Suggest Help! Máy em bị dính virut GANDCRAB V4

NguyenVanTon

Newbie
Joined
Jun 28, 2016
Messages
21
Reaction score
2
Points
3
Hôm nay máy em có hiện tượng dính virut GANDCRAB V4 tất cả các file doc,txt,ảnh, đều bị mã hoá với đuôi .KRAB . Giờ em phải làm sao ? ai có cách giải quyết giúp em với ạ ?

nó có tệp txt thông báo như sau :

---= GANDCRAB V4 =---Attention!

All your files, documents, photos, databases and other important files are encrypted and have the extension: .KRAB

The only method of recovering files is to purchase an unique private key. Only we can give you this key and only we can recover your files.


The server with your key is in a closed network TOR. You can get there by the following ways:

----------------------------------------------------------------------------------------

| 0. Download Tor browser - https://www.torproject.org/

| 1. Install Tor browser
| 2. Open Tor Browser
| 3. Open link in TOR browser: http://gandcrabmfe6mnef.onion/cf603feb663bd608
| 4. Follow the instructions on this page

----------------------------------------------------------------------------------------


On our page you will see instructions on payment and get the opportunity to decrypt 1 file for free.


ATTENTION!

IN ORDER TO PREVENT DATA DAMAGE:

* DO NOT MODIFY ENCRYPTED FILES
* DO NOT CHANGE DATA BELOW

---BEGIN GANDCRAB KEY---
lAQAAGOC+k4OPAv+KE5v21RT9LIjgqR5U5TvofZ65lN2NBJjYGx8RLX3ak2ngV3Yg17Ypn+vdRTK99g0AJZZRlcQcntIUUiIl7aEUkZdA/S1Nr4UtXEBh/0ENS2kP9Iz+GhM2C0pwPAuyx8lKwlqYzd0F/NQHPm+CBVyqqsy3D1F5S6aOilw7jgF7Py205F87xGsTHOJfWAWKFIhIn/B0BvKNjoDwmRD2L2jot1AHT2WoLvzct7diEWSd1kKnxZdRXWhQr9sjr6aGwPa+OTd9mC8ohwgLRFUqNlDXYtVsGLZmRHwtHTh72upj8f/5d7HrYka7hVK7THvxyt8w5i7Mt5wk4zfS81DM+hOEoTQHaPEyC1UQd37AKyEtYK1tO5KU2Xtg1hr0e3KpJp/89WHmTgcwckoeoseiEkPkDy1ik0zP/0YzeuiBxttAxKKg4inEDtFlz3w30OW+NmN45aMbWo+KWCEx+6GghmZusmLTC2d0AvQri/7E4E+Ry+B7omhT/yYjsbEtfmIMuHGpQF0zGUeZ5PfjojiaHBvBGDjK8SHDyCAypebhKZ7pg1lA1IQmkDfaJv+ffEQTnZrFhlw8y2PBMSN2+qP8I9HH7S8g35YkShBqwrcQRJV/o48BMWe2I1lpXfjwyNKgraUc1Hqg4GBTbL/pORip447DOLNWsseV/PFn+ZtV4t8npcSt0IUFRWS7OPQt2mBGiPd8Qmu3bQ00wrcZm8T3WanCMiYjjVBPpcTV5fio1chYdisA6dZGdNiFEUceo1TH3JpnBR/W0aASGV+sP9iUYjbgXtQgaBQxiXldfQy3ERW3IyNpbEEWTHwt01de2IrZBOTyXz7IpS5MdKZsp/dDBZ3ZZ1M7VBMsUsMnKrs89YdY2Sy+BcREBrhCnrJCo3SUm8ayKUL+Ffak6AKJai+n6pRECW8pBE5TFlrRz//eAlReWNJoqlrwTw2qgZDpi8blSv/nZhOsfG1cyJFi1M0sPVsVy+bAmTj9HGD8f3lKZ3Bv5OM4i6n3c3GGd3KbclIzrhsfTdedVUhFpa8yXQtoE05fcvOt4dm8xtMMYDXiOWMyowkrlVhqjWlkxIhUv9Wi6oE/BXZNVR3KZ8tciwawqjWXiUqlJNkQ8uhDh6ROIiXwTDf2NINWfaitRYhofUywLC3zceko4SxD4n4p9B8otw8qvsuaUEoDIvpYeUv8fndapgiqwSfPkvmv0tpO11+hXdYvZOlH59FTKC9Ju0fY4CwBKbB2jFZ5P76kYYoeW4Pa79jSihQYrKmv0pE5juU/tAFgXlP4OMhZ+XfQIwsVZV5/TfNGuVeaj62RXvCUVjfxkQPvuOjphqUstUgWl+aAKB+rC0uqFG1+bAWn1ZBkmfIf+AN6kas9St6Gq6O7UOFqiSMpYu2/XR8lQIGhLAUR34xL8hDdkNu7xtPohzBZGhFSN6vWuFR7VySk/SP/AVBucaajkawYSW21NXazC5jBi8jlo9rzop7ErKt92Rhz2GyGugZF/Wou5N3ZWBXDS9vpG2/B9cUDICqSs07GOixWm/DUROE/Pt5GuwVaoGFtxzB5icF54aaXzrj4It0dRDYWYXp9G+4tvkjalbkIf/MfJhlhfg5roNlIFd32iCK0oqIWxapZ5dJ9QPX9FKpodBmG7bHzpxltH/TBuGjHki0z1n3ErYGswvzoJF++YQ3EJr7MbfqFJHi499vdzZ7FvvRaq3uL+nySh/Kw0q5xEiN+dwA46j0Sa5IZcDmARMZao4sGfRIt6wddLLkZBvCZM2S35KmqvcPkxd5EW1QphxaNiIdYpN1uIFJpoD5K08ptBNahJZ2OIdruNc4lnvYUGOdTaeAqbvILA84BxsuGwlDhBudN1Ni48sxRCgduTr3WVIi0eavbPMOKajZW+X3MItZcIcN0X79ULdAYMUsfvN3ty2eu101gzDZnaL3WDmFhHyOFduUEaHyVIjHS4gTp3WC2eXJzKHbkHzL7zee9bKJvhk5FDCDEUJFqidE71atNKb1DE2Jh3I7ZE2iu7h4k9qMhq/CKzxZF1wGTvLJwzqpUQ1Bap0fyb8JOIh3V51+YaE+xsdA2ReJWMwJSe6zu/jRaVGsnQhLkCefSU/gnLT0ST3LWnf2U4w1lAFXDQT87YMnaQ2+8FDz4DjRu6FkCOU3zqVESgEOAvBvqwyfAnBOSpKdYtcziYvETwQYKtcTGndKgRLj49vNTJOKrB8wOzlwNpPXzVHDYV4MviSYFDY=
---END GANDCRAB KEY---

