DarkLight - DỊCH VỤ TRUNG GIAN - ĐỔI TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG

DarkLight

Kindness
Verified
Joined
Jul 20, 2012
Messages
497
Reactions
1,025
MR
0.00
Insuree Balance
1000
Service Details
1||Trung Gian|http://mmo4me.com/threads/darklight-dich-vu-trung-gian-song-hanh-cung-ban-trong-moi-giao-dich.198040/
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-usdt-23-1-z-22-7-pm-22-7-btc-altcoin-sell-usdt-23-4-pm-23-1-z-23-5-all-banks.207831/
Phone Number
Call me! Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ

DarkLight

Kindness
Verified
Joined
Jul 20, 2012
Messages
497
Reactions
1,025
MR
0.00
Insuree Balance
1000
Service Details
1||Trung Gian|http://mmo4me.com/threads/darklight-dich-vu-trung-gian-song-hanh-cung-ban-trong-moi-giao-dich.198040/
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-usdt-23-1-z-22-7-pm-22-7-btc-altcoin-sell-usdt-23-4-pm-23-1-z-23-5-all-banks.207831/
Phone Number
Call me! Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ

DarkLight

Kindness
Verified
Joined
Jul 20, 2012
Messages
497
Reactions
1,025
MR
0.00
Insuree Balance
1000
Service Details
1||Trung Gian|http://mmo4me.com/threads/darklight-dich-vu-trung-gian-song-hanh-cung-ban-trong-moi-giao-dich.198040/
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-usdt-23-1-z-22-7-pm-22-7-btc-altcoin-sell-usdt-23-4-pm-23-1-z-23-5-all-banks.207831/
Phone Number
Call me! Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
Joined
Aug 20, 2014
Messages
685
Reactions
405
MR
0.00
Insuree Balance
0
Skype
Chat with me via Skype
Google Plus
Follow me on Google Plus
mua 2k btc-e xac nhan hộ
 

DarkLight

Kindness
Verified
Joined
Jul 20, 2012
Messages
497
Reactions
1,025
MR
0.00
Insuree Balance
1000
Service Details
1||Trung Gian|http://mmo4me.com/threads/darklight-dich-vu-trung-gian-song-hanh-cung-ban-trong-moi-giao-dich.198040/
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-usdt-23-1-z-22-7-pm-22-7-btc-altcoin-sell-usdt-23-4-pm-23-1-z-23-5-all-banks.207831/
Phone Number
Call me! Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
mua 2k btc-e xac nhan hộ
Đang giao dịch với bạn qua skype makemonneyonline2014
Skype của mình: sp.webkiemtien24h

Bạn vui lòng chuyển tiền vào:
Vietcombank (VCB) - 0181001686539 - Nguyen Phuc Tuan
 

DarkLight

Kindness
Verified
Joined
Jul 20, 2012
Messages
497
Reactions
1,025
MR
0.00
Insuree Balance
1000
Service Details
1||Trung Gian|http://mmo4me.com/threads/darklight-dich-vu-trung-gian-song-hanh-cung-ban-trong-moi-giao-dich.198040/
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-usdt-23-1-z-22-7-pm-22-7-btc-altcoin-sell-usdt-23-4-pm-23-1-z-23-5-all-banks.207831/
Phone Number
Call me! Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
Đang nhờ chuyển tiền từ vcb -> vib. Skype ngonlua1990
Xác nhận giao dịch

Bạn vui lòng chuyển tiền vào:
Vietcombank (VCB) - 0181001686539 - Nguyen Phuc Tuan
 

DarkLight

Kindness
Verified
Joined
Jul 20, 2012
Messages
497
Reactions
1,025
MR
0.00
Insuree Balance
1000
Service Details
1||Trung Gian|http://mmo4me.com/threads/darklight-dich-vu-trung-gian-song-hanh-cung-ban-trong-moi-giao-dich.198040/
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-usdt-23-1-z-22-7-pm-22-7-btc-altcoin-sell-usdt-23-4-pm-23-1-z-23-5-all-banks.207831/
Phone Number
Call me! Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ

