Get bitcoin thật từ Free bitcoin nào !

http://freebitco.in/?r=2081267

register : email + bitcoin wallet (coinbase.com)

Sau khi reg xong thì các bạn kéo xún click vào CLAIM YOUR COIN và nhận đc 0.000005xx BTC
tiếp đến là kéo lên trên cùng và click vào MULTIPLY BTC (hàng trên cùng lun nhé)
Xong thì Ctrl + Shift + J (chrome nhé)
paste đoạn này vào :

bconfig = {
maxBet: 0.0004200,
wait: 3000,
autoexit: 0.00001,
want: 0.000014,
toggleHilo:false,
startbal: 0,
won: 0,
};
hilo = 'hi';
multiplier = 1;
rollDice = function() {
if ($('#double_your_btc_bet_lose').html() !== '') {
$('#double_your_btc_2x').click();
multiplier = 1;
if(bconfig.toggleHilo)toggleHiLo();
} else {
$('#double_your_btc_min').click();
multiplier = 1;
}
if (parseFloat($('#balance').html()) < (parseFloat($('#double_your_btc_stake').val()) * 2) ||
parseFloat($('#double_your_btc_stake').val()) > bconfig.maxBet) {
console.log($('#double_your_btc_min'));
}
if (parseFloat($('#balance').html()) < bconfig.autoexit) {
throw "exit";
}
if (parseFloat($('#balance').html()) > bconfig.want) {
var num = parseFloat($('#balance').html());
bconfig.want = num + 0.00000030;
bconfig.autoexit = num - 0.00000420;
bconfig.won++;
var total = num - bconfig.startbal;
console.log('Setting bconfig want to: ' + bconfig.want)
console.log('Setting autoexit to: ' + bconfig.autoexit)
console.log('Total won: ' + total + ' BTC')
}
$('#double_your_btc_bet_hi_button').click();
setTimeout(rollDice, (multiplier * bconfig.wait) + Math.round(Math.random() * 1000));
};
toggleHiLo = function() {
if (hilo === 'hi') {
hilo = 'hi';
} else {
hilo = 'hi';
}
};
var num = parseFloat($('#balance').html());
bconfig.startbal = num;
bconfig.want = num + 0.00000030;
bconfig.autoexit = num - 0.00000420;
rollDice();
setTimeout(function () { location.reload(1); }, 10*60*1000);

các bạn sẽ thấy bot tự đánh(con bot này đc lập trình theo tính toán 60-80% win của 1 PRO), mới đầu thì BTC nhảy hơi chậm, nâng payout lên thì btc sẽ nhảy lên xún ào ào, càng về sau các bạn phải ĐẶC BIỆT CHÚ Ý nâng và hạ mức payout hợp lý để BIG WIN NHÉ !

p/s : mức payout ko nên quá 3.5
đang chạy nó nhảy ra trang chủ thớt
 
Đừng chơi nha mấy bác , thua hết đó ;)
 
Quy luật chung : Nó cho ăn lúc đầu rất đậm ( mình đã lời 85k shatoshi từ 15k ban đầu ) . Có lẽ nó nhả để dụ cho mình dep tiền thật vào , rồi sau đó nó sẽ ăn mình lại sau .
Nếu bạn làm lập trình viên sẽ biết trong dữ liệu người dùng có cột PROFIT , thằng nào profit nhiều thì nó sẽ bắt đầu cho thua để bị âm profit . Thằng nào profit âm thì nó cho win lại 1 ít để nuôi niềm tin gỡ gạt :D . Thằng nào profit = 0 ( tức chưa bet lần nào ) thì nó cho ăn đậm lúc đầu để dụ người ta dep tiền thật vào .

Mình đã thử chơi theo cách của pro này ( theo thớt kể là của pro :eek: ) cả bằng AUTO và bằng MANUAL ( bằng tay) nhưng vẫn ăn hành .
Cái payout rất là hư cấu mình đã payout = 2 , tức win chance =47.5% , thực tế luôn là mình bet Hi 8 lần , 47,5 % của 8 = 3.8 . tức bet 8 lần Hi thì phải có 3-4 lần win . Đằng nay mình thua thông cả 8 . Mình khẳng định cái win chance là lừa đảo thôi chứ nó tính hết cả rồi .

