Service Domain giá rẻ 50k/năm, Hosting 400k/ năm- VCB, DAB, Bảo Kim, Ngân Lượng, WMZ, PM

Discussion in 'Small' started by domainrenet, Sep 16, 2015.

 1. domainrenet

  domainrenet Senior Member Kindness Member Verified

  Joined:
  Mar 20, 2014
  Messages:
  552
  Likes Received:
  333
  Insuree Balance:
  1111.11
  Service Details:
  1||Domain
  1||Trung Gian
  1||Thẻ Cào
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  Giá : mua dưới 50 domain giá 70k(3.5$)/1năm - có thể đăng ký tối đa 10 năm
  reg domain sll (áp dụng cho reg 1 lần)
  + từ 50-99 domain giá 67k/1domain
  + từ 100 - 499 domain giá 65k/1 domain
  + từ 500 domain trở lên giá 60k/ 1 domain
   
 2. ductam125

  ductam125 Senior Member Verified

  Joined:
  Mar 7, 2011
  Messages:
  398
  Likes Received:
  333
  Insuree Balance:
  0
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  check fb bác
   
  domainrenet likes this.
 3. domainrenet

  domainrenet Senior Member Kindness Member Verified

  Joined:
  Mar 20, 2014
  Messages:
  552
  Likes Received:
  333
  Insuree Balance:
  1111.11
  Service Details:
  1||Domain
  1||Trung Gian
  1||Thẻ Cào
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  Giá : mua dưới 50 domain giá 70k(3.5$)/1năm - có thể đăng ký tối đa 10 năm
  reg domain sll (áp dụng cho reg 1 lần)
  + từ 50-99 domain giá 67k/1domain
  + từ 100 - 499 domain giá 65k/1 domain
  + từ 500 domain trở lên giá 60k/ 1 domain
   
 4. domainrenet

  domainrenet Senior Member Kindness Member Verified

  Joined:
  Mar 20, 2014
  Messages:
  552
  Likes Received:
  333
  Insuree Balance:
  1111.11
  Service Details:
  1||Domain
  1||Trung Gian
  1||Thẻ Cào
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  Giá : mua dưới 50 domain giá 70k(3.5$)/1năm - có thể đăng ký tối đa 10 năm
  reg domain sll (áp dụng cho reg 1 lần)
  + từ 50-99 domain giá 67k/1domain
  + từ 100 - 499 domain giá 65k/1 domain
  + từ 500 domain trở lên giá 60k/ 1 domain
   
 5. pplimited

  pplimited Junior Member

  Joined:
  Feb 23, 2013
  Messages:
  71
  Likes Received:
  33
  Insuree Balance:
  0
  renew domain thì sao bro. mình có 1 số domain trên yahoo muốn renew.
   
  domainrenet likes this.
 6. domainrenet

  domainrenet Senior Member Kindness Member Verified

  Joined:
  Mar 20, 2014
  Messages:
  552
  Likes Received:
  333
  Insuree Balance:
  1111.11
  Service Details:
  1||Domain
  1||Trung Gian
  1||Thẻ Cào
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  bên mình không nhận renew những site mà bên mình không đăng ký. bạn thông cảm
   
 7. pplimited

  pplimited Junior Member

  Joined:
  Feb 23, 2013
  Messages:
  71
  Likes Received:
  33
  Insuree Balance:
  0
  uhm. thank bn :)
   
  domainrenet likes this.
 8. domainrenet

  domainrenet Senior Member Kindness Member Verified

  Joined:
  Mar 20, 2014
  Messages:
  552
  Likes Received:
  333
  Insuree Balance:
  1111.11
  Service Details:
  1||Domain
  1||Trung Gian
  1||Thẻ Cào
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  Giá : mua dưới 50 domain giá 70k(3.5$)/1năm - đăng ký tối đa 10 năm
  reg domain sll (áp dụng cho reg 1 lần)
  + từ 50-99 domain giá 67k/1domain
  + từ 100 - 499 domain giá 65k/1 domain
  + từ 500 domain trở lên giá 60k/ 1 domain

  hosting 400k/ 1 năm giá rẻ cho mọi nhà
   
 9. domainrenet

  domainrenet Senior Member Kindness Member Verified

  Joined:
  Mar 20, 2014
  Messages:
  552
  Likes Received:
  333
  Insuree Balance:
  1111.11
  Service Details:
  1||Domain
  1||Trung Gian
  1||Thẻ Cào
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  Giá : mua dưới 50 domain giá 70k(3.5$)/1năm - đăng ký tối đa 10 năm
  reg domain sll (áp dụng cho reg 1 lần)
  + từ 50-99 domain giá 67k/1domain
  + từ 100 - 499 domain giá 65k/1 domain
  + từ 500 domain trở lên giá 60k/ 1 domain

