Tutorial Globaltrust Kiếm $ mùa Covid

Nmt7777

Newbie
Joined
Dec 1, 2018
Messages
2
Reactions
1
MR
0.000
Chia sẻ đến bạn nền tảng GL link : https://www.globaltrustinc.com/login/sign?reffer_code=391825

GLOBAL TRUST là gì?
Đó là một hệ thống mạng lưới hoàn chỉnh giúp chủ thẻ tín dụng có thể thanh toán, chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt nội dung và quy định của các thỏa thuận giữa các quốc gia và sự giám sát độc quyền của ngân hàng và các tổ chức tài chính hợp tác. Sử dụng Internet + tiếp thị xã hội + tiếp thị hội nghị + phân quyền blockchain, tích hợp trực tuyến và ngoại tuyến kết nối liền mạch các tổ chức tài chính của ngân hàng và sử dụng giao diện đám mây dữ liệu lớn để gọi và phân phối nhằm đạt được lợi nhuận an toàn và hợp pháp, Giải quyết vấn đề điều tra tín dụng xấu quá hạn và tài khoản ngân hàng xấu cho người dùng thẻ tín dụng.
+++ Hoàn trả thẻ tín dụng là gì?
Ủy quyền thẻ tín dụng cũng đề cập đến ngày trả nợ cuối cùng của chủ thẻ hết hạn mà bản thân không thể hoàn trả Global Trust hoặc hoàn trả toàn bộ số tiền ngay một lúc, điều này sẽ ảnh hưởng đến việc điều tra tín dụng và ngân hàng sẽ phát sinh nợ xấu, khoản nợ này sẽ được hoàn trả thông qua chúng tôi để hoàn thành nhiệm vụ trả tiền đúng kỳ hạn, giải quyết vấn đề điều tra tín dụng của chủ thẻ và nợ xấu ngân hàng.
+++ Uỷ quyền của bạn và uỷ quyền truyền thống có gì khác?
Thế hệ truyền thống cũng được thực hiện thông qua các máy POS ngoại tuyến để giả vờ tiêu dùng và quẹt thẻ, điều này sẽ bị ngân hàng đánh giá là cố ý rút tiền. Chúng tôi sử dụng giao diện thanh toán đa ngân hàng để kết nối liền mạch thanh toán ngoại tuyến và tiêu dùng trực tuyến thông qua API, là tuân thủ pháp luật.
+++ Thu nhập của tài khoản uỷ quyền từ đâu mà có?
Sau khi giúp người khác trả lại thẻ tín dụng, chủ thẻ tránh được tình trạng quá hạn và các thương nhân hợp tác với nền tảng thẻ tín dụng sẽ tiêu thụ tiền gốc và hoa hồng từ thẻ của chủ thẻ và chuyển về số dư của tài khoản trả lại. Tuy nhiên, chủ thẻ vẫn còn nợ ngân hàng và người dùng sẽ giúp anh ta hoàn trả một lần, chủ thẻ cần phải trả hoa hồng tương ứng, điều này có thể giảm bớt áp lực trả nợ của chủ thẻ và tránh ảnh hưởng đến quá hạn điều tra tín dụng cá nhân.
Làm thế nào để kiểm tra thẻ tương thích với hệ thống nền tảng người dùng phù hợp.
Hệ thống đối sánh đám mây thông minh sẽ tự động đối sánh số tiền tài khoản người dùng theo số tiền trong tài khoản người dùng để lấy thông tin và tần suất kiểm tra hạn mức thẻ, cũng giống như khi chúng ta mua đồ, chỉ cần 10000 thì mua được 20000 sản phẩm ư? Người dùng có thể nhận được 2% đến 4% hoa hồng cho thẻ tín dụng phù hợp cho các lệnh kiểm tra thẻ của họ. (Số tiền khác nhau nằm ở các khu vực truy vấn khác nhau, do đó thu nhập cũng sẽ khác nhau) Người dùng có thể lặp lại 4-8 lệnh mỗi ngày tùy theo các lĩnh vực truy vấn khác nhau.
Bạn có thể kiếm được bao nhiêu tiền bằng cách hoàn thành nhiệm vụ 4-8 lệnh mỗi ngày.
Mỗi ngày hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra thẻ từ 4-8 lệnh thì có thể kiếm được 2-4% tiền gốc ( khu vực truy vấn khác nhau sẽ nhận thu nhập khác nhau)
Ví dụ: số tiền tài khoản 500 đô la Mỹ mỗi ngày để hoàn thành 4 lệnh có thể kiếm được 10 đô la Mỹ. Số tiền tài khoản 2.000 đô la Mỹ mỗi ngày để hoàn thành 5 đơn hàng có thể kiếm được 50 đô la Mỹ. Số tài khoản 5000 để hoàn thành 6 đơn hàng mỗi ngày có thể kiếm được 300 đô la Mỹ . Số tiền tài khoản 20000 đô la Mỹ mỗi ngày hoàn thành 7 đơn hàng có thể kiếm được 700 đô la Mỹ.
Khi nào thì tiền trong tài khoản có thể rút về?
Sau khi hoàn thành thao tác đối chiếu và kiểm tra thẻ tại khu vực tương ứng, số tiền trong tài khoản có thể được rút bất cứ lúc nào, và sẽ nhận được tiền rút bằng T + 1 (ví dụ: tiền rút của ngày hôm nay sẽ nhận được trước 23:59 ngày mai , ngoại trừ cuối tuần và ngày lễ, và thời gian thanh toán khác sẽ vào những ngày làm việc bình thường)
 