Hy vọng newbie đọc :cool: và pro nào có cao kiến gì thì xin ban phát cho mình tí iot để thông não !
 
cai' nay` ko an dc co' su. tham gia cua admin neu ban win to qua'. muon' an phai imarco khoang 15 phut thay 1 lan. noi chung phuc tap. ko noi' ro ra dc
 
Cũng có thể là do admin tham gia , nhưng mình nghĩ là tự động hết !
Máy nó dựa theo cột profit ( lợi nhuận ) để tính tỉ lệ thắng . Chứ 1 ngày nhiều người Bet quản trị viên ngồi canh chỉnh cũng đuối
 
Cũng có thể là do admin tham gia , nhưng mình nghĩ là tự động hết !
Máy nó dựa theo cột profit ( lợi nhuận ) để tính tỉ lệ thắng . Chứ 1 ngày nhiều người Bet quản trị viên ngồi canh chỉnh cũng đuối
có thuật toán tự động cập nhật tỷ lệ thắng mỗi phút, nhà cái lớn thì update theo giây luôn ấy chứ
 
Mình có chơi, nhưng chưa chơi như vầy bao giờ ! Chỉ là :D Mình thấy Freebitcoin rất thật! Bởi vì nó rất thật, nên nó không hề dễ !

Vì tỉ lệ ăn ở mức 2 chỉ có 47,5 % ! Nên các bạn lưu ý kỹ là rất khó để thắng sâu chuôỉ!

Nói sau nhỉ ? Nếu các bạn có thể tạo một cách cheat nào đỏ để ngưng sâu chuổi, mạc dù đang chạy một sâu chuổi bình thường thì các bạn sẽ win !
Và vì nó rất thật, nên các bạn lưu ý đây là múc quy định tối đa các bạn có thể kiếm với 1 lần Desposit :
Bạn chỉ có thể lời 200k sts / 1500k sts desposit nạp vào ! Share free với mấy thánh cái tỉ lệ này ! :D
 
Bet ngoài đời còn tan cửa nát nhà , bet online chắc không còn quần xịp :D
 
Độ lại code tý cho mấy bác dễ sữa giá trị này :)
ps: mới bị lỗ sặc máu xong :(
PHP:
minbet=1;//13262;
hs=2;
bet=1;//30;
reset=false;
//log
wn=0;
total=0;
wsr=0;
hsm=0;
//last
lstBtc=$('#balance').text();
lstBtc*=100000000;

profit=0;
wprofit=0;
skip=1025;//65

printLog=function(){
  console.log("Total/Win: "+total+"/"+wn);
  console.log("WSR/HSM: "+wsr+"/"+hsm+" win chance: "+wprofit+"% profit: "+profit);
};
Float2String=function(num){
  var div=num/100000000;
  if(div.toString().indexOf("e")==-1)
    return div.toString();

  var s=num/10000+"";
  f=s.substring(0,2);
  s=s.substring(2);
  return f+"0000"+s;
};
betFun=function(){
  var win=$('#double_your_btc_bet_win').text();
  if(win!=""){
    //win
    wn++;
    wsr++;
    reset=true;
  }else{
    wsr=0;
    reset=false;
  }
     
  //balance
  var balance=$('#balance').text();
  balance*=100000000;
 
  profit=balance-lstBtc;
  wprofit=(wn*100)/total;
 
  if(reset){
    /*if(wsr>=3)
      bet=1;
    else*/
      bet=minbet;
   
    hsm=0;
  }else{
    bet*=hs;
    hsm++;
   
    if(bet>profit+minbet*skip)
      bet=minbet;
  }
 
  $('#double_your_btc_stake').val(Float2String(bet));
 
