1. Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
  • Số lượng Tên sản phẩm - Giá tốt nhất - Ngân hàng giao dịch
  • Tên sản phẩm - Giá tốt nhất, Tên sản phẩm - Giá tốt nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
  • Số lượng Tên sản phẩm sang Số lượng Tên sản phẩm
  Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Service Đang tranh chấp

Discussion in 'Buy, Sell or Trade' started by danghieuht, Jun 29, 2018.

Thread Status:
Not open for further replies.
Moderators: truongtn7187
 1. danghieuht

  danghieuht Senior Member

  Joined:
  Dec 29, 2013
  Messages:
  391
  Likes Received:
  55
  Insuree Balance:
  100
  Service Details:
  1||Email Services
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Sell Gmail, yahoo,AOL, outlook, mail ru, Facebook, Instagram,Twitter... Giá rẻ

  - Gmail new: tên dạng US 6k/gmail, SLL 5k5, login all ip, sống lâu vài năm.
  - Gmail 2017: tên dạng US 10k/gmail.
  - Gmail 2016: tên dạng US 15k/gmail.
  - Gmail new + kênh phụ up sẵn Video 8k, SLL 7k
  - Cho thuê gmail 2k/3 ngày, muốn thêm ngày inbox skype thoả thuận.
  - Google voice ít 28k nhiều 25k
  - Yahoo login all ip: 3k/mail.
  - Telegram: 5k/account.
  - AOL mail Login all ip: 3k/mail
  - Mail ru verphone 1k/mail.
  - Facebook ver mail trắng, không bạn bè, full token, cookie: 1k/1 account.
  - Facebook ver mail có avt, không bạn bè, full token, cookie: 1k5/1 account.
  - Facebook ver mail có avt, có 1 bạn bè, full token, cookie: 2k/1 account.
  - Facebook cổ có bạn bè giá inbox skype.
  - Facebook ver phone US, VN, không bạn bè: 3k/1 account.
  - Twitter new verphone trắng 5k/account.
  - Twitter new verphone có follow

  • 100 follow 10k/acc
  • 200 follow 20k/acc
  • SLL có fix đẹp
  - Instagram
  • Trắng 3k/acc.
  - Zalo new: 3k/1 account.
  - Outlook, hotmail ngon sống mãi new 3k
  Lưu ý: Đối với khách hàng mua SLL, Shop sẽ có ưu đãi đặc biệt.
  Bảo hành 7 ngày login lần đầu cho các account mail.

  Hỗ trợ foward email về 1 hòm thư cho tất cả loại email

  Quan tâm Page Zalo để nhận thông báo khuyến mãi mới nhất
  zalo.me/2448337281146311852


  Liên hệ: skype: masterpro0415

  Thanh toán:

  • Chấp nhận thanh toán qua ngân hàng VCB, DAB, BIDV
  • PM, WMZ,
   
  Last edited: Sep 16, 2018
 2. danghieuht

  danghieuht Senior Member

  Joined:
  Dec 29, 2013
  Messages:
  391
  Likes Received:
  55
  Insuree Balance:
  100
  Service Details:
  1||Email Services
  Skype:
  Chat with me via Skype
  up
   
 3. danghieuht

  danghieuht Senior Member

  Joined:
  Dec 29, 2013
  Messages:
  391
  Likes Received:
  55
  Insuree Balance:
  100
  Service Details:
  1||Email Services
  Skype:
  Chat with me via Skype
  up
   
 4. danghieuht

  danghieuht Senior Member

  Joined:
  Dec 29, 2013
  Messages:
  391
  Likes Received:
  55
  Insuree Balance:
  100
  Service Details:
  1||Email Services
  Skype:
  Chat with me via Skype
  up
   
 5. danghieuht

  danghieuht Senior Member

  Joined:
  Dec 29, 2013
  Messages:
  391
  Likes Received:
  55
  Insuree Balance:
  100
  Service Details:
  1||Email Services
  Skype:
  Chat with me via Skype
  up
   