Attachments

  • Screenshot_20210606-000250.png
    Screenshot_20210606-000250.png
    223.3 KB · Views: 442
  • Screenshot_20210606-000224.png
    Screenshot_20210606-000224.png
    252 KB · Views: 246
thường thì đáo hạn thẻ tín dụng giờ chỉ có 2-2,5% thôi bạn. họ trả vậy trong khi đáo nữa họ phải trả % lại bên ngân hàng nữa. làm vậy nó lỗ rồi bạn. Lợi nhuận đầu tư để đáo thẻ này ko ổn cho lắm bạn ơi.
 
thường thì đáo hạn thẻ tín dụng giờ chỉ có 2-2,5% thôi bạn. họ trả vậy trong khi đáo nữa họ phải trả % lại bên ngân hàng nữa. làm vậy nó lỗ rồi bạn. Lợi nhuận đầu tư để đáo thẻ này ko ổn cho lắm bạn ơi.
Mình thấy bạn mình chơi là 2,5%.
 
thường thì đáo hạn thẻ tín dụng giờ chỉ có 2-2,5% thôi bạn. họ trả vậy trong khi đáo nữa họ phải trả % lại bên ngân hàng nữa. làm vậy nó lỗ rồi bạn. Lợi nhuận đầu tư để đáo thẻ này ko ổn cho lắm bạn ơi.
Mình thấy bạn mình chơi chỉ đc 2,5%
 
Chia sẻ đến bạn nền tảng GL link : https://www.globaltrustinc.com/login/sign?reffer_code=391825

