SCAM Elirtex - elirtex.com

Discussion in 'High Yield Investment Programs (HYIP)' started by Ads MMO, Jul 29, 2018.

Moderators: hyipdollar
 1. Ads MMO

  Ads MMO Moderator

  Joined:
  Nov 4, 2010
  Messages:
  3,457
  Likes Received:
  1,842
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ

  Giới thiệu :
  Dự án bắt đầu vào ngày 13 tháng 7 năm 2018. Dự thảo Elirtex đóng vai trò như người quản lý tài sản thông qua việc quản lý nhiều danh mục đầu tư của quỹ đầu tư.


  EXCLUSIVE SCRIPT
  PROTECTION FROM DDOS ATTACKS


  Các Gói Đầu Tư :
  ALPHA DAY : 180% cho 12 tuần bao gồm : 2.6% / ngày thường và 1% / cuối tuần
  (15%/ tuần)

  BETA AFTER : 200% sau 11 tuần.

  OMEGA DAY : 122% cho 4 tuần bao gồm : 5.7% / ngày thường và 1% / cuối tuần


  Cổng Thanh Toán : BTC, ETH, LTC, DOGE, Perfect Money
  Gửi/Rút tối thiểu : 0.005/0.002 BTC

  Một video Review về Elirtex (nguồn từ profvest)


  Đã đầu tư 0.03 BTC
  [​IMG]

  RefBack 100%
  Link đăng ký : Elirtex - elirtex.com


  Sticky là một dạng quảng cáo, mang lại sự chú ý dành cho các chương trình đầu tư (HYIP).
  Các bạn nên tìm hiểu về HYIP trước khi tham gia.
   
  Last edited: Dec 6, 2018
  animax1991 likes this.
 2. Ads MMO

  Ads MMO Moderator

  Joined:
  Nov 4, 2010
  Messages:
  3,457
  Likes Received:
  1,842
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
 3. Ads MMO

  Ads MMO Moderator

  Joined:
  Nov 4, 2010
  Messages:
  3,457
  Likes Received:
  1,842
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
 4. Ads MMO

  Ads MMO Moderator

  Joined:
  Nov 4, 2010
  Messages:
  3,457
  Likes Received:
  1,842
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
 5. Ads MMO

  Ads MMO Moderator

  Joined:
  Nov 4, 2010
  Messages:
  3,457
  Likes Received:
  1,842
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
 6. Ads MMO

  Ads MMO Moderator

  Joined:
  Nov 4, 2010
  Messages:
  3,457
  Likes Received:
  1,842
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
 7. Ads MMO

  Ads MMO Moderator

  Joined:
  Nov 4, 2010
  Messages:
  3,457
  Likes Received:
  1,842
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
 8. Ads MMO

  Ads MMO Moderator

  Joined:
  Nov 4, 2010
  Messages:
  3,457
  Likes Received:
  1,842
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
 9. Ads MMO

  Ads MMO Moderator

  Joined:
  Nov 4, 2010
  Messages:
  3,457
  Likes Received:
  1,842
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
 10. Ads MMO

  Ads MMO Moderator

  Joined:
  Nov 4, 2010
  Messages:
  3,457
  Likes Received:
  1,842
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
 11. Ads MMO

  Ads MMO Moderator

  Joined:
  Nov 4, 2010
  Messages:
  3,457
  Likes Received:
  1,842
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
 12. Ads MMO

  Ads MMO Moderator

  Joined:
  Nov 4, 2010
  Messages:
  3,457
  Likes Received:
  1,842
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
 13. Ads MMO

  Ads MMO Moderator

  Joined:
  Nov 4, 2010
  Messages:
  3,457
  Likes Received:
  1,842
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
 14. Ads MMO

  Ads MMO Moderator

  Joined:
  Nov 4, 2010
  Messages:
  3,457
  Likes Received:
  1,842
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
 15. Ads MMO

  Ads MMO Moderator

  Joined:
  Nov 4, 2010
  Messages:
  3,457
  Likes Received:
  1,842
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
 16. Ads MMO

  Ads MMO Moderator

  Joined:
  Nov 4, 2010
  Messages:
  3,457
  Likes Received:
  1,842
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
 17. Ads MMO

  Ads MMO Moderator

  Joined:
  Nov 4, 2010
  Messages:
  3,457
  Likes Received:
  1,842
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
 18. Ads MMO

  Ads MMO Moderator

  Joined:
  Nov 4, 2010
  Messages:
  3,457
  Likes Received:
  1,842
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
 19. Ads MMO

  Ads MMO Moderator

  Joined:
  Nov 4, 2010
  Messages:
  3,457
  Likes Received:
  1,842
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
 20. Ads MMO

  Ads MMO Moderator

  Joined:
  Nov 4, 2010
  Messages:
  3,457
  Likes Received:
  1,842
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ

Share This Page