Giá sơn Nippon 2017

Discussion in 'Offline' started by dolla1, Nov 7, 2017.

 1. dolla1
  Chat with me

  dolla1 Banned

  Joined:
  Oct 25, 2017
  Messages:
  0
  Likes Received:
  0
  Bảng giá sơn Nippon trên là của Nippon Việt Nam cung cấp, được áp dụng tại thời điểm hiện tại. Mức triết khấu tối đa là 30%, nếu tại đâu có mức triết khấu cao hơn thì xin hãy kiểm tra sơn cẩn thận trước khi sử dụng.

  Các sản phẩm sơn ngoài trời

  STT Tên sản phẩm Sơn gốc/màu Bao bì Giá bán sau VAT
  01 Nippon WEATHERGARD BÓNG Màu chuẩn 1L 281,000
  02 Nippon WEATHERGARD BÓNG Màu chuẩn 5L 1,372,000
  03 Nippon WEATHERGARD BÓNG Màu chuẩn 18L 4,782,000
  04 Nippon SUPERGARD Màu chuẩn 5L 785,000
  05 Nippon SUPERGARD Màu chuẩn 18L 2,690,000
  06 Nippon SUPER MATEX Màu chuẩn 5L 568,000
  07 Nippon SUPER MATEX Màu chuẩn 18L 1,760,800

  Các sản phẩm sơn trong nhà

  STT Tên sản phẩm Sơn gốc/màu Bao bì Giá bán sau VAT
  01 Nippon ODOURLESS bóng (không mùi) Màu chuẩn 1L 248,000
  02 Nippon ODOURLESS bóng (không mùi) Màu chuẩn 5L 1,120,000
  03 Nippon ODOURLESS bóng (không mùi) Màu chuẩn 18L 516,000
  04 Nippon ODOURLESS chùi rửa vượt trội bóng mờ Màu chuẩn 1L 181,000
  05 Nippon ODOURLESS chùi rửa vượt trội bóng mờ Màu chuẩn 5L 779,000
  06 Nippon ODOURLESS chùi rửa vượt trội bóng mờ Màu chuẩn 18L 2,455,000
  07 Nippon MATEX Siêu trắng 18L 1,143,000
  08 Nippon MATEX Siêu trắng 4,8kg 278,000
  09 Nippon MATEX Màu chuẩn 18L 1,275,800
  10 Nippon MATEX Màu chuẩn 5kg 307,000
  11 Nippon VATEX Các màu 17L 713,000

  Các sản phẩm sơn lót

  STT Tên sản phẩm Sơn gốc/màu Bao bì Giá bán sau VAT
  01 Nippon WEATHERGARD SEALER Sơn lót ngoài trời Trắng 5L 793,000
  02 Nippon WEATHERGARD SEALER Sơn lót ngoài trời Trắng 18L 2,607,000
  03 Nippon ODOURLESS SEALER Sơn lót trong nhà Trắng 5L 562,000
  04 Nippon ODOURLESS SEALER Sơn lót trong nhà Trắng 18L 1,913,000
   

Share This Page