1. Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
  • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
  • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
  • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
  Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Sell Done

Discussion in 'Money Exchange' started by anthony14, Jun 15, 2018.

Thread Status:
Not open for further replies.
Moderators: danhmay24h
 1. anthony14

  anthony14 Junior Member

  Joined:
  Mar 27, 2017
  Messages:
  42
  Likes Received:
  9
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Done
   
  Last edited: Jun 18, 2018
 2. anthony14

  anthony14 Junior Member

  Joined:
  Mar 27, 2017
  Messages:
  42
  Likes Received:
  9
  Skype:
  Chat with me via Skype
 3. anthony14

  anthony14 Junior Member

  Joined:
  Mar 27, 2017
  Messages:
  42
  Likes Received:
  9
  Skype:
  Chat with me via Skype
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page