  hosting 400k/ 1 năm giá rẻ cho mọi nhà
   
 10. domainrenet

  domainrenet Senior Member Kindness Member Verified

  Joined:
  Mar 20, 2014
  Messages:
  552
  Likes Received:
  333
  Insuree Balance:
  1111.11
  Service Details:
  1||Domain
  1||Trung Gian
  1||Thẻ Cào
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  Giá : mua dưới 50 domain giá 70k(3.5$)/1năm - đăng ký tối đa 10 năm
  reg domain sll (áp dụng cho reg 1 lần)
  + từ 50-99 domain giá 67k/1domain
  + từ 100 - 499 domain giá 65k/1 domain
  + từ 500 domain trở lên giá 60k/ 1 domain

  hosting 400k/ 1 năm giá rẻ cho mọi nhà
   
 11. domainrenet

  domainrenet Senior Member Kindness Member Verified

  Joined:
  Mar 20, 2014
  Messages:
  552
  Likes Received:
  333
  Insuree Balance:
  1111.11
  Service Details:
  1||Domain
  1||Trung Gian
  1||Thẻ Cào
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  Giá : mua dưới 50 domain giá 70k(3.5$)/1năm - đăng ký tối đa 10 năm
  reg domain sll (áp dụng cho reg 1 lần)
  + từ 50-99 domain giá 67k/1domain
  + từ 100 - 499 domain giá 65k/1 domain
  + từ 500 domain trở lên giá 60k/ 1 domain

  hosting 400k/ 1 năm giá rẻ cho mọi nhà
   
 12. domainrenet

  domainrenet Senior Member Kindness Member Verified

  Joined:
  Mar 20, 2014
  Messages:
  552
  Likes Received:
  333
  Insuree Balance:
  1111.11
  Service Details:
  1||Domain
  1||Trung Gian
  1||Thẻ Cào
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  Giá : mua dưới 50 domain giá 70k(3.5$)/1năm - đăng ký tối đa 10 năm
  reg domain sll (áp dụng cho reg 1 lần)
  + từ 50-99 domain giá 67k/1domain
  + từ 100 - 499 domain giá 65k/1 domain
  + từ 500 domain trở lên giá 60k/ 1 domain

  hosting 400k/ 1 năm giá rẻ cho mọi nhà
   
 13. domainrenet

  domainrenet Senior Member Kindness Member Verified

  Joined:
  Mar 20, 2014
  Messages:
  552
  Likes Received:
  333
  Insuree Balance:
  1111.11
  Service Details:
  1||Domain
  1||Trung Gian
  1||Thẻ Cào
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  Giá : mua dưới 50 domain giá 70k(3.5$)/1năm - đăng ký tối đa 10 năm
  reg domain sll (áp dụng cho reg 1 lần)
  + từ 50-99 domain giá 67k/1domain
  + từ 100 - 499 domain giá 65k/1 domain
  + từ 500 domain trở lên giá 60k/ 1 domain

  hosting 400k/ 1 năm giá rẻ cho mọi nhà
   
 14. domainrenet

  domainrenet Senior Member Kindness Member Verified

  Joined:
  Mar 20, 2014
  Messages:
  552
  Likes Received:
  333
  Insuree Balance:
  1111.11
  Service Details:
  1||Domain
  1||Trung Gian
  1||Thẻ Cào
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  Giá : mua dưới 50 domain giá 70k(3.5$)/1năm - đăng ký tối đa 10 năm
  reg domain sll (áp dụng cho reg 1 lần)
  + từ 50-99 domain giá 67k/1domain
  + từ 100 - 499 domain giá 65k/1 domain
  + từ 500 domain trở lên giá 60k/ 1 domain

  hosting 400k/ 1 năm giá rẻ cho mọi nhà
   
 15. domainrenet

  domainrenet Senior Member Kindness Member Verified

  Joined:
  Mar 20, 2014
  Messages:
  552
  Likes Received:
  333
  Insuree Balance:
  1111.11
  Service Details:
  1||Domain
  1||Trung Gian
  1||Thẻ Cào
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  Giá : mua dưới 50 domain giá 70k(3.5$)/1năm - đăng ký tối đa 10 năm
  reg domain sll (áp dụng cho reg 1 lần)
  + từ 50-99 domain giá 67k/1domain
  + từ 100 - 499 domain giá 65k/1 domain
  + từ 500 domain trở lên giá 60k/ 1 domain

  hosting 400k/ 1 năm giá rẻ cho mọi nhà
   
 16. emyeusss7

  emyeusss7 Trial Mod Staff Member Trader Kindness Member Verified

  Joined:
  Dec 26, 2010
  Messages:
  2,030
  Likes Received:
  1,269
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1|emyeusss7|Software, Tools
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  check inbox bạn ơi
   

Share This Page