Đơn xin gia hạn proof

Discussion in 'Pay Per Click Advertising (PTC)' started by magic, Oct 24, 2013.

Moderators: MrChaosq10
 1. nangthanh94
  Chat with me

  nangthanh94 Member

  Joined:
  Aug 10, 2013
  Messages:
  35
  Likes Received:
  8
  Insuree Balance:
  0
 2. namngobodeono
  Chat with me

  namngobodeono Member

  Joined:
  Aug 19, 2014
  Messages:
  148
  Likes Received:
  35
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
 3. ChuYangSin
  Chat with me

  ChuYangSin Member

  Joined:
  Nov 21, 2013
  Messages:
  17
  Likes Received:
  11
 4. namngobodeono
  Chat with me

  namngobodeono Member

  Joined:
  Aug 19, 2014
  Messages:
  148
  Likes Received:
  35
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
 5. maiyeuemnn
  Chat with me

  maiyeuemnn Member

  Joined:
  Jul 23, 2014
  Messages:
  788
  Likes Received:
  634
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
 6. saolamiu
  Chat with me

  saolamiu Banned

  Joined:
  Aug 19, 2014
  Messages:
  671
  Likes Received:
  195
  maiyeuemnn likes this.
 7. saolamiu
  Chat with me

  saolamiu Banned

  Joined:
  Aug 19, 2014
  Messages:
  671
  Likes Received:
  195
 8. trandinhkhanhnt
  Chat with me

  trandinhkhanhnt Member Verified

  Joined:
  Aug 31, 2013
  Messages:
  320
  Likes Received:
  247
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
 9. datdonghun
  Chat with me

  datdonghun Member Verified

  Joined:
  Nov 4, 2012
  Messages:
  1,894
  Likes Received:
  1,583
  Insuree Balance:
  0
  Chú ý:
  - Đối với acc PTC chưa úp lên: chỉ có thể gia hạn 2 ngày
  - Đối với acc PTC úp lên một mức bất kỳ: được phép gia hạn 14 ngày
  Hết hạn mà TOPIC không có proof sẽ nhận 1 warm 2 point trong 3 tháng và BANNED 1 ngày.
   
 10. trandinhkhanhnt
  Chat with me

  trandinhkhanhnt Member Verified

  Joined:
  Aug 31, 2013
  Messages:
  320
  Likes Received:
  247
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
 11. chickenmore
  Chat with me

  chickenmore Member

  Joined:
  Jan 27, 2013
  Messages:
  179
  Likes Received:
  84
  Insuree Balance:
  0
  Skype:
  Chat with me via Skype
 12. datdonghun
  Chat with me

  datdonghun Member Verified

  Joined:
  Nov 4, 2012
  Messages:
  1,894
  Likes Received:
  1,583
  Insuree Balance:
  0
 13. chickenmore
  Chat with me

  chickenmore Member

  Joined:
  Jan 27, 2013
  Messages:
  179
  Likes Received:
  84
  Insuree Balance:
  0
  Skype:
  Chat with me via Skype
  OK. Mình đã DEP vào rồi.
   
 14. datdonghun
  Chat with me

  datdonghun Member Verified

  Joined:
  Nov 4, 2012
  Messages:
  1,894
  Likes Received:
  1,583
  Insuree Balance:
  0
  Cậu cho mình xin proof cụ thể thấy được tên tài khoản và phần tiền dep cậu nhé!
  POST THẰNG VÀO TOPIC CẬU ĐANG TUYỂN REF.
   
 15. chickenmore
  Chat with me

  chickenmore Member

  Joined:
  Jan 27, 2013
  Messages:
  179
  Likes Received:
  84
  Insuree Balance:
  0
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Last edited: Dec 4, 2014
 16. nguyensunset
  Chat with me

  nguyensunset Member Pre-verified

  Joined:
  Jan 4, 2014
  Messages:
  780
  Likes Received:
  63
  Insuree Balance:
  100
  Service Details:
  1||Email Accounts
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
 17. nguyensunset
  Chat with me

  nguyensunset Member Pre-verified

  Joined:
  Jan 4, 2014
  Messages:
  780
  Likes Received:
  63
  Insuree Balance:
  100
  Service Details:
  1||Email Accounts
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype

  Attached Files:

 18. hoaitucdc
  Chat with me

  hoaitucdc Member Verified

  Joined:
  Nov 18, 2013
  Messages:
  407
  Likes Received:
  236
  Facebook:
  Follow me on Facebook
 19. kellyjiji
  Chat with me

  kellyjiji Member Verified

  Joined:
  Jun 13, 2013
  Messages:
  456
  Likes Received:
  324
  Insuree Balance:
  0
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
 20. kiepphongba1107
  Chat with me

  kiepphongba1107 Member

  Joined:
  Jul 8, 2010
  Messages:
  62
  Likes Received:
  17
  Last edited: Apr 10, 2015

Share This Page