SCAM Crypto Circle - Cryptocircle.fund

SkyLove18

Junior
Joined
Jan 5, 2018
Messages
1,425
Reactions
24
MR
0.009
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Chú ý: Hình thức đầu tư có rủi ro. Các nhà đầu tư phải cân nhắc kỹ trước khi ra quyết định!
I Am Not Admin/Owner Of The Project !!!!

- Ra mắt : 14.05.2019


- GIỚI THIỆU :

Nhiệm vụ chính của công ty chúng tôi là tạo ra một môi trường thuận lợi và là nền tảng để đầu tư chung vào các loại tiền kỹ thuật số. Đây là câu lạc bộ VIP được gọi là dành cho các đối tác của chúng tôi, những người muốn ở trong một đội bóng thân thiện và liên tục biết về tất cả các hành động của các chuyên gia của chúng tôi. Một trong những lĩnh vực thu nhập chính của chúng tôi là giao dịch trên các sàn giao dịch tiền điện tử và lợi nhuận từ hoạt động tiền điện tử. Tại sao không hợp tác để thực hiện một mục tiêu chung? Mỗi chúng ta đều có một quan điểm và tầm nhìn riêng. Cũng như điều này, chúng ta có thể thiết kế một sản phẩm có chất lượng cao hơn bằng cách áp dụng kiến thức được chia sẻ. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã quyết định thiết lập các cuộc họp cho những người có tầm nhìn tương tự để làm việc cùng nhau. Nó được gọi là Chủ mưu. Quỹ CryptoCircle - là một trong những phương pháp hiệu quả và hiệu quả nhất, chúng tôi đề xuất sử dụng để đầu tư tập thể vào tiền điện tử.
- KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ :

- Lãi 0.19% mỗi giờ(4.56% hằng ngày) cho 30 ngày. Không hoàn vốn. ROI 136.8%.
- Lãi 5% hằng ngày cho 25 ngày. Không hoàn vốn. ROI 125%
.
- Chấp nhận thanh toán : PM, PE, BTC, ETH, LTC
- Đầu tư tối thiểu : 10$
- Thanh toán : Thủ công
- Hoa hồng giới thiệu : 6%
- Domain : NameCheap, Inc., 2019-04-23 - 2020-04-23
- Hosting : Cloudflare, Inc
- SSL : CloudFlare Inc ECC CA-2 CloudFlare, valid: 26 Apr 2019 - 26 Apr 2020

Our investment :

Capture64da777ea383f3aa.md.jpg


Transaction :
https://www.blockchain.com/btc/tx/6f1a88b6f69df07305e75871b5ce8b974900b932da595d8edfa02daa7a8e4d81

THAM GIA KIẾM TIỀN TẠI ĐÂY

P/S :
...........................................................................................................................:):):)
 
Last edited:
✅ Paid :
The amount of 3 USD has been deposited to your account. Accounts: U20264878->U18+. Memo: cryptocircle. fund. Date: 06:57 17.05.19. Batch: 261037144.
✅ Paid :
The amount of 0.6 USD has been deposited to your account. Accounts: U20264878->U18+. Memo: cryptocircle. fund. Date: 06:58 17.05.19. Batch: 261037283.
 
✅ Paid : 2019.05.18
0.001995 BTC has been successfully sent to your Bitcoin account 1K1ctvS8CpUYC6HSoALEL1D4pnsoH2xMg1
Transaction batch is : a1fd84fb986c444fdc87b8043b9bc34875aeaac610fc96b9f1d966c446b67622
 
✅ Paid :
The amount of 3 USD has been deposited to your account. Accounts: U20264878->U18+. Memo: cryptocircle. fund. Date: 12:47 20.05.19. Batch: 261515678.
✅ Paid : 2019.05.20
0.005035 BTC has been successfully sent to your Bitcoin account 1K1ctvS8CpUYC6HSoALEL1D4pnsoH2xMg1
Transaction batch is : c5c7fc8fa6faac62375563b733bca865500c46009e9499ca5728154793b82866
 
✅ Paid : 2019.05.21
0.002375 BTC has been successfully sent to your Bitcoin account 1K1ctvS8CpUYC6HSoALEL1D4pnsoH2xMg1
Transaction batch is : f141b1942e7851c655f9c429b4f9185b7af93907d4de54e54184f4bf715e42d1
 
My Contribution
The amount of 201 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U4035392->U20264878. Memo: Shopping Cart Payment. Order ID 100415.. Date: 14:03 22.05.19. Batch: 261931420.
 
✅ Paid : 2019.05.23
0.004085 BTC has been successfully sent to your Bitcoin account 1K1ctvS8CpUYC6HSoALEL1D4pnsoH2xMg1.
Transaction batch is fe95dc76bffe853cc5807f17d7e9e49e7e5beaffcf6be8e3d6baeb899ec07063
 
Received Rêferral Commission & Earning
The amount of 4.2 USD has been deposited to your account. Accounts: U20264878->U4035392. Memo: cryptocircle.fund. Date: 15:05 23.05.19. Batch: 262142297.
The amount of 6 USD has been deposited to your account. Accounts: U20264878->U4035392. Memo: cryptocircle.fund. Date: 19:45 22.05.19. Batch: 262002714.
The amount of 10.05 USD has been deposited to your account. Accounts: U20264878->U4035392. Memo: cryptocircle.fund. Date: 15:03 23.05.19. Batch: 262141524.
 
Regular Payment
The amount of 10.05 USD has been deposited to your account. Accounts: U20264878->U4035392. Memo: cryptocircle.fund . Date: 09:01 25.05.19. Batch: 262472820.
The amount of 14 USD has been deposited to your account. Accounts: U20264878->U4035392. Memo: cryptocircle.fund. Date: 20:49 23.05.19. Batch: 262200892.
 
✅ Paid :
The amount of 16.64 USD has been deposited to your account. Accounts: U20264878->U18+. Memo: cryptocircle. fund. Date: 11:20 29.05.19. Batch: 263235036.
✅ Paid : 2019.05.29
0.004465 BTC has been successfully sent to your Bitcoin account 1K1ctvS8CpUYC6HSoALEL1D4pnsoH2xMg1.
Transaction batch is bd794d56a7b6a7a1f57f99e96d494385663db2f531ba67feec38ab3b594b2efa
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
419,466
Messages
7,086,254
Members
171,513
Latest member
maylocnuocanhduc

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom