SCAM Fastmoney Investments - fastmoney.investments

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.124
Chú ý: Hình thức đầu tư có rủi ro. Các nhà đầu tư phải cân nhắc kỹ trước khi ra quyết định!
"Đầu tư luôn có 1 mức độ rủi ro nhất định. Các nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ mức độ rủi ro trước khi ra quyết định đầu tư."Site chạy hơn 50 ngày, đầy đủ SSL, DDos, Licensed,...1.08% hourly for 96 hours
Plan Amount Spent ($) Hourly Profit (%)
Plan 1 $20.00 - $999.00 1.08

1.87% hourly for 72 hours
Plan Amount Spent ($) Hourly Profit (%)
Plan 1 $1000.00 - $2999.00 1.87

3.9% hourly for 48 hours
Plan Amount Spent ($) Hourly Profit (%)
Plan 1 $3000.00 - $14999.00 3.90

9.7% hourly for 24 hours
Plan Amount Spent ($) Hourly Profit (%)
Plan 1 $15000.00 - $150000.00 9.70

SSL Encryption
DDos Protection

Check GoldCoders' HYIP Manager License

fastmoney.investments - Licensed

NS NS1.EASY-GEO-DNS.COM NS2.EASY-GEO-DNS.COM
NS3.EASY-GEO-DNS.COM NS4.EASY-GEO-DNS.COM

Accept: PM, Payeer, Bitcoin,...

Deposit:

1607489780737.png


THAM GIA KIẾM TIỀN Ở ĐÂY
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.124
Instant Paying:

The amount of 0.3 USD has been deposited to your account.
Accounts: U24388246->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 03:57 09.12.20. Batch: 353635185.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.124
Instant Paying:

The amount of 1.08 USD has been deposited to your account.
Accounts: U24388246->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 09:47 09.12.20. Batch: 353702826.

Thanks admin
 
Joined
Sep 12, 2019
Messages
770
Reactions
13
MR
0.429
payrec_22.gif


06:27 09.12.20 Receive 353658985 U24388246
FAST MONEY +23.08 Received Payment 23.08 USD from account U24388246. Memo: API Payment. Withdraw to ExclusiveProfit from FAST MONEY.
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.124
Instant Paying:

The amount of 1.51 USD has been deposited to your account.
Accounts: U24388246->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 16:25 09.12.20. Batch: 353807763.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.124
Instant Paying:

The amount of 2.46 USD has been deposited to your account.
Accounts: U24388246->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 02:14 10.12.20. Batch: 353896819.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.124
Instant Paying:

The amount of 1.51 USD has been deposited to your account.
Accounts: U24388246->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 09:59 10.12.20. Batch: 353970216.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.124
Instant Paying:

The amount of 1.51 USD has been deposited to your account.
Accounts: U24388246->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 16:23 10.12.20. Batch: 354064572.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.124
Instant Paying:

The amount of 2.89 USD has been deposited to your account.
Accounts: U24388246->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 04:36 11.12.20. Batch: 354157411.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.124
Instant Paying:

The amount of 1.08 USD has been deposited to your account.
Accounts: U24388246->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 09:37 11.12.20. Batch: 354207909.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.124
Instant Paying:

The amount of 2.22 USD has been deposited to your account.
Accounts: U24388246->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 16:51 11.12.20. Batch: 354301996.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.124
Instant Paying:

The amount of 2.24 USD has been deposited to your account.
Accounts: U24388246->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 01:34 12.12.20. Batch: 354361756.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.124
Instant Paying:

The amount of 1.94 USD has been deposited to your account.
Accounts: U24388246->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 10:38 12.12.20. Batch: 354445272.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.124
Instant Paying:

The amount of 1.3 USD has been deposited to your account.
Accounts: U24388246->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 16:15 12.12.20. Batch: 354530781.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.124
Instant Paying:

The amount of 2.03 USD has been deposited to your account.
Accounts: U24388246->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 00:21 13.12.20. Batch: 354598606.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.124
Instant Paying:

The amount of 0.86 USD has been deposited to your account.
Accounts: U24388246->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 11:12 13.12.20. Batch: 354687599.

Thanks admin
 
Joined
Sep 12, 2019
Messages
770
Reactions
13
MR
0.429
payrec_22.gif


08:27 13.12.20 Receive 354649966 U24388246
FAST MONEY +2.76 Received Payment 2.76 USD from account U24388246. Memo: API Payment. Withdraw to ExclusiveProfit from FAST MONEY.
06:51 12.12.20 Receive 354392673 U24388246
FAST MONEY +1.1 Received Payment 1.1 USD from account U24388246. Memo: API Payment. Withdraw to ExclusiveProfit from FAST MONEY.
06:41 11.12.20 Receive 354174930 U24388246
FAST MONEY +0.4 Received Payment 0.4 USD from account U24388246. Memo: API Payment. Withdraw to ExclusiveProfit from FAST MONEY.
 

Guten

Newbie
Joined
Dec 13, 2020
Messages
0
Reactions
1
MR
0.034
The amount of 0.2 USD has been deposited to your account. Accounts: U24388246->U1606***. Memo: API Payment. Withdraw to Guten from FAST MONEY.. Date: 02:54 14.12.20. Batch: 354829487.
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.124
Instant Paying:

The amount of 0.3 USD has been deposited to your account.
Accounts: U24388246->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 03:18 14.12.20. Batch: 354831218.

Thanks admin
 
Joined
Sep 12, 2019
Messages
770
Reactions
13
MR
0.429
payrec_22.gif


05:56 14.12.20 Receive 354849392 U24388246
FAST MONEY +24.36 Received Payment 24.36 USD from account U24388246. Memo: API Payment. Withdraw to ExclusiveProfit from FAST MONEY.
 

Announcements

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week