DarkLight - DỊCH VỤ TRUNG GIAN - ĐỔI TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG

DarkLight

Kindness
Verified
Joined
Jul 20, 2012
Messages
497
Reactions
1,025
MR
0.00
Insuree Balance
1000
Service Details
1||Trung Gian|http://mmo4me.com/threads/darklight-dich-vu-trung-gian-song-hanh-cung-ban-trong-moi-giao-dich.198040/
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-usdt-23-1-z-22-7-pm-22-7-btc-altcoin-sell-usdt-23-4-pm-23-1-z-23-5-all-banks.207831/
Phone Number
Call me! Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
Yahoo của tôi: phetete2611
Giao dịch với yahoo: invokermoney
Loại giao dịch: mua ban gìft
Số tiền giao dịch: 1.980.000đ
Điều khoản giao dịch (nếu có):
Chuyển tiền từ ngân hàng: VCB
Nhận tiền vào ngân hàng: VCB
Người chịu phí trung gian: chia 2
Xác nhận trung gian
 

cavilkirsty12

Newbie
Joined
Jan 31, 2016
Messages
0
Reactions
0
MR
0.00
Yahoo của tôi:cavil_kirsty
Giao dịch với yahoo:a_boy260291
Loại giao dịch:mua ban pp
Số tiền giao dịch:16.737.000
Điều khoản giao dịch (nếu có):
Chuyển tiền từ ngân hàng:vcb
Nhận tiền vào ngân hàng:arb/vcb
Người chịu phí trung gian:cavil_kirsty
Người chịu phí liên ngân hàng (nếu có):
 

DarkLight

Kindness
Verified
Joined
Jul 20, 2012
Messages
497
Reactions
1,025
MR
0.00
Insuree Balance
1000
Service Details
1||Trung Gian|http://mmo4me.com/threads/darklight-dich-vu-trung-gian-song-hanh-cung-ban-trong-moi-giao-dich.198040/
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-usdt-23-1-z-22-7-pm-22-7-btc-altcoin-sell-usdt-23-4-pm-23-1-z-23-5-all-banks.207831/
Phone Number
Call me! Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
Yahoo của tôi:cavil_kirsty
Giao dịch với yahoo:a_boy260291
Loại giao dịch:mua ban pp
Số tiền giao dịch:16.737.000
Điều khoản giao dịch (nếu có):
Chuyển tiền từ ngân hàng:vcb
Nhận tiền vào ngân hàng:arb/vcb
Người chịu phí trung gian:cavil_kirsty
Người chịu phí liên ngân hàng (nếu có):
XÁc nhận trung gian
 

DarkLight

Kindness
Verified
Joined
Jul 20, 2012
Messages
497
Reactions
1,025
MR
0.00
Insuree Balance
1000
Service Details
1||Trung Gian|http://mmo4me.com/threads/darklight-dich-vu-trung-gian-song-hanh-cung-ban-trong-moi-giao-dich.198040/
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-usdt-23-1-z-22-7-pm-22-7-btc-altcoin-sell-usdt-23-4-pm-23-1-z-23-5-all-banks.207831/
Phone Number
Call me! Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
Chuẩn bị giao dịch đổi 5 triệu từ ngân hàng Eximbank qua Vietcombank.
Đang trao đổi với bạn ở Yahoo: mmohpvn
Đối chiếu kỹ Yahoo các bên nhé.
 

DarkLight

Kindness
Verified
Joined
Jul 20, 2012
Messages
497
Reactions
1,025
MR
0.00
Insuree Balance
1000
Service Details
1||Trung Gian|http://mmo4me.com/threads/darklight-dich-vu-trung-gian-song-hanh-cung-ban-trong-moi-giao-dich.198040/
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-usdt-23-1-z-22-7-pm-22-7-btc-altcoin-sell-usdt-23-4-pm-23-1-z-23-5-all-banks.207831/
Phone Number
Call me! Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ

speedshh

Junior
Joined
May 7, 2014
Messages
165
Reactions
155
MR
0.00
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Yahoo của tôi: hungh_88
Giao dịch với yahoo:hoanganhtuan286
Loại giao dịch: mua acc net
Số tiền giao dịch: 5 030 000
Điều khoản giao dịch (nếu có):
Chuyển tiền từ ngân hàng: EAB ( Đông Á Bank)
Nhận tiền vào ngân hàng: EAB ( Đông Á Bank)
Người chịu phí trung gian:hungh_88
 

