SCAM Erafx7 - erafx7.com

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
53,516
Reactions
1,387
Chú ý: Hình thức đầu tư có rủi ro. Các nhà đầu tư phải cân nhắc kỹ trước khi ra quyết định!
"Đầu tư luôn có 1 mức độ rủi ro nhất định. Các nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ mức độ rủi ro trước khi ra quyết định đầu tư."Site mới, đầy đủ SSL, DDos, Licensed,...5.50% Daily - 0.22% Hourly For Lifetime
Plan Amount Spent ($) Hourly Profit (%)
Standard $5.00 - $100000.00 0.23

6.50% Daily - 0.27% Hourly For Lifetime
Plan Amount Spent ($) Hourly Profit (%)
Medium $250.00 - $100000.00 0.27

8.50% Daily - 0.35% Hourly For Lifetime
Plan Amount Spent ($) Hourly Profit (%)
Premium $1100.00 - $100000.00 0.35

10.50% Daily - 0.43% Hourly For Lifetime
Plan Amount Spent ($) Hourly Profit (%)
Golden $2500.00 - $100000.00 0.44

Promoters Package - 5.50% Daily - 0.22% Hourly For Lifetime
Plan Amount Spent ($) Hourly Profit (%)
Plan 1 $10.00 - $100000.00 0.23

SSL Encryption
DDos Protection
Check GoldCoders' HYIP Manager License
erafx7.com - Licensed
NS RS40A.REGISTRAR-SERVERS.COM RS40B.REGISTRAR-SERVERS.COM
RS40A.REGISTRAR-SERVERS.COM RS40B.REGISTRAR-SERVERS.COM

Accept: PM, Payeer, Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, ETH, BCH, DASH,..

Deposit:
1584059776540.png


THAM GIA KIẾM TIỀN Ở ĐÂY

 

InstantMonitorCom

Junior Member
Joined
Oct 11, 2019
Messages
24,264
Reactions
42
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Payment, thanks admin!
0.23 USD: The amount of 0.23 USD has been deposited to your account. Accounts: U17574502->U19811025. Memo: API Payment. Withdraw to InstantMonitorCom from www.erafx7.com.. Date: 22:41 12.03.20. Batch: 306949921.
 

InstantMonitorCom

Junior Member
Joined
Oct 11, 2019
Messages
24,264
Reactions
42
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Payments, thanks admin!
0.12 USD: The amount of 0.12 USD has been deposited to your account. Accounts: U17574502->U19811025. Memo: API Payment. Withdraw to InstantMonitorCom from www.erafx7.com.. Date: 10:31 13.03.20. Batch: 306996879. 1.26 USD: The amount of 1.26 USD has been deposited to your account. Accounts: U17574502->U19811025. Memo: API Payment. Withdraw to InstantMonitorCom from www.erafx7.com.. Date: 11:09 13.03.20. Batch: 307000948.
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
53,516
Reactions
1,387
Paid:

The amount of 0.8 USD has been deposited to your account.
Accounts: U17574502->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from www.erafx7.com..
Date: 11:09 13.03.20. Batch: 307000954.

Thanks admin
 

InstantMonitorCom

Junior Member
Joined
Oct 11, 2019
Messages
24,264
Reactions
42
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Payment, thanks admin!
0.57 USD: The amount of 0.57 USD has been deposited to your account. Accounts: U17574502->U19811025. Memo: API Payment. Withdraw to InstantMonitorCom from www.erafx7.com.. Date: 14:52 13.03.20. Batch: 307029173.
 

InstantMonitorCom

Junior Member
Joined
Oct 11, 2019
Messages
24,264
Reactions
42
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Payment, thanks admin!
0.35 USD: The amount of 0.35 USD has been deposited to your account. Accounts: U17574502->U19811025. Memo: API Payment. Withdraw to InstantMonitorCom from www.erafx7.com.. Date: 18:02 13.03.20. Batch: 307051181.
 

InstantMonitorCom

Junior Member
Joined
Oct 11, 2019
Messages
24,264
Reactions
42
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Payment, thanks admin!
0.23 USD: The amount of 0.23 USD has been deposited to your account. Accounts: U17574502->U19811025. Memo: API Payment. Withdraw to InstantMonitorCom from www.erafx7.com.. Date: 20:07 13.03.20. Batch: 307063464.
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
53,516
Reactions
1,387
Instant Paying:

The amount of 1.21 USD has been deposited to your account.
Accounts: U17574502->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from www.erafx7.com..
Date: 00:58 14.03.20. Batch: 307076243.