---BEGIN PC DATA---
wfKD6iudumBkmpL8IRr4U4ixElaqOXjtiDxwOqf191YnvOeWPx5OYfxdzpZQTphRvXZy7mhWprezTFGHwx5FBJjzntMK77r6TUHaDB7iIpJD8/bFAv/9mGGoBpAZLv6jx/xY2WXxP5KAiqChSETkAroAlbYGONOX07mSbUAkaXQIbYOWrsC3YZtYF6TRxoEpGY4+2+2ASVK2ZBFV7gPZuRPcDCJ/2PyMLkO0MLEPxIodLAmTS5xpmtgoVHZkP7o/WPrX1sJzwjbqjdxAK3gtl5hnQ91rCBkxLA6EDIYr831oSnXFTA/zkeYtFNi0qcun/br757ti5bFykUvBtuLx/zQ2F+sgGthYPlrXBiHtrRHeEc8b+SdG4o24NqaSY8FyH4za2ROitJRvTQAqa1O/JIIJo5FpwNYoABPInKg+DO5XAKCfj2E/g69rLg3pxA1Kwg7zZinpCRFF3unLReaj13AZSHR+RiCKCDm+1lDgcX8NmUjfmCz2QUpnlLIols+w6HIMVZHpdDf3fBEcfMBkP3NNh39UQ3PC3qZEEv/tWUiiBf9MFJGdHu8OCL+hRdwPpIl+V6bu5rPPzM/9O3YBh8kz6exXRf5tVv/bbj3WvOIQXpNeOtQt9EZhMlLL2udgxmnXLVUzjwtHfiL5TGExiWYEmrIOT7LbAgE0KYz/jzModCw37W5bfaaU5XJ6LfS8TB1fXfgDA9Z7jXjfwAqTwncuwsV2mNfg
---END PC DATA---
 

Attachments

DoctorXuan

Hero
Verified
Joined
Nov 19, 2013
Messages
1,798
Reaction score
1,869
Points
113
Insuree Balance
200
Phone Number
Call me!
Skype
Chat with me via Skype
dính virus đòi tiền chuộc rồi :v .. dễ lắm bạn ơi...
Có cách cho bạn đây... ---
1. Khởi động máy và khởi động với USB Cứu hộ (hiren chặng hạn).
2. Nếu chạy DOS thì Format C: /q /s ( haha) , hoặc chơi mẹ phát FDISK cho xung ;). Hoặc chạy phần mềm nào có UI UX nó dễ thì bạn dùng, nói chung format đi, sau đó mua thêm ít cồn 90 độ đổ vào ổ cứng để sát trùng cho chết virus đi.
3. Cài lại WINDOW thế là xong. ;)
 

NguyenVanTon

Newbie
Joined
Jun 28, 2016
Messages
21
Reaction score
2
Points
3
dính virus đòi tiền chuộc rồi :v .. dễ lắm bạn ơi...
Có cách cho bạn đây... ---
1. Khởi động máy và khởi động với USB Cứu hộ (hiren chặng hạn).
2. Nếu chạy DOS thì Format C: /q /s ( haha) , hoặc chơi mẹ phát FDISK cho xung ;). Hoặc chạy phần mềm nào có UI UX nó dễ thì bạn dùng, nói chung format đi, sau đó mua thêm ít cồn 90 độ đổ vào ổ cứng để sát trùng cho chết virus đi.
3. Cài lại WINDOW thế là xong. ;)
Không cách nào lấy lại được dữ liệu hả bác ?
 

DoctorXuan

Hero
Verified
Joined
Nov 19, 2013
Messages
1,798
Reaction score
1,869
Points
113
Insuree Balance
200
Phone Number
Call me!
Skype
Chat with me via Skype
Không cách nào lấy lại được dữ liệu hả bác ?
Cái này nó mã hóa hết rồi bạn, nếu ko có cái KEY thì không giải được đâu, các tập đoàn dính cái này còn phải chi tiền chuộc dữ liệu đầy ra kìa, mình đen dính rồi thì chịu thôi.
Bạn có thể làm theo hướng dẫn nó ghi mà gửi tiền chuộc, vui thì nó gửi lại key giải mã cho, buồn nó ôm tiền luôn và nặn --> bạn vẫn mất dữ liệu như thường (mình khuyên không nên làm theo cách này).
Chấp nhận đau thương gõ lệnh Format đi bạn, và lần sau nhớ backup hết ảnh đi nhà nghỉ với gấu ra cái HDD khác nhé, luôn có phương án backup dữ liệu quan trọng. :v
 

NguyenVanTon

Newbie
Joined
Jun 28, 2016
Messages
21
Reaction score
2
Points
3
Cái này nó mã hóa hết rồi bạn, nếu ko có cái KEY thì không giải được đâu, các tập đoàn dính cái này còn phải chi tiền chuộc dữ liệu đầy ra kìa, mình đen dính rồi thì chịu thôi.
Bạn có thể làm theo hướng dẫn nó ghi mà gửi tiền chuộc, vui thì nó gửi lại key giải mã cho, buồn nó ôm tiền luôn và nặn --> bạn vẫn mất dữ liệu như thường (mình khuyên không nên làm theo cách này).
Chấp nhận đau thương gõ lệnh Format đi bạn, và lần sau nhớ backup hết ảnh đi nhà nghỉ với gấu ra cái HDD khác nhé, luôn có phương án backup dữ liệu quan trọng. :v
:( vậy em chuẩn bị nước xôi khử trùng đây ! hix
 

Announcements

Advertises

Forum statistics

Threads
352,309
Messages
6,168,169
Members
127,774
Latest member
thongdz123

Follow us

Top