  $('#double_your_btc_bet_hi_button').click();
  total++;
  setTimeout(betFun, (3000) + Math.round(Math.random() * 1000));
};

betFun();
 
Double ? Hahaha!
Độ lại code tý cho mấy bác dễ sữa giá trị này :)
ps: mới bị lỗ sặc máu xong :(
PHP:
minbet=1;//13262;
hs=2;
bet=1;//30;
reset=false;
//log
wn=0;
total=0;
wsr=0;
hsm=0;
//last
lstBtc=$('#balance').text();
lstBtc*=100000000;

profit=0;
wprofit=0;
skip=1025;//65

printLog=function(){
  console.log("Total/Win: "+total+"/"+wn);
  console.log("WSR/HSM: "+wsr+"/"+hsm+" win chance: "+wprofit+"% profit: "+profit);
};
Float2String=function(num){
  var div=num/100000000;
  if(div.toString().indexOf("e")==-1)
    return div.toString();

  var s=num/10000+"";
  f=s.substring(0,2);
  s=s.substring(2);
  return f+"0000"+s;
};
betFun=function(){
  var win=$('#double_your_btc_bet_win').text();
  if(win!=""){
    //win
    wn++;
    wsr++;
    reset=true;
  }else{
    wsr=0;
    reset=false;
  }
     
  //balance
  var balance=$('#balance').text();
  balance*=100000000;
 
  profit=balance-lstBtc;
  wprofit=(wn*100)/total;
 
  if(reset){
    /*if(wsr>=3)
      bet=1;
    else*/
      bet=minbet;
   
    hsm=0;
  }else{
    bet*=hs;
    hsm++;
   
    if(bet>profit+minbet*skip)
      bet=minbet;
  }

  $('#double_your_btc_stake').val(Float2String(bet));

  $('#double_your_btc_bet_hi_button').click();
  total++;
  setTimeout(betFun, (3000) + Math.round(Math.random() * 1000));
};

betFun();
 
thêm chiến thuật mới cho mấy bác :)
PHP:
//config
minbet=1;// gia tri bet
heso=[]; // day so
maxCicle=50; //lượt quay
TimeStop=60*60;
bolUn=false;

pushHs=function(){
  heso.push(2);
  heso.push(3);
  heso.push(5);
  heso.push(6);
//2,3,5,6
};
pushHs();
//variable
bet=minbet;
fHs=0;
nHs=0;
stop=false;
//log
wn=0;
total=0;
wsr=0;
hsm=0;
lstBtc=$('#balance').text();
lstBtc*=100000000;
profit=0;
wprofit=0;
//wait
wait=400;
iwait=400;

fbalance=0;
balance=0;

timestap=Date.now();
timeline=0;

cicle=0;

maxHs=0;

printLog=function(){
  console.log("Total/Win: "+total+"/"+wn+"\nWSR/HSM: "+wsr+"/"+hsm+" win chance: "+wprofit+"% profit: "+profit+" Cicle: "+(cicle+1)+" Time: "+timeline+"s");
};
Float2String=function(num){
  var div=num/100000000;
  if(div.toString().indexOf("e")==-1)
    return div.toString();

  var s=num/10000+"";
  f=s.substring(0,2);
  s=s.substring(2);
  return f+"0000"+s;
};
betFun=function(){
  var win=$('#double_your_btc_bet_win').text();
  if(win!=""){
    //win
    wn++;
    wsr++;
    hsm=0;
  }else{
    if(nHs!=0){
      if(fHs!=0)
        heso.unshift(fHs);
      heso.push(nHs);
      heso.push(fHs+nHs);
    }
    hsm++;
    wsr=0;
  }
  
  if(heso.length==0){
    //calBtc();
    //printLog();
    pushHs();
    cicle++;
//    return;
  }
  
  if(cicle==maxCicle){
    calBtc();
    printLog();
    console.log("MaxHs: "+maxHs);
    return;
  }
  
  timeline=Math.round((Date.now()-timestap)/1000);
  
  if(heso.length>1){
    fHs=heso.shift();
    nHs=heso.pop();
  }
  else{
    nHs=heso.pop();
    fHs=0;
  }
  
  printHs();
  console.log("Heso: "+(fHs+nHs));
  if(fHs+nHs>maxHs)
    maxHs=fHs+nHs;
  bet=minbet*(fHs+nHs);
  hsm++;
    
  $('#double_your_btc_stake').val(Float2String(bet));

  fbalance=balance;
 
  if(!stop)
    nextStep();
};

calBtc=function(){
  balance=$('#balance').text();
  balance*=100000000;
  
  profit=balance-lstBtc;
  wprofit=(wn*100)/total;
};

printHs=function(){
  console.log(fHs+"-"+heso+"-"+nHs);
}

nextStep=function(){
  //balance
  calBtc();
  
  if(balance!=fbalance||bolUn){
    bolUn=false;
    $('#double_your_btc_bet_hi_button').click();
    total++;
    printLog();

    setTimeout(betFun, iwait + Math.round(Math.random() * 1000));
  }else{
    console.log("wait");
    setTimeout(nextStep,wait);
  }
};

betFun();

ps: mới bị lỗ hết do quá ham, mấy bác cẩn thận :D
 
thêm chiến thuật mới cho mấy bác :)
PHP:
//config
minbet=1;// gia tri bet
heso=[]; // day so
maxCicle=50; //lượt quay
TimeStop=60*60;
bolUn=false;

pushHs=function(){
  heso.push(2);
  heso.push(3);
  heso.push(5);
  heso.push(6);
//2,3,5,6
};
pushHs();
//variable
bet=minbet;
fHs=0;
nHs=0;
stop=false;
//log
wn=0;
total=0;
wsr=0;
hsm=0;
lstBtc=$('#balance').text();
lstBtc*=100000000;
profit=0;
wprofit=0;
//wait
wait=400;
iwait=400;

fbalance=0;
balance=0;

timestap=Date.now();
timeline=0;

cicle=0;

maxHs=0;

printLog=function(){
  console.log("Total/Win: "+total+"/"+wn+"\nWSR/HSM: "+wsr+"/"+hsm+" win chance: "+wprofit+"% profit: "+profit+" Cicle: "+(cicle+1)+" Time: "+timeline+"s");
};
Float2String=function(num){
  var div=num/100000000;
  if(div.toString().indexOf("e")==-1)
    return div.toString();

  var s=num/10000+"";
  f=s.substring(0,2);
  s=s.substring(2);
  return f+"0000"+s;
};
betFun=function(){
  var win=$('#double_your_btc_bet_win').text();
  if(win!=""){
    //win
    wn++;
    wsr++;
    hsm=0;
  }else{
    if(nHs!=0){
      if(fHs!=0)
        heso.unshift(fHs);
      heso.push(nHs);
      heso.push(fHs+nHs);
    }
    hsm++;
    wsr=0;
  }
 
  if(heso.length==0){
    //calBtc();
    //printLog();
    pushHs();
    cicle++;
//    return;
  }
 
  if(cicle==maxCicle){
    calBtc();
    printLog();
    console.log("MaxHs: "+maxHs);
    return;
  }
 
  timeline=Math.round((Date.now()-timestap)/1000);
 
  if(heso.length>1){
    fHs=heso.shift();
    nHs=heso.pop();
  }
  else{
    nHs=heso.pop();
    fHs=0;
  }
 
  printHs();
  console.log("Heso: "+(fHs+nHs));
  if(fHs+nHs>maxHs)
    maxHs=fHs+nHs;
  bet=minbet*(fHs+nHs);
  hsm++;
   
