1. Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
  • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
  • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
  • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
  Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Sell Done

Discussion in 'Money Exchange' started by namhh289, Jan 11, 2018.

Thread Status:
Not open for further replies.
Moderators: danhmay24h
 1. namhh289
  Chat with me

  namhh289 Member Pre-verified

  Joined:
  Jul 18, 2017
  Messages:
  35
  Likes Received:
  35
  Insuree Balance:
  1000|WEX
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Mình buy như title.

  Đã có nick scam fake nick skype của minh. Nên ai có nhu cầu liên hệ skype/facebook dưới avarta hoặc gọi 0168.7667.268 . Chỉ chuyển tiền khi đã có xác nhận của mình ở topic nhé.
  Thanks.
   
  Last edited: Jan 14, 2018
 2. namhh289
  Chat with me

  namhh289 Member Pre-verified

  Joined:
  Jul 18, 2017
  Messages:
  35
  Likes Received:
  35
  Insuree Balance:
  1000|WEX
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  buy 27.3
   
 3. Linhlee
  Chat with me

  Linhlee Member Pre-verified

  Joined:
  Feb 5, 2015
  Messages:
  64
  Likes Received:
  41
  Insuree Balance:
  1000
  Service Details:
  1||Thuê Banks
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  skype danglinh1412 dang gia odich
   
 4. namhh289
  Chat with me

  namhh289 Member Pre-verified

  Joined:
  Jul 18, 2017
  Messages:
  35
  Likes Received:
  35
  Insuree Balance:
  1000|WEX
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Xác nhận đang gd với c qua skype danglinh1412
   
 5. MinhMan1123
  Chat with me

  MinhMan1123 Member

  Joined:
  Dec 31, 2017
  Messages:
  0
  Likes Received:
  0
  fb Mẫn Minh dang giao dich
   
 6. namhh289
  Chat with me

  namhh289 Member Pre-verified

  Joined:
  Jul 18, 2017
  Messages:
  35
  Likes Received:
  35
  Insuree Balance:
  1000|WEX
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
 7. namhh289
  Chat with me

  namhh289 Member Pre-verified

  Joined:
  Jul 18, 2017
  Messages:
  35
  Likes Received:
  35
  Insuree Balance:
  1000|WEX
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Buy tiếp
   
 8. namhh289
  Chat with me

  namhh289 Member Pre-verified

  Joined:
  Jul 18, 2017
  Messages:
  35
  Likes Received:
  35
  Insuree Balance:
  1000|WEX
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
 9. namhh289
  Chat with me

  namhh289 Member Pre-verified

  Joined:
  Jul 18, 2017
  Messages:
  35
  Likes Received:
  35
  Insuree Balance:
  1000|WEX
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
 10. namhh289
  Chat with me

  namhh289 Member Pre-verified

  Joined:
  Jul 18, 2017
  Messages:
  35
  Likes Received:
  35
  Insuree Balance:
  1000|WEX
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
 11. namhh289
  Chat with me

  namhh289 Member Pre-verified

  Joined:
  Jul 18, 2017
  Messages:
  35
  Likes Received:
  35
  Insuree Balance:
  1000|WEX
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
 12. hbs315
  Chat with me

  hbs315 Member

  Joined:
  Apr 19, 2011
  Messages:
  14
  Likes Received:
  3
  Giao dịch 999USDT với bạn
   
 13. namhh289
  Chat with me

  namhh289 Member Pre-verified

  Joined:
  Jul 18, 2017
  Messages:
  35
  Likes Received:
  35
  Insuree Balance:
  1000|WEX
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Xác nhận đang gd với skype buusonhuynh
   
 14. hbs315
  Chat with me

  hbs315 Member

  Joined:
  Apr 19, 2011
  Messages:
  14
  Likes Received:
  3
  Đổi thành 974USDT do phí
   
 15. namhh289
  Chat with me

  namhh289 Member Pre-verified

  Joined:
  Jul 18, 2017
  Messages:
  35
  Likes Received:
  35
  Insuree Balance:
  1000|WEX
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Xác nhận
   
 16. ntdung222
  Chat with me

  ntdung222 Member

  Joined:
  May 22, 2012
  Messages:
  0
  Likes Received:
  0
  mua của bác chủ 4k usdt
   
 17. namhh289
  Chat with me

  namhh289 Member Pre-verified

  Joined:
  Jul 18, 2017
  Messages:
  35
  Likes Received:
  35
  Insuree Balance:
  1000|WEX
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  xác nhận bank 0441000746553
   
 18. vivaquan
  Chat with me

  vivaquan Member

  Joined:
  Jan 5, 2018
  Messages:
  0
  Likes Received:
  0
  Mua 1k usdt rate 26 có ko bác?
   
 19. dangtay95
  Chat with me

  dangtay95 Member

  Joined:
  Aug 7, 2014
  Messages:
  181
  Likes Received:
  30
  mua usdt nữa k bác
   
 20. namhh289
  Chat with me

  namhh289 Member Pre-verified

  Joined:
  Jul 18, 2017
  Messages:
  35
  Likes Received:
  35
  Insuree Balance:
  1000|WEX
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  chat qua skype m b oi
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page