HYIP Crypto Guardian - cryptoguardian.biz

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.123
Chú ý: Hình thức đầu tư có rủi ro. Các nhà đầu tư phải cân nhắc kỹ trước khi ra quyết định!
"Đầu tư luôn có 1 mức độ rủi ro nhất định. Các nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ mức độ rủi ro trước khi ra quyết định đầu tư."Site mới, đầy đủ SSL, DDos,...1.2% daily for 1 days (Principal Return)
Plan Amount Spent ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $10.00 - $49.00 1.20

2% daily for 7 days (Principal Return)
Plan Amount Spent ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $50.00 - $199.00 2.00

3% daily for 15 days (Principal Return)
Plan Amount Spent ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $200.00 - $499.00 3.00

SSL Encryption
DDos Protection
Other Script
Registrar NameCheap, Inc.
Created on 2020-11-03
Expires on 2021-11-03
Updated on 2020-11-08
NS PDNS1.REGISTRAR-SERVERS.COM PDNS2.REGISTRAR-SERVERS.COM
PDNS1.REGISTRAR-SERVERS.COM PDNS2.REGISTRAR-SERVERS.COM

Accept: PM, Payeer, Bitcoin, ETH,..

Deposit:

1607180910772.png


THAM GIA KIẾM TIỀN Ở ĐÂY
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.123
Paid:

The amount of 1 USD has been deposited to your account.
Accounts: U26428679->U4603107.

Date: 14:38 06.12.20. Batch: 352968880.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.123
Paid:

The amount of 1 USD has been deposited to your account.
Accounts: U26428679->U4603107.

Date: 14:40 07.12.20. Batch: 353234990.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.123
Paid:

The amount of 1 USD has been deposited to your account.
Accounts: U26428679->U4603107.

Date: 17:20 08.12.20. Batch: 353556303.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.123
Paid:

The amount of 1 USD has been deposited to your account.
Accounts: U26428679->U4603107.

Date: 16:51 09.12.20. Batch: 353817000.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.123
Paid:

The amount of 1 USD has been deposited to your account.
Accounts: U26428679->U4603107.

Date: 15:00 10.12.20. Batch: 354042060.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.123
Paid:

The amount of 1 USD has been deposited to your account.
Accounts: U26428679->U4603107.

Date: 15:57 11.12.20. Batch: 354290586.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.123
Paid:

The amount of 1 USD has been deposited to your account.
Accounts: U26428679->U4603107.

Date: 16:09 12.12.20. Batch: 354529130.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.123
Paid:

The amount of 1 USD has been deposited to your account.
Accounts: U26428679->U4603107. Memo: CryptoGuardian.

Date: 01:10 14.12.20. Batch: 354823415.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.123
Paid:

The amount of 1 USD has been deposited to your account.
Accounts: U26428679->U4603107.

Date: 21:22 14.12.20. Batch: 355036068.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.123
Paid:

The amount of 1 USD has been deposited to your account.
Accounts: U26428679->U4603107.

Date: 00:32 17.12.20. Batch: 355539667.

Thanks admin
 

Announcements