  $('#double_your_btc_stake').val(Float2String(bet));

  fbalance=balance;
 
  if(!stop)
    nextStep();
};

calBtc=function(){
  balance=$('#balance').text();
  balance*=100000000;
 
  profit=balance-lstBtc;
  wprofit=(wn*100)/total;
};

printHs=function(){
  console.log(fHs+"-"+heso+"-"+nHs);
}

nextStep=function(){
  //balance
  calBtc();
 
  if(balance!=fbalance||bolUn){
    bolUn=false;
    $('#double_your_btc_bet_hi_button').click();
    total++;
    printLog();

    setTimeout(betFun, iwait + Math.round(Math.random() * 1000));
  }else{
    console.log("wait");
    setTimeout(nextStep,wait);
  }
};

betFun();

ps: mới bị lỗ hết do quá ham, mấy bác cẩn thận :D
chiến thuật này chạy ngon đó
 
thêm chiến thuật mới cho mấy bác :)
PHP:
//config
minbet=1;// gia tri bet
heso=[]; // day so
maxCicle=50; //lượt quay
TimeStop=60*60;
bolUn=false;

pushHs=function(){
  heso.push(2);
  heso.push(3);
  heso.push(5);
  heso.push(6);
//2,3,5,6
};
pushHs();
//variable
bet=minbet;
fHs=0;
nHs=0;
stop=false;
//log
wn=0;
total=0;
wsr=0;
hsm=0;
lstBtc=$('#balance').text();
lstBtc*=100000000;
profit=0;
wprofit=0;
//wait
wait=400;
iwait=400;

fbalance=0;
balance=0;

timestap=Date.now();
timeline=0;

cicle=0;

maxHs=0;

printLog=function(){
  console.log("Total/Win: "+total+"/"+wn+"\nWSR/HSM: "+wsr+"/"+hsm+" win chance: "+wprofit+"% profit: "+profit+" Cicle: "+(cicle+1)+" Time: "+timeline+"s");
};
Float2String=function(num){
  var div=num/100000000;
  if(div.toString().indexOf("e")==-1)
    return div.toString();

  var s=num/10000+"";
  f=s.substring(0,2);
  s=s.substring(2);
  return f+"0000"+s;
};
betFun=function(){
  var win=$('#double_your_btc_bet_win').text();
  if(win!=""){
    //win
    wn++;
    wsr++;
    hsm=0;
  }else{
    if(nHs!=0){
      if(fHs!=0)
        heso.unshift(fHs);
      heso.push(nHs);
      heso.push(fHs+nHs);
    }
    hsm++;
    wsr=0;
  }
 
  if(heso.length==0){
    //calBtc();
    //printLog();
    pushHs();
    cicle++;
//    return;
  }
 
  if(cicle==maxCicle){
    calBtc();
    printLog();
    console.log("MaxHs: "+maxHs);
    return;
  }
 
  timeline=Math.round((Date.now()-timestap)/1000);
 
  if(heso.length>1){
    fHs=heso.shift();
    nHs=heso.pop();
  }
  else{
    nHs=heso.pop();
    fHs=0;
  }
 
  printHs();
  console.log("Heso: "+(fHs+nHs));
  if(fHs+nHs>maxHs)
    maxHs=fHs+nHs;
  bet=minbet*(fHs+nHs);
  hsm++;
   
  $('#double_your_btc_stake').val(Float2String(bet));

  fbalance=balance;
 
  if(!stop)
    nextStep();
};

calBtc=function(){
  balance=$('#balance').text();
  balance*=100000000;
 
  profit=balance-lstBtc;
  wprofit=(wn*100)/total;
};

printHs=function(){
  console.log(fHs+"-"+heso+"-"+nHs);
}

nextStep=function(){
  //balance
  calBtc();
 
  if(balance!=fbalance||bolUn){
    bolUn=false;
    $('#double_your_btc_bet_hi_button').click();
    total++;
    printLog();

    setTimeout(betFun, iwait + Math.round(Math.random() * 1000));
  }else{
    console.log("wait");
    setTimeout(nextStep,wait);
  }
};

betFun();

ps: mới bị lỗ hết do quá ham, mấy bác cẩn thận :D
cháy luôn
 

Announcements

Forum statistics

Threads
403,756
Messages
6,939,826
Members
163,300
Latest member
bacsidangkhoa
Back
Top Bottom