1. Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
  • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
  • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
  • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
  Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Sell DONE

Discussion in 'Money Exchange' started by Jzzz, Jul 13, 2018.

Thread Status:
Not open for further replies.
Moderators: danhmay24h
 1. Jzzz

  Jzzz Junior Member

  Joined:
  Jun 23, 2014
  Messages:
  167
  Likes Received:
  142
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  - Min 1000Z

  - Contact duy nhất ICQ góc trái
   
 2. Jzzz

  Jzzz Junior Member

  Joined:
  Jun 23, 2014
  Messages:
  167
  Likes Received:
  142
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
 3. Jzzz

  Jzzz Junior Member

  Joined:
  Jun 23, 2014
  Messages:
  167
  Likes Received:
  142
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
 4. Jzzz

  Jzzz Junior Member

  Joined:
  Jun 23, 2014
  Messages:
  167
  Likes Received:
  142
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page