Ask Hợp tác kéo traffic - adsense

GA new kéo traffic cũng bị limit thôi, m add web vào ga cổ kéo mấy ngày lên 150$ litmit 20 ngày chưa nhả đây.
 
GA new kéo traffic cũng bị limit thôi, m add web vào ga cổ kéo mấy ngày lên 150$ litmit 20 ngày chưa nhả đây.
GA minh email cổ 2008, ga 2014 mà còn limit hơn 40 ngày.LOL. Xóa web khỏi email này chuey3n6 qua email mới nó ko duyệt do k đủ chuẩn nên add lai email cũ n1o lai duyệt xong 5 ngày sau no cho hiển thi qc lại 1 ít và từ từ nó cho hoat dộng bt.
 
GA minh email cổ 2008, ga 2014 mà còn limit hơn 40 ngày.LOL. Xóa web khỏi email này chuey3n6 qua email mới nó ko duyệt do k đủ chuẩn nên add lai email cũ n1o lai duyệt xong 5 ngày sau no cho hiển thi qc lại 1 ít và từ từ nó cho hoat dộng bt.
Giờ ko có khái niệm gà cổ hay cà già đâu, cứ traffic bẩn ko hợp lệ nhẹ nó limit mà nặng thì khoá tk, đơn giản tiền nhận dc từ traffic là tiền của người quảnh cáo, họ có đầy đủ công cụ để theo rõi dc lượng traffic, ai chạy ads của gồ rồi khắc hiểu.
 

Announcements

Forum statistics

Threads
415,510
Messages
7,043,420
Members
168,846
Latest member
shigeui
Back
Top Bottom