GLOBAL TRUST là gì?
Đó là một hệ thống mạng lưới hoàn chỉnh giúp chủ thẻ tín dụng có thể thanh toán, chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt nội dung và quy định của các thỏa thuận giữa các quốc gia và sự giám sát độc quyền của ngân hàng và các tổ chức tài chính hợp tác. Sử dụng Internet + tiếp thị xã hội + tiếp thị hội nghị + phân quyền blockchain, tích hợp trực tuyến và ngoại tuyến kết nối liền mạch các tổ chức tài chính của ngân hàng và sử dụng giao diện đám mây dữ liệu lớn để gọi và phân phối nhằm đạt được lợi nhuận an toàn và hợp pháp, Giải quyết vấn đề điều tra tín dụng xấu quá hạn và tài khoản ngân hàng xấu cho người dùng thẻ tín dụng.
+++ Hoàn trả thẻ tín dụng là gì?
Ủy quyền thẻ tín dụng cũng đề cập đến ngày trả nợ cuối cùng của chủ thẻ hết hạn mà bản thân không thể hoàn trả Global Trust hoặc hoàn trả toàn bộ số tiền ngay một lúc, điều này sẽ ảnh hưởng đến việc điều tra tín dụng và ngân hàng sẽ phát sinh nợ xấu, khoản nợ này sẽ được hoàn trả thông qua chúng tôi để hoàn thành nhiệm vụ trả tiền đúng kỳ hạn, giải quyết vấn đề điều tra tín dụng của chủ thẻ và nợ xấu ngân hàng.
+++ Uỷ quyền của bạn và uỷ quyền truyền thống có gì khác?
Thế hệ truyền thống cũng được thực hiện thông qua các máy POS ngoại tuyến để giả vờ tiêu dùng và quẹt thẻ, điều này sẽ bị ngân hàng đánh giá là cố ý rút tiền. Chúng tôi sử dụng giao diện thanh toán đa ngân hàng để kết nối liền mạch thanh toán ngoại tuyến và tiêu dùng trực tuyến thông qua API, là tuân thủ pháp luật.
+++ Thu nhập của tài khoản uỷ quyền từ đâu mà có?
Sau khi giúp người khác trả lại thẻ tín dụng, chủ thẻ tránh được tình trạng quá hạn và các thương nhân hợp tác với nền tảng thẻ tín dụng sẽ tiêu thụ tiền gốc và hoa hồng từ thẻ của chủ thẻ và chuyển về số dư của tài khoản trả lại. Tuy nhiên, chủ thẻ vẫn còn nợ ngân hàng và người dùng sẽ giúp anh ta hoàn trả một lần, chủ thẻ cần phải trả hoa hồng tương ứng, điều này có thể giảm bớt áp lực trả nợ của chủ thẻ và tránh ảnh hưởng đến quá hạn điều tra tín dụng cá nhân.
Làm thế nào để kiểm tra thẻ tương thích với hệ thống nền tảng người dùng phù hợp.
Hệ thống đối sánh đám mây thông minh sẽ tự động đối sánh số tiền tài khoản người dùng theo số tiền trong tài khoản người dùng để lấy thông tin và tần suất kiểm tra hạn mức thẻ, cũng giống như khi chúng ta mua đồ, chỉ cần 10000 thì mua được 20000 sản phẩm ư? Người dùng có thể nhận được 2% đến 4% hoa hồng cho thẻ tín dụng phù hợp cho các lệnh kiểm tra thẻ của họ. (Số tiền khác nhau nằm ở các khu vực truy vấn khác nhau, do đó thu nhập cũng sẽ khác nhau) Người dùng có thể lặp lại 4-8 lệnh mỗi ngày tùy theo các lĩnh vực truy vấn khác nhau.
Bạn có thể kiếm được bao nhiêu tiền bằng cách hoàn thành nhiệm vụ 4-8 lệnh mỗi ngày.
Mỗi ngày hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra thẻ từ 4-8 lệnh thì có thể kiếm được 2-4% tiền gốc ( khu vực truy vấn khác nhau sẽ nhận thu nhập khác nhau)
Ví dụ: số tiền tài khoản 500 đô la Mỹ mỗi ngày để hoàn thành 4 lệnh có thể kiếm được 10 đô la Mỹ. Số tiền tài khoản 2.000 đô la Mỹ mỗi ngày để hoàn thành 5 đơn hàng có thể kiếm được 50 đô la Mỹ. Số tài khoản 5000 để hoàn thành 6 đơn hàng mỗi ngày có thể kiếm được 300 đô la Mỹ . Số tiền tài khoản 20000 đô la Mỹ mỗi ngày hoàn thành 7 đơn hàng có thể kiếm được 700 đô la Mỹ.
Khi nào thì tiền trong tài khoản có thể rút về?
Sau khi hoàn thành thao tác đối chiếu và kiểm tra thẻ tại khu vực tương ứng, số tiền trong tài khoản có thể được rút bất cứ lúc nào, và sẽ nhận được tiền rút bằng T + 1 (ví dụ: tiền rút của ngày hôm nay sẽ nhận được trước 23:59 ngày mai , ngoại trừ cuối tuần và ngày lễ, và thời gian thanh toán khác sẽ vào những ngày làm việc bình thường)
Thế này hóa ra lỗ à bạn
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,157
Messages
7,067,976
Members
170,298
Latest member
betvisatel

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom