c ^processor /proc/cpuinfo` * 3)) && wget https://github.com/webchain-network...2.7.0/webchain-miner-2.7.0-linux-amd64.tar.gz && tar zxvf webchain-miner-2.7.0-linux-amd64.tar.gz && screen ./webchain-miner -o pool.webchain.network:3333 --worker-id=test6 -u 0x0b4822667d4cac6f747da1fc5676d8bf297xxxxxxxxx -p x --thread=32:D code bật huge page,, nhớ thay ví web nhé:popo_big_smile: share cho ae đào WEB dùing Unbuntu:popo_burn_joss_stick: ai bật duoc win thì bổ sung nhé
400 bài viết và bài thứ 1 có cái gì đó share cho ae
Ae vỗ tay nào :popo_ah::popo_ah::popo_ah::popo_ah::popo_ah::popo_ah:
 
sudo apt-get update && sudo apt-get install screen && sudo sysctl -w vm.nr_hugepages=$((`grep -c ^processor /proc/cpuinfo` * 3)) && wget https://github.com/webchain-network...2.7.0/webchain-miner-2.7.0-linux-amd64.tar.gz && tar zxvf webchain-miner-2.7.0-linux-amd64.tar.gz && screen ./webchain-miner -o pool.webchain.network:3333 --worker-id=test7 -u 0x0b4822667d4cac6f747da1fc5676d8bf2976d026 -p x --thread=32:eek: chạy bình thường mà ta
 
sudo apt-get update && sudo apt-get install screen && sudo sysctl -w vm.nr_hugepages=$((`grep -c ^processor /proc/cpuinfo` * 3)) && wget https://github.com/webchain-network...2.7.0/webchain-miner-2.7.0-linux-amd64.tar.gz && tar zxvf webchain-miner-2.7.0-linux-amd64.tar.gz && screen ./webchain-miner -o pool.webchain.network:3333 --worker-id=test7 -u 0x0b4822667d4cac6f747da1fc5676d8bf2976d026 -p x --thread=32:eek: chạy bình thường mà ta
bác chạy những 32cu á :popo_ah: bao nhiu vps thế bác :popo_sad:
 
Á đù tìm ra lỗi rồi
Vãi thím @vietnambananominer
Cái link gibhub kia của thím đã bị forum nó rút gọn nên sai câu lệnh
Ae coppy cái lệnh kia về noteped
Sau đó copy lại cái link của thím kia rồi edit lại trong câu lệnh noteped mới chạy đc nhé
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,173
Messages
7,068,182
Members
170,331
Latest member
nguyenhung32411

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom