HYIP Fix Club - Fix.club

mrhip94

Junior
Joined
Mar 4, 2017
Messages
605
Reactions
39
MR
0.120
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Chú ý: Hình thức đầu tư có rủi ro. Các nhà đầu tư phải cân nhắc kỹ trước khi ra quyết định!
I'm not admin

Ngày chạy : 03/07/2018

Fix Club là công ty tài chính, được các cơ quan quản lý tài chính có thẩm quyền cấp giấy phép số 6822013 tại New Zealand, đồng thời Fix Club cũng đăng kí với Bộ Đổi mới Kinh doanh và Việc làm của New Zealand. (đã đăng ký số: NZBN 9429046748393).

Lĩnh vực hoạt động của Fix Club khá đa dạng nhưng tập trung chủ yếu vào 4 lĩnh vực chính: Quản lý tài sản, Kinh doanh tiền điện tử, Quản lý thị trường tài chính & Phân tích và nghiên cứu thị trường.​


Giấy phép hoạt động của Fix Club

+ Những nhà đầu tư của Fix Club


1. Sơ lược thông tin về Fix Club

+ Ngày chạy : 03/07/2018

+ Đăng kí tên miền : 5 năm (2018- 2023)

+ Lợi nhuận từ 1- 2.6% hàng ngày tùy gói đầu tư

+ Đầu tư tối thiểu : 50 USD hoặc 0.1 BTC

+ Rút tối thiểu : 1 USD với cổng BTC tối thiểu từ 10 USD

+ Chấp nhận cổng thanh toán : AdvCash, PerfectMoney, Payeer, Bitcoin, Ethereum, LiteCoin, Ripple

+ Hoàn gốc cuối chu kì đầu tư

+ Lợi nhuận trả 5 ngày/tuần (Từ thứ 2 đến thứ 6)

+ Thanh toán Manual. Thời gian chờ xử lí tối đa lên tới 3 ngày (72h)

+ Hoàn lại 50% hoa hồng khi đăng kí dưới link của HYIPCENTER4ME

+ Link đăng kí :

2. Gói đầu tư tại Fix Club

I/ Gói đầu tư theo USD

+ Gói Beginning : Đầu tư từ 50 USD trở lên. Lợi nhuận 1%/ngày trong 20 ngày làm việc (Chu kì 30 ngày). Hoàn gốc cuối chu kì đầu tư. R.O.I = 20% (Lợi nhuận 20%/tháng)

+ Gói Stable : Đầu tư từ 500 USD trở lên. Lợi nhuận 1.3%/ngày trong 30 ngày làm việc (Chu kì 42 ngày). Hoàn gốc cuối chu kì đầu tư. R.O.I = 39% (Lợi nhuận 27.85%/tháng)

+ Gói Sky : Đầu tư từ 1,500 USD trở lên. Lợi nhuận 1.6%/ngày trong 60 ngày làm việc (Chu kì 84 ngày). Hoàn gốc cuối chu kì đầu tư. R.O.I = 96% (Lợi nhuận 34.28%/tháng)

+ Gói Plus : Đầu tư từ 7,000 USD trở lên. Lợi nhuận 2%/ngày trong 70 ngày làm việc (Chu kì 98 ngày). Hoàn gốc cuối chu kì đầu tư. R.O.I = 140% (Lợi nhuận 42.8%/tháng)

+ Gói Litte Trend : Đầu tư từ 20,000 USD trở lên. Lợi nhuận 2.3%/ngày trong 90 ngày làm việc (Chu kì 126 ngày). Hoàn gốc cuối chu kì đầu tư. R.O.I = 207% (Lợi nhuận 49.28%/tháng)

+ Gói Big Trend : Đầu tư từ 50,000 USD trở lên. Lợi nhuận 2.6%/ngày trong 182 ngày làm việc (Chu kì 254 ngày). Hoàn gốc cuối chu kì đầu tư. R.O.I = 473.2% (Lợi nhuận 55.88%/tháng)


II/ Gói đầu tư theo BTC

+ Gói Beginning : Đầu tư từ 0.1 BTC trở lên. Lợi nhuận 1%/ngày trong 20 ngày làm việc (Chu kì 30 ngày). Hoàn gốc cuối chu kì đầu tư.

+ Gói Stable : Đầu tư từ 0.2 BTC trở lên. Lợi nhuận 1.3%/ngày trong 30 ngày làm việc (Chu kì 42 ngày). Hoàn gốc cuối chu kì đầu tư.

+ Gói Sky : Đầu tư từ 0.4 BTC trở lên. Lợi nhuận 1.6%/ngày trong 60 ngày làm việc (Chu kì 84 ngày). Hoàn gốc cuối chu kì đầu tư.

