Introduce Giao dịch ngoại hối và chính sách đòn bẩy

Phuongthao95

Banned
Joined
May 15, 2018
Messages
11
Reactions
0
MR
0.000
Xin hãy đọc thông tin dưới đây về chính sách thực thi lệnh và đòn bẩy trên các nền tảng giao dịch chính của chúng tôi. Xin hãy lưu ý rằng, tất cả các khách hàng của FxPro Financial Services Limited, đòn bẩy mặc định được cung cấp trong quá trình mở tài khoản sẽ là 1:50. Đòn bẩy tối đa được cung cấp cho các khách hàng sẽ phụ thuộc vào mức độ kinh nghiệm của họ trong giao dịch CFDs. Và điều này sẽ được đánh giá trong quá trình đăng ký tài khoản.

Để tính toán tỉ lệ kỹ quỹ, hãy lưu ý rằng mức đòn bảy thấp nhất khi so sánh giữa đòn bảy tài khoản và đòn bảy sản phẩm sẽ được áp dụng.

Ngoại hối
FxPro sử dụng một mô hình đòn bẩy năng động, tự động điều chỉnh theo vị trí giao dịch của khách hàng. Khi khối lượng, mỗi dụng cụ, của khách hàng tăng lên, theo đó đòn bẩy tối đa được cung cấp giảm; theo bảng dưới đây. Cơ cấu đòn bẩy được áp dụng cho giao dịch ngoại hối trên MT4, MT5, cTrader và FxPro Markets .

Điều này được thực hiện cho mỗi giao dịch cặp tiền khác nhau, do đó nếu khách hàng có vị trí mở trên nhiều cặp khác nhau , tỷ lệ đòn bẩy sẽ được tính riêng trên mỗi biểu tượng ngoại hối. Ví dụ, nếu một nhà giao dịch có 300 lot Mua vào USDJPY, và sau đó bắt đầu giao dịch EURUSD, độ biên yêu cầu cho EURUSD, sẽ không bị ảnh hưởng đến các vị trí USDJPY hiện có.

Tổng của các vị trí được tính toán theo cách sau: Hãy xem xét một nhà giao dịch, có 300 lot mua vào và 200 lot bán ra , để tính độ biên yêu cầu, nó có thể sẽ lấy bên có khối lượng lớn nhất (tổng số). Trong ví dụ này, bên có khối lượng lớn nhất là 300 lot, và như vậy, 300 sẽ có giá trị sử dụng trong tính toán độ biên yêu cầu. Ngoài ra, một thương nhân với sáu (6) vị trí của 50 lot mua (hoặc bán), và một thương nhân của một vị trí duy nhất của 300 lot mua (hoặc bán), sẽ có cùng độ biên yêu cầu như nhau; dành cho những tài khoản thiết lập tỷ lệ đòn bẩy giống hệt nhau.


Số lot mở
Đòn Bẩy Tối Đa
0-100 Max 1:500
100-200 Max 1:200
200-300 Max 1:100
300-500 Max 1:50
500+ Max 1:33

Xin lưu ý, rằng nếu tỷ lệ đòn bẩy ít hơn so với bảng giá trị cung cấp, thì sau đó tỷ lệ đòn bẩy sẽ được xem xét thay thế.

Ví dụ 1:
Đòn Bẩy Tài Khoản Khách Hàng – 1:50
Xem xét một tài khoản USD với MUA (hoặc BÁN)200 lot USDJPY
Với ví dụ này, đòn bẩy tài khoản ít hơn giá trị liên quan của sản phẩn trong Bảng Kiểm soát đòn bẩy, do đó yêu cầu ký quỹ sẽ như sau:


Đòn Bẩy Tối Đa Áp dụng đòn bẩy Ký quỹ
0-100 1:500 1:50 100 (Lô ) * 100,000 / 50 (đòn bẩy) = 200,000 USD
100-200 1:200 1:50 100 (Lô ) * 100,000 / 50 (đòn bẩy) = 200,000 USD
200-300 1:100 1:50
Tổng yêu cầu Margin: 400,000 USD
Đòn bẩy sử dụng là: 1:50Ví dụ 2:
Đòn Bẩy Tài Khoản Khách Hàng – 1:100
Xem xét một tài khoản GBP với MUA (hoặc BÁN)250 lot GBPUSD
Với ví dụ này, đòn bẩy tài khoản ít hơn giá trị liên quan của sản phẩn trong Bảng Kiểm soát đòn bẩy, do đó yêu cầu ký quỹ sẽ như sau


Đòn Bẩy Tối Đa Áp dụng đòn bẩy Ký quỹ
0-100 1:500 1:100 100 (Lô ) * 100,000 / 100 (đòn bẩy) = 100,000 GBP
100-200 1:200 1:100 100 (Lô ) * 100,000 / 100 (đòn bẩy) = 100,000 GBP
200-300 1:100 1:100 50 (Lô ) * 100,000 / 100 (đòn bẩy) = 50,000 GBP
Tổng yêu cầu Margin: 250,000 GBP
Đòn bẩy sử dụng là: 1:100Ví dụ 3:
Đòn Bẩy Tài Khoản Khách Hàng – 1:500
Xem xét một tài khoản EUR với MUA (hoặc BÁN)300 lot EURUSD
Trong ví dụ này, đòn bẩy tài khoản lớn hơn các giá trị tương ứng của biểu tượng trong bảng Leveraged Monitor, do đó, yêu cầu ký quỹ sẽ như sau


