• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Sell done - close

Status
Not open for further replies.

okso1

Hero
Kindness
Joined
Oct 3, 2012
Messages
1,580
Reactions
642
MR
0.462
Phone Number
Call me! Call me!
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
như tiêu đề mình cần sell 500 pipo rate 22.7 pay for VCB - TCB - VTB ai cần liền hệ skype : okso1_mmo
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week