Chat Đề phòng tà kiến khi đọc sách

Hieune

Kindness
Verified
Joined
Jul 8, 2017
Messages
432
Solutions
1
Reactions
852
MR
0.242
Phone Number
Call me! Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
☀️Góc tăng trí tuệ, đề phòng tà kiến khi đọc sách:

Như quyển sách( xem hình ảnh ở nội dung này) sau có tà kiến tạo cho người Phụ Nữ Quốc Gia Việt Nam tính ích kỷ, keo kiệt; tính ích kỷ, keo kiệt không khế hợp với lý Phật đạo, lý nhân đạo, lý công đạo, trái nghịch với tình thương người, tình đoàn kết, tình hòa đồng mà Tổ Tiên, Thầy Cô dạy dỗ. Văn hóa Phụ Nữ căn bản là luôn tuân theo luân lý nhân đạo, trí tuệ, nhân ái, nhân hòa, nhu hòa, an nhẫn, thương người như thể thương thân, chân thật, bao dung, vị tha, rộng lượng, kiên cường, khôn khéo,...
Tôi không biết rằng tác giả cố tình tải tà kiến vào sách để hại nhân dân hay là vì ngu si vô trí; vì thiếu căn cứ để xác định, chứng minh sự việc này. Quý vị lưu ý cảnh giác đề phòng.
☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️
Những tà niệm có thể làm cho bạn, người xung quanh, những thế hệ hiện tại và tương lai gặp tai nạn, tai họa, đau khổ trong vài năm, vài trăm năm, vài ngàn năm,...
Những chánh niệm có thể làm cho bạn, người xung quanh, những thế hệ hiện tại và tương lai an lạc, hạnh phúc trong vài năm, vài trăm năm, vài ngàn năm,...
☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️
1 Phương pháp để nhận biết tính chất trí tuệ, trí thức, pháp cú và nạp tri kiến:
Đặt 1 tông chỉ, ví dụ: tông: Tuệ Chân Công Chính Nhân Thiện Đức Minh. Khi đọc trí tuệ, trí thức, pháp cú và xét với tông chỉ nếu trái với luân lý 1 trong 8 mạch pháp thì loại bỏ, không nạp; nếu trí tuệ, trí thức, pháp cú đó khế hợp với luân lý 8 mạch pháp thì nạp.

b3068a8b2d23e97db032.jpg
514815cbb263763d2f72.jpg
4c5cd1dc7674b22aeb65.jpg
 

Announcements

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week