Đòn Bẩy Tối Đa Áp dụng đòn bẩy Ký quỹ
0-100 1:500 1:500 100 (Lô ) * 100,000 / 500 (đòn bẩy) = 20,000 EUR
100-200 1:200 1:200 100 (Lô ) * 100,000 / 200 (đòn bẩy) = 50,000 EUR
200-300 1:100 1:100 100 (Lô ) * 100,000 / 100 (đòn bẩy) = 100,000 EUR
Tổng yêu cầu Margin: 170,000 EUR
Đòn bẩy sử dụng là: 1:176.47Yêu cầu Margin của kim loại quý
Như trong kinh doanh ngoại hối, FxPro sử dụng mô hình đòn bẩy linh hoạt cho giao dịch với Kim loại và hàng hoá, nó sẽ tự động thích ứng với vị trí giao dịch của khách hàng. Khối lượng giao dịch cho mỗi loại hàng hoá của khách hàng được tăng lên, mức đòn bẩy cung cấp sẽ theo đó mà giảm xuống như bảng chi tiết dưới đây.

Một lần nữa, điều này được thực hiện mỗi giao dịch, vì vậy nếu một khách hàng có vị trí mở trên nhiều loại hàng hoá, đòn bẩy sẽ được tính riêng trên mỗi giao dịch. Ví dụ, nếu một khách hàng có một vị trí ở Silver và sau đó bắt đầu giao dịch Vàng, thì yêu cầu margin cho vàng sẽ không bị ảnh hưởng bởi các vị trí Bạc hiện có.


Biểu tượng
Số lot mở Yêu Cầu Độ Biên Đòn Bẩy Tối Đa
GOLD, GOLDEURO, SILVER, SILVEREURO 0-50 0.50% 1:200
>50 1% 1:100
GOLDoz 0-5,000 0.5% 1:200
>5,000 1% 1:100
GOLDgr 0-155,500 0.5% 1:200
>155,500 1% 1:100
Ví Dụ 1 Kim Loại
Đòn Bẩy Tài Khoản Khách Hàng – 1:50
Xem xét một tài khoản USD với MUA (hoặc BÁN) 10 lot Vàng tại giá 1,250 USD
Với ví dụ này, đòn bẩy tài khoản ít hơn giá trị liên quan của sản phẩn trong Bảng Kiểm soát đòn bẩy, do đó yêu cầu ký quỹ sẽ như sau:


Yêu cầu ký quỹ Áp dụng Yêu cầu Margin Ký quỹ Ký quỹ USD
10 0.50% 2% 2% (yêu cầu độ biên) * 100 (oz) * 10 (Lô ) * 1,250 (giá vàng giao ngay) $25,000.00
Tổng yêu cầu Margin = $25,000.00
Đòn bẩy sử dụng là: 1:50Ví Dụ 2 Kim Loại
Đòn Bẩy Tài Khoản Khách Hàng – 1:100
Xem xét một tài khoản USD với MUA (hoặc BÁN) 100 lot Vàng tại giá 1,250 USD
Với ví dụ này, đòn bẩy tài khoản ít hơn giá trị liên quan của sản phẩn trong Bảng Kiểm soát đòn bẩy, do đó yêu cầu ký quỹ sẽ như sau:


Yêu cầu ký quỹ Áp dụng Yêu cầu Margin Ký quỹ Ký quỹ USD
50 0.50% 1% 1% (yêu cầu độ biên) * 100 (oz) * 50 (Lô ) * 1,250 (giá vàng giao ngay) $62,500.00
50 1.00% 1% 1% (yêu cầu độ biên) * 100 (oz) * 50 (Lô ) * 1,250 (giá vàng giao ngay) $62,500.00
Tổng yêu cầu Margin = $125,000
Đòn bẩy sử dụng là: 1:100Ví Dụ 3 Kim Loại
Đòn Bẩy Tài Khoản Khách Hàng – 1:500
Xem xét một tài khoản USD với MUA (hoặc BÁN) 150 lot Vàng tại giá 1,250 USD
Trong ví dụ này, đòn bẩy tài khoản lớn hơn các giá trị tương ứng của biểu tượng trong bảng Leveraged Monitor, do đó, yêu cầu ký quỹ sẽ như sau:


Yêu cầu ký quỹ Áp dụng Yêu cầu Margin Ký quỹ Ký quỹ USD
50 0.50% 0.50% 0.50% (yêu cầu độ biên) * 100 (oz) * 50 (Lô ) * 1,250 (giá vàng giao ngay) $31,250.00
100 1.00% 1.00% 1.00% (yêu cầu độ biên) * 100 (oz) * 100 (Lô ) * 1,250 (giá vàng giao ngay) $125,000.00
Tổng yêu cầu Margin = $156,250.00
Đòn bẩy sử dụng là: 1:120
 

Announcements

Forum statistics

Threads
392,120
Messages
6,812,004
Members
154,836
Latest member
paobistrocom

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week