Suggest Help! Máy em bị dính virut GANDCRAB V4

Discussion in 'Computer Skills' started by NguyenVanTon, Aug 25, 2018.

Moderators: thaikhanghn
 1. NguyenVanTon

  NguyenVanTon Newbie

  Joined:
  Jun 28, 2016
  Messages:
  21
  Likes Received:
  2
  Hôm nay máy em có hiện tượng dính virut GANDCRAB V4 tất cả các file doc,txt,ảnh, đều bị mã hoá với đuôi .KRAB . Giờ em phải làm sao ? ai có cách giải quyết giúp em với ạ ?

  nó có tệp txt thông báo như sau :

  ---= GANDCRAB V4 =---  Attention!

  All your files, documents, photos, databases and other important files are encrypted and have the extension: .KRAB

  The only method of recovering files is to purchase an unique private key. Only we can give you this key and only we can recover your files.


  The server with your key is in a closed network TOR. You can get there by the following ways:

  ----------------------------------------------------------------------------------------

  | 0. Download Tor browser - https://www.torproject.org/

  | 1. Install Tor browser
  | 2. Open Tor Browser
  | 3. Open link in TOR browser: http://gandcrabmfe6mnef.onion/cf603feb663bd608
  | 4. Follow the instructions on this page

  ----------------------------------------------------------------------------------------


  On our page you will see instructions on payment and get the opportunity to decrypt 1 file for free.


  ATTENTION!

  IN ORDER TO PREVENT DATA DAMAGE:

  * DO NOT MODIFY ENCRYPTED FILES
  * DO NOT CHANGE DATA BELOW

  ---BEGIN GANDCRAB KEY---
  lAQAAGOC+k4OPAv+KE5v21RT9LIjgqR5U5TvofZ65lN2NBJjYGx8RLX3ak2ngV3Yg17Ypn+vdRTK99g0AJZZRlcQcntIUUiIl7aEUkZdA/S1Nr4UtXEBh/0ENS2kP9Iz+GhM2C0pwPAuyx8lKwlqYzd0F/NQHPm+CBVyqqsy3D1F5S6aOilw7jgF7Py205F87xGsTHOJfWAWKFIhIn/B0BvKNjoDwmRD2L2jot1AHT2WoLvzct7diEWSd1kKnxZdRXWhQr9sjr6aGwPa+OTd9mC8ohwgLRFUqNlDXYtVsGLZmRHwtHTh72upj8f/5d7HrYka7hVK7THvxyt8w5i7Mt5wk4zfS81DM+hOEoTQHaPEyC1UQd37AKyEtYK1tO5KU2Xtg1hr0e3KpJp/89WHmTgcwckoeoseiEkPkDy1ik0zP/0YzeuiBxttAxKKg4inEDtFlz3w30OW+NmN45aMbWo+KWCEx+6GghmZusmLTC2d0AvQri/7E4E+Ry+B7omhT/yYjsbEtfmIMuHGpQF0zGUeZ5PfjojiaHBvBGDjK8SHDyCAypebhKZ7pg1lA1IQmkDfaJv+ffEQTnZrFhlw8y2PBMSN2+qP8I9HH7S8g35YkShBqwrcQRJV/o48BMWe2I1lpXfjwyNKgraUc1Hqg4GBTbL/pORip447DOLNWsseV/PFn+ZtV4t8npcSt0IUFRWS7OPQt2mBGiPd8Qmu3bQ00wrcZm8T3WanCMiYjjVBPpcTV5fio1chYdisA6dZGdNiFEUceo1TH3JpnBR/W0aASGV+sP9iUYjbgXtQgaBQxiXldfQy3ERW3IyNpbEEWTHwt01de2IrZBOTyXz7IpS5MdKZsp/dDBZ3ZZ1M7VBMsUsMnKrs89YdY2Sy+BcREBrhCnrJCo3SUm8ayKUL+Ffak6AKJai+n6pRECW8pBE5TFlrRz//eAlReWNJoqlrwTw2qgZDpi8blSv/nZhOsfG1cyJFi1M0sPVsVy+bAmTj9HGD8f3lKZ3Bv5OM4i6n3c3GGd3KbclIzrhsfTdedVUhFpa8yXQtoE05fcvOt4dm8xtMMYDXiOWMyowkrlVhqjWlkxIhUv9Wi6oE/BXZNVR3KZ8tciwawqjWXiUqlJNkQ8uhDh6ROIiXwTDf2NINWfaitRYhofUywLC3zceko4SxD4n4p9B8otw8qvsuaUEoDIvpYeUv8fndapgiqwSfPkvmv0tpO11+hXdYvZOlH59FTKC9Ju0fY4CwBKbB2jFZ5P76kYYoeW4Pa79jSihQYrKmv0pE5juU/tAFgXlP4OMhZ+XfQIwsVZV5/TfNGuVeaj62RXvCUVjfxkQPvuOjphqUstUgWl+aAKB+rC0uqFG1+bAWn1ZBkmfIf+AN6kas9St6Gq6O7UOFqiSMpYu2/XR8lQIGhLAUR34xL8hDdkNu7xtPohzBZGhFSN6vWuFR7VySk/SP/AVBucaajkawYSW21NXazC5jBi8jlo9rzop7ErKt92Rhz2GyGugZF/Wou5N3ZWBXDS9vpG2/B9cUDICqSs07GOixWm/DUROE/Pt5GuwVaoGFtxzB5icF54aaXzrj4It0dRDYWYXp9G+4tvkjalbkIf/MfJhlhfg5roNlIFd32iCK0oqIWxapZ5dJ9QPX9FKpodBmG7bHzpxltH/TBuGjHki0z1n3ErYGswvzoJF++YQ3EJr7MbfqFJHi499vdzZ7FvvRaq3uL+nySh/Kw0q5xEiN+dwA46j0Sa5IZcDmARMZao4sGfRIt6wddLLkZBvCZM2S35KmqvcPkxd5EW1QphxaNiIdYpN1uIFJpoD5K08ptBNahJZ2OIdruNc4lnvYUGOdTaeAqbvILA84BxsuGwlDhBudN1Ni48sxRCgduTr3WVIi0eavbPMOKajZW+X3MItZcIcN0X79ULdAYMUsfvN3ty2eu101gzDZnaL3WDmFhHyOFduUEaHyVIjHS4gTp3WC2eXJzKHbkHzL7zee9bKJvhk5FDCDEUJFqidE71atNKb1DE2Jh3I7ZE2iu7h4k9qMhq/CKzxZF1wGTvLJwzqpUQ1Bap0fyb8JOIh3V51+YaE+xsdA2ReJWMwJSe6zu/jRaVGsnQhLkCefSU/gnLT0ST3LWnf2U4w1lAFXDQT87YMnaQ2+8FDz4DjRu6FkCOU3zqVESgEOAvBvqwyfAnBOSpKdYtcziYvETwQYKtcTGndKgRLj49vNTJOKrB8wOzlwNpPXzVHDYV4MviSYFDY=
  ---END GANDCRAB KEY---

