SCAM Dependable Gain - dependablegain.com

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
52,139
Reaction score
1,386
Points
113
"Đầu tư luôn có 1 mức độ rủi ro nhất định. Các nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ mức độ rủi ro trước khi ra quyết định đầu tư."Site mới, đầy đủ SSL, DDos, Licensed,...2.1%-3.5% daily for 45 days
Plan Deposit Amount Daily Profit (%)
Classic $5.00 - $5000.00 2.10
VIP $5001.00 - $10000.00 2.90
VIP $10001.00 - $100000.00 3.50

5%-10% daily for lifetime
Plan Deposit Amount Daily Profit (%)
Classic $5.00 - $5001.00 5.00
VIP $5001.00 - $10000.00 7.00
VIP $10001.00 - $100000.00 10.00

102%-111% after 1 day
Plan Deposit Amount Profit (%)
Classic $5.00 - $500.00 102.00
Classic $501.00 - $1000.00 103.00
VIP $1001.00 - $2500.00 111.00

SSL Encryption
DDos Protection
Check GoldCoders' HYIP Manager License
dependablegain.com - Licensed
Ns ns1.ddos-guard.net ns2.ddos-guard.net ns3.ddos-guard.net
ns4.ddos-guard.net ns5.ddos-guard.net ns6.ddos-guard.net

Accept: PM,...

Deposit:

upload_2019-1-23_15-37-10.png
THAM GIA KIẾM TIỀN Ở ĐÂY

 
Last edited:

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
52,139
Reaction score
1,386
Points
113
Paid:

The amount of 0.22 USD has been deposited to your account.
Accounts: U18985083->U4603107. Memo: Shopping Cart Payment.
Withdraw to hyiptank from Dependable Gain..
Date: 13:27 24.01.19. Batch: 243785965.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
52,139
Reaction score
1,386
Points
113
Paid:

The amount of 0.22 USD has been deposited to your account.
Accounts: U18985083->U4603107. Memo: Shopping Cart Payment.
Withdraw to hyiptank from Dependable Gain..
Date: 13:27 24.01.19. Batch: 243785965.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
52,139
Reaction score
1,386
Points
113
Paid:

The amount of 0.23 USD has been deposited to your account.
Accounts: U18985083->U4603107. Memo: Shopping Cart Payment.
Withdraw to hyiptank from Dependable Gain..
Date: 16:17 25.01.19. Batch: 243911219.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
52,139
Reaction score
1,386
Points
113
Paid:

The amount of 0.22 USD has been deposited to your account.
Accounts: U18985083->U4603107. Memo: Shopping Cart Payment.
Withdraw to hyiptank from Dependable Gain..
Date: 17:30 26.01.19. Batch: 244013576.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
52,139
Reaction score
1,386
Points
113
Paid:

The amount of 0.23 USD has been deposited to your account.
Accounts: U18985083->U4603107. Memo: Shopping Cart Payment.
Withdraw to hyiptank from Dependable Gain..
Date: 12:30 28.01.19. Batch: 244184400.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
52,139
Reaction score
1,386
Points
113
Paid:

The amount of 0.22 USD has been deposited to your account.
Accounts: U18985083->U4603107. Memo: Shopping Cart Payment.
Withdraw to hyiptank from Dependable Gain..
Date: 12:30 28.01.19. Batch: 244184450.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
52,139
Reaction score
1,386
Points
113
Paid:

The amount of 0.23 USD has been deposited to your account.
Accounts: U18985083->U4603107. Memo: Shopping Cart Payment.
Withdraw to hyiptank from Dependable Gain..
Date: 15:08 29.01.19. Batch: 244324919.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
52,139
Reaction score
1,386
Points
113
Paid:

The amount of 0.2 USD has been deposited to your account.
Accounts: U18985083->U4603107. Memo: Shopping Cart Payment.
Withdraw to hyiptank from Dependable Gain..
Date: 15:09 29.01.19. Batch: 244325028.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
52,139
Reaction score
1,386
Points
113
Paid:

The amount of 0.22 USD has been deposited to your account.
Accounts: U18985083->U4603107. Memo: Shopping Cart Payment.
Withdraw to hyiptank from Dependable Gain..
Date: 16:44 30.01.19. Batch: 244458115.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
52,139
Reaction score
1,386
Points
113
Paid:

The amount of 0.23 USD has been deposited to your account.
Accounts: U18985083->U4603107. Memo: Shopping Cart Payment.
Withdraw to hyiptank from Dependable Gain..
Date: 13:07 01.02.19. Batch: 244826913.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
52,139
Reaction score
1,386
Points
113
Paid:

The amount of 0.22 USD has been deposited to your account.
Accounts: U18985083->U4603107. Memo: Shopping Cart Payment.
Withdraw to hyiptank from Dependable Gain..
Date: 13:08 01.02.19. Batch: 244828224.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
52,139
Reaction score
1,386
Points
113
Paid:

The amount of 0.23 USD has been deposited to your account.
Accounts: U18985083->U4603107. Memo: Shopping Cart Payment.
Withdraw to hyiptank from Dependable Gain..
Date: 03:45 03.02.19. Batch: 245169702.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
52,139
Reaction score
1,386
Points
113
Paid:

The amount of 0.22 USD has been deposited to your account.
Accounts: U18985083->U4603107. Memo: Shopping Cart Payment.
Withdraw to hyiptank from Dependable Gain..
Date: 15:08 03.02.19. Batch: 245221517.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
52,139
Reaction score
1,386
Points
113
Paid:

The amount of 0.23 USD has been deposited to your account.
Accounts: U18985083->U4603107. Memo: Shopping Cart Payment.
Withdraw to hyiptank from Dependable Gain..
Date: 06:17 06.02.19. Batch: 245514128.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
52,139
Reaction score
1,386
Points
113
Paid:

The amount of 0.22 USD has been deposited to your account.
Accounts: U18985083->U4603107. Memo: Shopping Cart Payment.
Withdraw to hyiptank from Dependable Gain..
Date: 06:17 06.02.19. Batch: 245514149.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
52,139
Reaction score
1,386
Points
113
Paid:

The amount of 0.23 USD has been deposited to your account.
Accounts: U18985083->U4603107. Memo: Shopping Cart Payment.
Withdraw to hyiptank from Dependable Gain..
Date: 02:08 07.02.19. Batch: 245620258.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
52,139
Reaction score
1,386
Points
113
Paid:

The amount of 0.22 USD has been deposited to your account.
Accounts: U18985083->U4603107. Memo: Shopping Cart Payment.
Withdraw to hyiptank from Dependable Gain..
Date: 16:41 07.02.19. Batch: 245696664.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
52,139
Reaction score
1,386
Points
113
Paid:

The amount of 0.23 USD has been deposited to your account.
Accounts: U18985083->U4603107. Memo: Shopping Cart Payment.
Withdraw to hyiptank from Dependable Gain..
Date: 23:57 08.02.19. Batch: 245840000.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
52,139
Reaction score
1,386
Points
113
Paid:

The amount of 0.22 USD has been deposited to your account.
Accounts: U18985083->U4603107. Memo: Shopping Cart Payment.
Withdraw to hyiptank from Dependable Gain..
Date: 06:17 10.02.19. Batch: 245961718.

Thanks admin
 

Announcements

Advertises

Forum statistics

Threads
356,847
Messages
6,264,300
Members
130,908
Latest member
Laonongdan

Follow us

Top