 6. danghieuht

  danghieuht Senior Member

  Joined:
  Dec 29, 2013
  Messages:
  391
  Likes Received:
  55
  Insuree Balance:
  100
  Service Details:
  1||Email Services
  Skype:
  Chat with me via Skype
  up
   
 7. danghieuht

  danghieuht Senior Member

  Joined:
  Dec 29, 2013
  Messages:
  391
  Likes Received:
  55
  Insuree Balance:
  100
  Service Details:
  1||Email Services
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Up
   
 8. danghieuht

  danghieuht Senior Member

  Joined:
  Dec 29, 2013
  Messages:
  391
  Likes Received:
  55
  Insuree Balance:
  100
  Service Details:
  1||Email Services
  Skype:
  Chat with me via Skype
  up
   
 9. danghieuht

  danghieuht Senior Member

  Joined:
  Dec 29, 2013
  Messages:
  391
  Likes Received:
  55
  Insuree Balance:
  100
  Service Details:
  1||Email Services
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Up
   
 10. danghieuht

  danghieuht Senior Member

  Joined:
  Dec 29, 2013
  Messages:
  391
  Likes Received:
  55
  Insuree Balance:
  100
  Service Details:
  1||Email Services
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Up
   
 11. danghieuht

  danghieuht Senior Member

  Joined:
  Dec 29, 2013
  Messages:
  391
  Likes Received:
  55
  Insuree Balance:
  100
  Service Details:
  1||Email Services
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Up
   
 12. danghieuht

  danghieuht Senior Member

  Joined:
  Dec 29, 2013
  Messages:
  391
  Likes Received:
  55
  Insuree Balance:
  100
  Service Details:
  1||Email Services
  Skype:
  Chat with me via Skype
  up
   
 13. danghieuht

  danghieuht Senior Member

  Joined:
  Dec 29, 2013
  Messages:
  391
  Likes Received:
  55
  Insuree Balance:
  100
  Service Details:
  1||Email Services
  Skype:
  Chat with me via Skype
  up mong ae ủng hộ
   
 14. danghieuht

  danghieuht Senior Member

  Joined:
  Dec 29, 2013
  Messages:
  391
  Likes Received:
  55
  Insuree Balance:
  100
  Service Details:
  1||Email Services
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Up mong ae ủng hộ
   
 15. danghieuht

  danghieuht Senior Member

  Joined:
  Dec 29, 2013
  Messages:
  391
  Likes Received:
  55
  Insuree Balance:
  100
  Service Details:
  1||Email Services
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Up
   
 16. danghieuht

  danghieuht Senior Member

  Joined:
  Dec 29, 2013
  Messages:
  391
  Likes Received:
  55
  Insuree Balance:
  100
  Service Details:
  1||Email Services
  Skype:
  Chat with me via Skype
  up
   
 17. danghieuht

  danghieuht Senior Member

  Joined:
  Dec 29, 2013
  Messages:
  391
  Likes Received:
  55
  Insuree Balance:
  100
  Service Details:
  1||Email Services
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Up mong ae ủng hộ
   
 18. danghieuht

  danghieuht Senior Member

  Joined:
  Dec 29, 2013
  Messages:
  391
  Likes Received:
  55
  Insuree Balance:
  100
  Service Details:
  1||Email Services
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Up mong ae ủng hộ
   
 19. danghieuht

  danghieuht Senior Member

  Joined:
  Dec 29, 2013
  Messages:
  391
  Likes Received:
  55
  Insuree Balance:
  100
  Service Details:
  1||Email Services
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Up mong ae ủng hộ
   
 20. danghieuht

  danghieuht Senior Member

  Joined:
  Dec 29, 2013
  Messages:
  391
  Likes Received:
  55
  Insuree Balance:
  100
  Service Details:
  1||Email Services
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Up mong ae ủng hộ
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page