  ---BEGIN PC DATA---
  wfKD6iudumBkmpL8IRr4U4ixElaqOXjtiDxwOqf191YnvOeWPx5OYfxdzpZQTphRvXZy7mhWprezTFGHwx5FBJjzntMK77r6TUHaDB7iIpJD8/bFAv/9mGGoBpAZLv6jx/xY2WXxP5KAiqChSETkAroAlbYGONOX07mSbUAkaXQIbYOWrsC3YZtYF6TRxoEpGY4+2+2ASVK2ZBFV7gPZuRPcDCJ/2PyMLkO0MLEPxIodLAmTS5xpmtgoVHZkP7o/WPrX1sJzwjbqjdxAK3gtl5hnQ91rCBkxLA6EDIYr831oSnXFTA/zkeYtFNi0qcun/br757ti5bFykUvBtuLx/zQ2F+sgGthYPlrXBiHtrRHeEc8b+SdG4o24NqaSY8FyH4za2ROitJRvTQAqa1O/JIIJo5FpwNYoABPInKg+DO5XAKCfj2E/g69rLg3pxA1Kwg7zZinpCRFF3unLReaj13AZSHR+RiCKCDm+1lDgcX8NmUjfmCz2QUpnlLIols+w6HIMVZHpdDf3fBEcfMBkP3NNh39UQ3PC3qZEEv/tWUiiBf9MFJGdHu8OCL+hRdwPpIl+V6bu5rPPzM/9O3YBh8kz6exXRf5tVv/bbj3WvOIQXpNeOtQt9EZhMlLL2udgxmnXLVUzjwtHfiL5TGExiWYEmrIOT7LbAgE0KYz/jzModCw37W5bfaaU5XJ6LfS8TB1fXfgDA9Z7jXjfwAqTwncuwsV2mNfg
  ---END PC DATA---
   

  Attached Files:

 2. DoctorXuan

  DoctorXuan Hero Verified

  Joined:
  Nov 19, 2013
  Messages:
  1,799
  Likes Received:
  1,854
  Insuree Balance:
  200
  Phone Number:
  Call me!
  Skype:
  Chat with me via Skype
  dính virus đòi tiền chuộc rồi :v .. dễ lắm bạn ơi...
  Có cách cho bạn đây... ---
  1. Khởi động máy và khởi động với USB Cứu hộ (hiren chặng hạn).
  2. Nếu chạy DOS thì Format C: /q /s ( haha) , hoặc chơi mẹ phát FDISK cho xung ;). Hoặc chạy phần mềm nào có UI UX nó dễ thì bạn dùng, nói chung format đi, sau đó mua thêm ít cồn 90 độ đổ vào ổ cứng để sát trùng cho chết virus đi.
  3. Cài lại WINDOW thế là xong. ;)
   
 3. NguyenVanTon

  NguyenVanTon Newbie

  Joined:
  Jun 28, 2016
  Messages:
  21
  Likes Received:
  2
  Không cách nào lấy lại được dữ liệu hả bác ?
   
 4. DoctorXuan

  DoctorXuan Hero Verified

  Joined:
  Nov 19, 2013
  Messages:
  1,799
  Likes Received:
  1,854
  Insuree Balance:
  200
  Phone Number:
  Call me!
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Cái này nó mã hóa hết rồi bạn, nếu ko có cái KEY thì không giải được đâu, các tập đoàn dính cái này còn phải chi tiền chuộc dữ liệu đầy ra kìa, mình đen dính rồi thì chịu thôi.
  Bạn có thể làm theo hướng dẫn nó ghi mà gửi tiền chuộc, vui thì nó gửi lại key giải mã cho, buồn nó ôm tiền luôn và nặn --> bạn vẫn mất dữ liệu như thường (mình khuyên không nên làm theo cách này).
  Chấp nhận đau thương gõ lệnh Format đi bạn, và lần sau nhớ backup hết ảnh đi nhà nghỉ với gấu ra cái HDD khác nhé, luôn có phương án backup dữ liệu quan trọng. :v
   
 5. NguyenVanTon

  NguyenVanTon Newbie

  Joined:
  Jun 28, 2016
  Messages:
  21
  Likes Received:
  2
  :( vậy em chuẩn bị nước xôi khử trùng đây ! hix
   

Share This Page