• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy [DONE] $500 PPVN Rate 23 - All banks

Status
Not open for further replies.

huy_b1p_1012

Hero
Verified
Joined
Nov 16, 2010
Messages
4,880
Reactions
1,305
MR
0.304
Insuree Balance
2463|101.79
Facebook
Follow me on Facebook
Như title, mình cần mua $500 PPVN rate 22.85, all banks.

Liên hệ mình qua facebook ở dưới profile.
Thanks!
 
Last edited:

huy_b1p_1012

Hero
Verified
Joined
Nov 16, 2010
Messages
4,880
Reactions
1,305
MR
0.304
Insuree Balance
2463|101.79
Facebook
Follow me on Facebook
Update số lượng, cần mua thêm $200 PPVN.
 

huy_b1p_1012

Hero
Verified
Joined
Nov 16, 2010
Messages
4,880
Reactions
1,305
MR
0.304
Insuree Balance
2463|101.79
Facebook
Follow me on Facebook
Up thread buổi tối, còn cần thêm $200, thanks!
 

huy_b1p_1012

Hero
Verified
Joined
Nov 16, 2010
Messages
4,880
Reactions
1,305
MR
0.304
Insuree Balance
2463|101.79
Facebook
Follow me on Facebook
Up thread ngày mới hôm nay!
 

huy_b1p_1012

Hero
Verified
Joined
Nov 16, 2010
Messages
4,880
Reactions
1,305
MR
0.304
Insuree Balance
2463|101.79
Facebook
Follow me on Facebook
Update rate 23k
 

huy_b1p_1012

Hero
Verified
Joined
Nov 16, 2010
Messages
4,880
Reactions
1,305
MR
0.304
Insuree Balance
2463|101.79
Facebook
Follow me on Facebook
Up thread hôm nay
 

huy_b1p_1012

Hero
Verified
Joined
Nov 16, 2010
Messages
4,880
Reactions
1,305
MR
0.304
Insuree Balance
2463|101.79
Facebook
Follow me on Facebook
Status
Not open for further replies.

Announcements

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week