DarkLight

Kindness
Verified
Joined
Jul 20, 2012
Messages
497
Reactions
1,025
MR
0.00
Insuree Balance
1000
Service Details
1||Trung Gian|http://mmo4me.com/threads/darklight-dich-vu-trung-gian-song-hanh-cung-ban-trong-moi-giao-dich.198040/
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-usdt-23-1-z-22-7-pm-22-7-btc-altcoin-sell-usdt-23-4-pm-23-1-z-23-5-all-banks.207831/
Phone Number
Call me! Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
@DarkLight

Đang trung gian $55 Paypal với skype live:vcdelivery
Xác nhận trung gian cho 2 bạn qua Skype:

thaiht.net (Thai Hoang)

live:vcdelivery (Thanh Trung Nguyen)

Skype của mình:
sp.webkiemtien24h (webkiemtien24h)

Bên mua vui lòng chuyển tiền vào:
Vietcombank (VCB) - 0181001686539 - Nguyen Phuc Tuan
 

congphuong9

Senior
Joined
Sep 12, 2012
Messages
564
Reactions
340
MR
0.00
Em cần đổi 500k BIDV lấy 500k VCB giao cho khách em
đã pm ạ
 

hoanghai2690

Newbie
Joined
Jul 22, 2017
Messages
0
Reactions
3
MR
0.00
Em cần giao dịch 500 usdt với @HoangHaHN theo topic: https://www.mmo4me.com/threads/40-000-usdt-23-3-vcb-dab-tcb-vab-gdtt-hn.341290/#post-6216921

Thông tin như sau:
 • Loại giao dịch: Mua 500 usdt vào ví Bittrex, rate 23.3
 • Số tiền giao dịch: 11.650.000 VNĐ
 • Điều khoản giao dịch (nếu có):
 • Chuyển tiền từ ngân hàng: Vietcombank
 • Nhận tiền vào ngân hàng: Vietcombank

Bác @DarkLight vào trung gian giúp em với ạ
 

HoangHaHN

Pre-verified
Joined
Nov 30, 2013
Messages
40
Reactions
15
MR
0.00
Insuree Balance
500
Phone Number
Call me! Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Em cần giao dịch 500 usdt với @HoangHaHN theo topic: https://www.mmo4me.com/threads/40-000-usdt-23-3-vcb-dab-tcb-vab-gdtt-hn.341290/#post-6216921

Thông tin như sau:
 • Loại giao dịch: Mua 500 usdt vào ví Bittrex, rate 23.3
 • Số tiền giao dịch: 11.650.000 VNĐ
 • Điều khoản giao dịch (nếu có):
 • Chuyển tiền từ ngân hàng: Vietcombank
 • Nhận tiền vào ngân hàng: Vietcombank
Bác @DarkLight vào trung gian giúp em với ạ

EM CONFIRM ĐANG GIAO DỊCH VỚI BÁC
 

DarkLight

Kindness
Verified
Joined
Jul 20, 2012
Messages
497
Reactions
1,025
MR
0.00
Insuree Balance
1000
Service Details
1||Trung Gian|http://mmo4me.com/threads/darklight-dich-vu-trung-gian-song-hanh-cung-ban-trong-moi-giao-dich.198040/
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-usdt-23-1-z-22-7-pm-22-7-btc-altcoin-sell-usdt-23-4-pm-23-1-z-23-5-all-banks.207831/
Phone Number
Call me! Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
Em cần giao dịch 500 usdt với @HoangHaHN theo topic: https://www.mmo4me.com/threads/40-000-usdt-23-3-vcb-dab-tcb-vab-gdtt-hn.341290/#post-6216921

Thông tin như sau:
 • Loại giao dịch: Mua 500 usdt vào ví Bittrex, rate 23.3
 • Số tiền giao dịch: 11.650.000 VNĐ
 • Điều khoản giao dịch (nếu có):
 • Chuyển tiền từ ngân hàng: Vietcombank
 • Nhận tiền vào ngân hàng: Vietcombank
Bác @DarkLight vào trung gian giúp em với ạ
EM CONFIRM ĐANG GIAO DỊCH VỚI BÁC
Xác nhận trung gian cho 2 bạn tại https://www.facebook.com/messages/t/1261506730644392
 

Forum statistics

Threads
359,380
Messages
6,344,265
Members
136,048
Latest member
kenhnhacainet

Forum statistics

Threads
359,380
Messages
6,344,265
Members
136,048
Latest member
kenhnhacainet