Discuss Help fix lỗi imacros

Discussion in 'Computer Skills' started by mrphaer, May 22, 2018.

Moderators: thaikhanghn
 1. mrphaer

  mrphaer Junior Member

  Joined:
  Jul 17, 2013
  Messages:
  246
  Likes Received:
  50
  Insuree Balance:
  0
  Mọi người cho mình hỏi mình tập làm CSV imacros thì bị lỗi {{!COL1}} thì nó điền 2 giá tri cột 1 và 2 ( sad;sadw) như vậy. Còn cột 2 thì nó hiện Undefined ??
  Đay là code của mình a

  VERSION BUILD=10.4.28.1074
  TAB T=1
  TAB CLOSEALLOTHERS
  SET !DATASOURCE D:/List.csv
  SET !DATASOURCE_COLUMNS 2
  SET !DATASOURCE_DELIMITER ;
  SET !LOOP 2
  SET !DATASOURCE_LINE {{!LOOP}}
  URL GOTO=http://demo.imacros.net/Automate/AutoDataEntry
  TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ID:demo ATTR=NAME:fname CONTENT={{!COL1}}
  TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ID:demo ATTR=NAME:lname CONTENT={{!COL2}}
   
 2. hoang123

  hoang123 Junior Member

  Joined:
  Dec 28, 2011
  Messages:
  134
  Likes Received:
  68
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  SET !DATASOURCE_COLUMNS 2
  SET !DATASOURCE_DELIMITER ;
  bỏ đi
   

Share This Page