+ Gói Plus : Đầu tư từ 1 BTC trở lên. Lợi nhuận 2%/ngày trong 70 ngày làm việc (Chu kì 98 ngày). Hoàn gốc cuối chu kì đầu tư.

+ Gói Litte Trend : Đầu tư từ 3 BTC trở lên. Lợi nhuận 2.3%/ngày trong 90 ngày làm việc (Chu kì 126 ngày). Hoàn gốc cuối chu kì đầu tư

+ Gói Big Trend : Đầu tư từ 7 BTC trở lên. Lợi nhuận 2.6%/ngày trong 182 ngày làm việc (Chu kì 254 ngày). Hoàn gốc cuối chu kì đầu tư.


3. Hoa hồng và thưởng doanh số dành cho đối tác của Fix Club


Fix Club hiện tại đang chia 10 cấp bậc cho NĐT tham gia, tùy vào doanh số đội nhóm và đầu tư cá nhân sẽ được phân như sau:

+ Cấp 1 – Glass : Cấp này khi đăng kí tài khoản NĐT sẽ đứng ở cấp này với mức hoa hồng 6% và không có thưởng

+ Cấp 2 – Bronze: Doanh số đội nhóm đạt 3,000 USD không yêu cầu đầu tư cá nhân. Hoa hồng trực tiếp 8%

+ Cấp 3 – Silver : Doanh số đội nhóm đạt 25,000 USD đồng thời cá nhân đầu tư 1,000 USD. Thưởng 500 USD. Hoa hồng trực tiếp 10%

+ Cấp 4 – Gold : Doanh số đội nhóm đạt 50,000 USD đồng thời cá nhân đầu tư 2,000 USD. Thưởng 1,000 USD. Hoa hồng trực tiếp 11%

+ Cấp 5 – Platinum : Doanh số đội nhóm đạt 100,000 USD đồng thời cá nhân đầu tư 5,000 USD. Thưởng 2,000 USD. Hoa hồng trực tiếp 13%

+ Cấp 6 – Emerald : Doanh số đội nhóm đạt 500,000 USD đồng thời cá nhân đầu tư 15,000 USD. Thưởng 5,000 USD. Hoa hồng trực tiếp 14%

+ Cấp 7 – Sapphire : Doanh số đội nhóm đạt 1,000,000 USD đồng thời cá nhân đầu tư 30,000 USD. Thưởng 10,000 USD. Hoa hồng trực tiếp 15%

+ Cấp 8 – Ruby : Doanh số đội nhóm đạt 3,000,000 USD đồng thời cá nhân đầu tư 120,000 USD. Thưởng 50,000 USD. Hoa hồng trực tiếp 16%

+ Cấp 9 – Diamond : Doanh số đội nhóm đạt 10,000,000 USD đồng thời cá nhân đầu tư 170,000 USD. Thưởng 150,000 USD. Hoa hồng trực tiếp 17%

+ Cấp 10 – Red-Diamond : Doanh số đội nhóm đạt 30,000,000 USD đồng thời cá nhân đầu tư 200,000 USD. Thưởng 500,000 USD. Hoa hồng trực tiếp 17%
Proof deposit

Follow me on Telegram : https://t.me/channelhyipcenter4me

Lưu ý : Đầu tư online luôn tiềm ẩn rủi ro. Hãy cân nhắc trước khi tham gia !

Chúc các bác một ngày làm việc hiệu quả :D
 

mrhip94

Junior
Joined
Mar 4, 2017
Messages
605
Reactions
39
MR
0.120
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
07.07.18 05:11 Account Transfer -100.00 Sent Payment: 100.00 USD to account U17050410 from U14249883. Batch: 220404059. Memo: Shopping Cart Payment. mrhip.
 

mrhip94

Junior
Joined
Mar 4, 2017
Messages
605
Reactions
39
MR
0.120
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
07.09.18 06:52 Account Receive +6.00 Received Payment 6.00 USD from account U17050410 to account U14249883. Batch: 220577006. Memo: API Payment. FIX.
 

mrhip94

Junior
Joined
Mar 4, 2017
Messages
605
Reactions
39
MR
0.120
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
07.10.18 06:48 Account Receive +1.00 Received Payment 1.00 USD from account U17050410 to account U14249883. Batch: 220686066. Memo: API Payment. FIX.
 

mrhip94

Junior
Joined
Mar 4, 2017
Messages
605
Reactions
39
MR
0.120
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
07.10.18 14:21 Account Receive +1.00 Received Payment 1.00 USD from account U17050410 to account U14249883. Batch: 220724793. Memo: API Payment. FIX.
red.gif
 

mrhip94

Junior
Joined
Mar 4, 2017
Messages
605
Reactions
39
MR
0.120
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
07.11.18 15:57 Account Receive +1.00 Received Payment 1.00 USD from account U17050410 to account U14249883. Batch: 220839179. Memo: API Payment. FIX.
 

