• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell DONE

Status
Not open for further replies.
mình cần 10k po đêm
 
Up ngày mới
 
mình cần 10k po rate cao
 
Cuối tuần mình cần 30k po
 
Mình cần 20k pipo
 
mình cần 5k pipo rate đẹp
 
up ngày mới
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
397,932
Messages
6,885,886
Members
159,155
Latest member
carolcriss

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom