1. Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
  • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
  • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
  • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
  Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Sell done ! close

Discussion in 'Money Exchange' started by okso1, Aug 12, 2018.

Thread Status:
Not open for further replies.
Moderators: danhmay24h
 1. okso1

  okso1 Senior Member Kindness Member

  Joined:
  Oct 3, 2012
  Messages:
  327
  Likes Received:
  587
  Insuree Balance:
  310
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  mình cần sell 2000 WMZ rate 23.1 pay for VCB anh em ai cần pm skype: okso1_mmo thanks
   
 2. duypkbinomo

  duypkbinomo Newbie

  Joined:
  May 24, 2018
  Messages:
  0
  Likes Received:
  0
  minh mua 1k rate 22.8 ok ko
   
 3. okso1

  okso1 Senior Member Kindness Member

  Joined:
  Oct 3, 2012
  Messages:
  327
  Likes Received:
  587
  Insuree Balance:
  310
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  2000 WMZ rate 23.1 pay for VCB
   
 4. okso1

  okso1 Senior Member Kindness Member

  Joined:
  Oct 3, 2012
  Messages:
  327
  Likes Received:
  587
  Insuree Balance:
  310
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  2600 WMZ rate 23.1 pay for VCB
   
 5. daikin013

  daikin013 Hero Verified

  Joined:
  May 31, 2011
  Messages:
  1,222
  Likes Received:
  2,453
  Insuree Balance:
  350
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  Rate 22.95 được thì pm Skype mình nhé. Thank c. :)
   
 6. okso1

  okso1 Senior Member Kindness Member

  Joined:
  Oct 3, 2012
  Messages:
  327
  Likes Received:
  587
  Insuree Balance:
  310
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  2600 WMZ rate 23.1 pay for VCB
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page