hyipregular

Junior
Joined
Jan 29, 2014
Messages
600
Reactions
37
MR
0.072
Skype
Chat with me via Skype
Instant payment!
The amount of 7.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U17050410->U2917300. Memo: API Payment. FIX.. Date: 14:12 12.07.18. Batch: 220932992.
Thanks admin!
 

mrhip94

Junior
Joined
Mar 4, 2017
Messages
605
Reactions
39
MR
0.120
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Instant payment!
The amount of 7.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U17050410->U2917300. Memo: API Payment. FIX.. Date: 14:12 12.07.18. Batch: 220932992.
Thanks admin!
Good !
 

mrhip94

Junior
Joined
Mar 4, 2017
Messages
605
Reactions
39
MR
0.120
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
07.12.18 14:34 Account Receive +1.00 Received Payment 1.00 USD from account U17050410 to account U14249883. Batch: 220934823. Memo: API Payment. FIX.
 

hyipregular

Junior
Joined
Jan 29, 2014
Messages
600
Reactions
37
MR
0.072
Skype
Chat with me via Skype
Next instant payment!
The amount of 7.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U17050410->U2917300. Memo: API Payment. FIX.. Date: 14:46 13.07.18. Batch: 221023864.
Thanks admin!
 

mrhip94

Junior
Joined
Mar 4, 2017
Messages
605
Reactions
39
MR
0.120
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U17050410->U14249883. Memo: API Payment. FIX.. Date: 06:53 16.07.18. Batch: 221240434.
 

mrhip94

Junior
Joined
Mar 4, 2017
Messages
605
Reactions
39
MR
0.120
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U17050410->U14249883. Memo: API Payment. FIX.. Date: 14:37 20.07.18. Batch: 221669812.
 

hyipregular

Junior
Joined
Jan 29, 2014
Messages
600
Reactions
37
MR
0.072
Skype
Chat with me via Skype
Next payment!
The amount of 7.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U17050410->U2917300. Memo: API Payment. FIX.. Date: 06:49 23.07.18. Batch: 221885609.
Thanks admin!
 

mrhip94

Junior
Joined
Mar 4, 2017
Messages
605
Reactions
39
MR
0.120
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U17050410->U14249883. Memo: API Payment. FIX.. Date: 14:25 25.07.18. Batch: 222136644.
 

mrhip94

Junior
Joined
Mar 4, 2017
Messages
605
Reactions
39
MR
0.120
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U17050410->U14249883. Memo: API Payment. FIX.. Date: 15:03 26.07.18. Batch: 222246960.
 

hyipregular

Junior
Joined
Jan 29, 2014
Messages
600
Reactions
37
MR
0.072
Skype
Chat with me via Skype
Next payment!
The amount of 22.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U17050410->U2917300. Memo: API Payment. FIX.. Date: 14:43 26.07.18. Batch: 222245125.
Thanks admin!
 

hyipregular

Junior
Joined
Jan 29, 2014
Messages
600
Reactions
37
MR
0.072
Skype
Chat with me via Skype
Next payment!
The amount of 15 USD has been deposited to your account. Accounts: U17050410->U2917300. Memo: API Payment. FIX.. Date: 06:58 30.07.18. Batch: 222581819.
Thanks admin!
 

hyipregular

Junior
Joined
Jan 29, 2014
Messages
600
Reactions
37
MR
0.072
Skype
Chat with me via Skype
Next payment!
The amount of 7.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U17050410->U2917300. Memo: API Payment. FIX.. Date: 06:58 31.07.18. Batch: 222699198.
Thanks admin!
 

mrhip94

Junior
Joined
Mar 4, 2017
Messages
605
Reactions
39
MR
0.120
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
The amount of 6 USD has been deposited to your account. Accounts: U17050410->U14249883. Memo: API Payment. FIX.. Date: 02:08 03.08.18. Batch: 223180971.
Thanks Admin !
 

mrhip94

Junior
Joined
Mar 4, 2017
Messages
605
Reactions
39
MR
0.120
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
The amount of 80 USD has been deposited to your account. Accounts: U17050410->U14249883. Memo: API Payment. FIX.. Date: 08:22 06.08.18. Batch: 223701172.
Thanks admin
 

Announcements

Forum statistics

Threads
394,587
Messages
6,843,574
Members
156,619
Latest member
tonynguyenjun8868

Most discussed of week

Most discussed of week