Thanks admin
 

InstantMonitorCom

Junior Member
Joined
Oct 11, 2019
Messages
24,264
Reactions
42
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Payment, thanks admin!
1.61 USD: The amount of 1.61 USD has been deposited to your account. Accounts: U17574502->U19811025. Memo: API Payment. Withdraw to InstantMonitorCom from www.erafx7.com.. Date: 10:25 14.03.20. Batch: 307110964.
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
53,516
Reactions
1,387
Instant Paying:

The amount of 1.04 USD has been deposited to your account.
Accounts: U17574502->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from www.erafx7.com..
Date: 14:16 14.03.20. Batch: 307135592.

Thanks admin
 

InstantMonitorCom

Junior Member
Joined
Oct 11, 2019
Messages
24,264
Reactions
42
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Payment, thanks admin!
0.92 USD: The amount of 0.92 USD has been deposited to your account. Accounts: U17574502->U19811025. Memo: API Payment. Withdraw to InstantMonitorCom from www.erafx7.com.. Date: 17:57 14.03.20. Batch: 307159168.
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
53,516
Reactions
1,387
Instant Paying:

The amount of 0.89 USD has been deposited to your account.
Accounts: U17574502->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from www.erafx7.com..
Date: 01:01 15.03.20. Batch: 307182347.

Thanks admin
 

InstantMonitorCom

Junior Member
Joined
Oct 11, 2019
Messages
24,264
Reactions
42
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Payment, thanks admin!
2.07 USD: The amount of 2.07 USD has been deposited to your account. Accounts: U17574502->U19811025. Memo: API Payment. Withdraw to InstantMonitorCom from www.erafx7.com.. Date: 12:05 15.03.20. Batch: 307226301.
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
53,516
Reactions
1,387
Instant Paying:

The amount of 0.8 USD has been deposited to your account.
Accounts: U17574502->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from www.erafx7.com..
Date: 10:54 15.03.20. Batch: 307218821.

+ 0.39 USD

Date: 15.03.2020 14:34:05
ID: 970657074
Details: P1022936441 → P4690642
Amount: 0.39 USD
Comment: Withdraw to hyiptank from www.erafx7.com

Thanks admin
 

InstantMonitorCom

Junior Member
Joined
Oct 11, 2019
Messages
24,264
Reactions
42
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Payment, thanks admin!
0.69 USD: The amount of 0.69 USD has been deposited to your account. Accounts: U17574502->U19811025. Memo: API Payment. Withdraw to InstantMonitorCom from www.erafx7.com.. Date: 18:22 15.03.20. Batch: 307266229.
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
53,516
Reactions
1,387
Instant Paying:

The amount of 0.89 USD has been deposited to your account.
Accounts: U17574502->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from www.erafx7.com..
Date: 22:39 15.03.20. Batch: 307284022.

Thanks admin
 

InstantMonitorCom

Junior Member
Joined
Oct 11, 2019
Messages
24,264
Reactions
42
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Payments, thanks admin!
1.89 USD: The amount of 1.89 USD has been deposited to your account. Accounts: U17574502->U19811025. Memo: API Payment. Withdraw to InstantMonitorCom from www.erafx7.com.. Date: 07:44 16.03.20. Batch: 307312335. 0.12 USD: The amount of 0.12 USD has been deposited to your account. Accounts: U17574502->U19811025. Memo: API Payment. Withdraw to InstantMonitorCom from www.erafx7.com.. Date: 07:44 16.03.20. Batch: 307312359.
 

InstantMonitorCom

Junior Member
Joined
Oct 11, 2019
Messages
24,264
Reactions
42
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Payment, thanks admin!
0.23 USD: The amount of 0.23 USD has been deposited to your account. Accounts: U17574502->U19811025. Memo: API Payment. Withdraw to InstantMonitorCom from www.erafx7.com.. Date: 10:36 16.03.20. Batch: 307331372.
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
53,516
Reactions
1,387
Instant Paying:

The amount of 1.09 USD has been deposited to your account.
Accounts: U17574502->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from www.erafx7.com..
Date: 14:13 16.03.20. Batch: 307357502.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
53,516
Reactions
1,387
Instant Paying:

The amount of 1 USD has been deposited to your account.
Accounts: U17574502->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from www.erafx7.com..
Date: 00:18 17.03.20. Batch: 307410828.

Thanks admin
 

Announcements

Forum statistics

Threads
360,090
Messages
6,365,145
Members
132,832
Latest member
mrbinh1502

Follow us

Top