DarkLight

Kindness
Verified
Joined
Jul 20, 2012
Messages
497
Reactions
1,025
MR
0.00
Insuree Balance
1000
Service Details
1||Trung Gian|http://mmo4me.com/threads/darklight-dich-vu-trung-gian-song-hanh-cung-ban-trong-moi-giao-dich.198040/
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-usdt-23-1-z-22-7-pm-22-7-btc-altcoin-sell-usdt-23-4-pm-23-1-z-23-5-all-banks.207831/
Phone Number
Call me! Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
Yahoo của tôi: hungh_88
Giao dịch với yahoo:hoanganhtuan286
Loại giao dịch: mua acc net
Số tiền giao dịch: 5 030 000
Điều khoản giao dịch (nếu có):
Chuyển tiền từ ngân hàng: EAB ( Đông Á Bank)
Nhận tiền vào ngân hàng: EAB ( Đông Á Bank)
Người chịu phí trung gian:hungh_88
Xác nhận trung gian
 

viynguyen969

Junior
Joined
Oct 6, 2015
Messages
39
Reactions
35
MR
0.00
Skype
Chat with me via Skype
yahoo viynguyen969
Đổi tiền từ ACB sang Techcom vớ bác chủ thớt!
Giao dịch đan xử lý
 

kaidepzai

Junior
Joined
Aug 14, 2013
Messages
34
Reactions
19
MR
0.00
Insuree Balance
0
27,28 có làm việc không bác thớt?? :D
 

DarkLight

Kindness
Verified
Joined
Jul 20, 2012
Messages
497
Reactions
1,025
MR
0.00
Insuree Balance
1000
Service Details
1||Trung Gian|http://mmo4me.com/threads/darklight-dich-vu-trung-gian-song-hanh-cung-ban-trong-moi-giao-dich.198040/
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-usdt-23-1-z-22-7-pm-22-7-btc-altcoin-sell-usdt-23-4-pm-23-1-z-23-5-all-banks.207831/
Phone Number
Call me! Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ

DarkLight

Kindness
Verified
Joined
Jul 20, 2012
Messages
497
Reactions
1,025
MR
0.00
Insuree Balance
1000
Service Details
1||Trung Gian|http://mmo4me.com/threads/darklight-dich-vu-trung-gian-song-hanh-cung-ban-trong-moi-giao-dich.198040/
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-usdt-23-1-z-22-7-pm-22-7-btc-altcoin-sell-usdt-23-4-pm-23-1-z-23-5-all-banks.207831/
Phone Number
Call me! Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ

lilom

Junior
Joined
May 11, 2012
Messages
238
Reactions
94
MR
0.00
Yahoo của tôi: rongthan_15
Nick 4r: lilom
Giao dịch với yahoo: skylog6789
Loại giao dịch: bán tài khoản onecoin
Số tiền giao dịch: 15 triệu đồng
Nhận tiền vào ngân hàng: VCB
Người chịu phí trung gian: lilom
 

DarkLight

Kindness
Verified
Joined
Jul 20, 2012
Messages
497
Reactions
1,025
MR
0.00
Insuree Balance
1000
Service Details
1||Trung Gian|http://mmo4me.com/threads/darklight-dich-vu-trung-gian-song-hanh-cung-ban-trong-moi-giao-dich.198040/
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-usdt-23-1-z-22-7-pm-22-7-btc-altcoin-sell-usdt-23-4-pm-23-1-z-23-5-all-banks.207831/
Phone Number
Call me! Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
Yahoo của tôi: rongthan_15
Nick 4r: lilom
Giao dịch với yahoo: skylog6789
Loại giao dịch: bán tài khoản onecoin
Số tiền giao dịch: 15 triệu đồng
Nhận tiền vào ngân hàng: VCB
Người chịu phí trung gian: lilom
Xác nhận trung gian
 

Announcements

Tutorial

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
366,179
Messages
6,441,594
Members
139,033
Latest member
danhvc281