Đơn xin gia hạn proof

Discussion in 'Pay Per Click Advertising (PTC)' started by magic, Oct 24, 2013.

Moderators: MrChaosq10
 1. nangthanh94

  nangthanh94 Member

  Joined:
  Aug 10, 2013
  Messages:
  35
  Likes Received:
  8
  Insuree Balance:
  0
 2. namngobodeono

  namngobodeono Member

  Joined:
  Aug 19, 2014
  Messages:
  148
  Likes Received:
  35
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
 3. ChuYangSin

  ChuYangSin Member

  Joined:
  Nov 21, 2013
  Messages:
  17
  Likes Received:
  11
 4. namngobodeono

  namngobodeono Member

  Joined:
  Aug 19, 2014
  Messages:
  148
  Likes Received:
  35
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
 5. maiyeuemnn

  maiyeuemnn Member

  Joined:
  Jul 23, 2014
  Messages:
  788
  Likes Received:
  634
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
 6. saolamiu

  saolamiu Banned

  Joined:
  Aug 19, 2014
  Messages:
  671
  Likes Received:
  195
  maiyeuemnn likes this.
 7. saolamiu

  saolamiu Banned

  Joined:
  Aug 19, 2014
  Messages:
  671
  Likes Received:
  195
 8. trandinhkhanhnt

  trandinhkhanhnt Member Verified

  Joined:
  Aug 31, 2013
  Messages:
  320
  Likes Received:
  240
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
 9. datdonghun

  datdonghun Member Verified

  Joined:
  Nov 4, 2012
  Messages:
  1,894
  Likes Received:
  1,581
  Insuree Balance:
  0
  Chú ý:
  - Đối với acc PTC chưa úp lên: chỉ có thể gia hạn 2 ngày
  - Đối với acc PTC úp lên một mức bất kỳ: được phép gia hạn 14 ngày
  Hết hạn mà TOPIC không có proof sẽ nhận 1 warm 2 point trong 3 tháng và BANNED 1 ngày.
   
 10. trandinhkhanhnt

  trandinhkhanhnt Member Verified

  Joined:
  Aug 31, 2013
  Messages:
  320
  Likes Received:
  240
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
 11. chickenmore

  chickenmore Member

  Joined:
  Jan 27, 2013
  Messages:
  180
  Likes Received:
  84
  Insuree Balance:
  0
  Skype:
  Chat with me via Skype
 12. datdonghun

  datdonghun Member Verified

  Joined:
  Nov 4, 2012
  Messages:
  1,894
  Likes Received:
  1,581
  Insuree Balance:
  0
 13. chickenmore

  chickenmore Member

  Joined:
  Jan 27, 2013
  Messages:
  180
  Likes Received:
  84
  Insuree Balance:
  0
  Skype:
  Chat with me via Skype
  OK. Mình đã DEP vào rồi.
   
 14. datdonghun

  datdonghun Member Verified

  Joined:
  Nov 4, 2012
  Messages:
  1,894
  Likes Received:
  1,581
  Insuree Balance:
  0
  Cậu cho mình xin proof cụ thể thấy được tên tài khoản và phần tiền dep cậu nhé!
  POST THẰNG VÀO TOPIC CẬU ĐANG TUYỂN REF.
   
 15. chickenmore

  chickenmore Member

  Joined:
  Jan 27, 2013
  Messages:
  180
  Likes Received:
  84
  Insuree Balance:
  0
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Last edited: Dec 4, 2014
 16. nguyensunset

  nguyensunset Member Pre-verified

  Joined:
  Jan 4, 2014
  Messages:
  756
  Likes Received:
  58
  Insuree Balance:
  100
  Service Details:
  1||Email Accounts
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
 17. nguyensunset

  nguyensunset Member Pre-verified

  Joined:
  Jan 4, 2014
  Messages:
  756
  Likes Received:
  58
  Insuree Balance:
  100
  Service Details:
  1||Email Accounts
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype

  Attached Files:

 18. hoaitucdc

  hoaitucdc Member Verified

  Joined:
  Nov 18, 2013
  Messages:
  405
  Likes Received:
  234
  Facebook:
  Follow me on Facebook
 19. kellyjiji

  kellyjiji Member

  Joined:
  Jun 13, 2013
  Messages:
  443
  Likes Received:
  297
  Insuree Balance:
  0
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
 20. kiepphongba1107

  kiepphongba1107 Member

  Joined:
  Jul 8, 2010
  Messages:
  62
  Likes Received:
  17
  Last edited: Apr 10, 2015

Share This Page