SCAM Cometa LP - Cometalp.com

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
49,835
Reaction score
1,386
Points
113
"Đầu tư luôn có 1 mức độ rủi ro nhất định. Các nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ mức độ rủi ro trước khi ra quyết định đầu tư."Site mới, đầy đủ SSL, DDos, Licensed,...

THAM GIA KIẾM TIỀN Ở ĐÂY

Plans:

0.85%-2% Daily For 25 Days / 18.5%-50% After 35 Days

Minimal Spend: 20$ / Maximal Spend: 10000$

SSL Encryption
DDos Protection
Other Script
Registrar NAMECHEAP INC
Created on 2018-03-14
Expires on 2020-03-14
Updated on 2018-04-29
NS GORDON.NS.CLOUDFLARE.COM LOLA.NS.CLOUDFLARE.COM
GORDON.NS.CLOUDFLARE.COM LOLA.NS.CLOUDFLARE.COM
Accept: PM, Payeer, Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, ETH, BCH, DASH,..

Deposit:
1570933051294.png

THAM GIA KIẾM TIỀN Ở ĐÂY
 
Last edited by a moderator:

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
49,835
Reaction score
1,386
Points
113
Paid:

The amount of 0.5 USD has been deposited to your account.
Accounts: U12456834->U4603107. Memo: API Payment.
PayKassa.pro 1500222..
Date: 10:24 15.10.19. Batch: 284778526.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
49,835
Reaction score
1,386
Points
113
Paid:

The amount of 0.5 USD has been deposited to your account.
Accounts: U12456834->U4603107. Memo: API Payment.
PayKassa.pro 1502977..
Date: 07:59 16.10.19. Batch: 284907973.

Thanks admnin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
49,835
Reaction score
1,386
Points
113
Paid:

The amount of 0.5 USD has been deposited to your account.
Accounts: U12456834->U4603107. Memo: API Payment.
PayKassa.pro 1509050..
Date: 22:54 17.10.19. Batch: 285150671.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
49,835
Reaction score
1,386
Points
113
Paid:

The amount of 0.5 USD has been deposited to your account.
Accounts: U12456834->U4603107. Memo: API Payment.
PayKassa.pro 1511457..
Date: 17:18 18.10.19. Batch: 285247556.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
49,835
Reaction score
1,386
Points
113
Paid:

The amount of 0.5 USD has been deposited to your account.
Accounts: U12456834->U4603107. Memo: API Payment.
PayKassa.pro 1513787..
Date: 11:56 19.10.19. Batch: 285335314.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
49,835
Reaction score
1,386
Points
113
Paid:

The amount of 0.48 USD has been deposited to your account.
Accounts: U12456834->U4603107. Memo: API Payment.
PayKassa.pro 1517179..
Date: 12:41 20.10.19. Batch: 285462712.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
49,835
Reaction score
1,386
Points
113
Paid:

The amount of 0.42 USD has been deposited to your account.
Accounts: U12456834->U4603107. Memo: API Payment.
PayKassa.pro 1519790..
Date: 09:27 21.10.19. Batch: 285564216.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
49,835
Reaction score
1,386
Points
113
Paid:

The amount of 0.43 USD has been deposited to your account.
Accounts: U12456834->U4603107.
Memo: API Payment. PayKassa.pro 1523588..
Date: 12:18 22.10.19. Batch: 285731757.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
49,835
Reaction score
1,386
Points
113
Paid:

The amount of 0.42 USD has been deposited to your account.
Accounts: U12456834->U4603107. Memo: API Payment.
PayKassa.pro 1526339..
Date: 09:24 23.10.19. Batch: 285863713.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
49,835
Reaction score
1,386
Points
113
Paid:

The amount of 0.42 USD has been deposited to your account.
Accounts: U12456834->U4603107. Memo: API Payment.
PayKassa.pro 1528915..
Date: 07:31 24.10.19. Batch: 286008174.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
49,835
Reaction score
1,386
Points
113
Paid:

The amount of 0.43 USD has been deposited to your account.
Accounts: U12456834->U4603107. Memo: API Payment.
PayKassa.pro 1531932..
Date: 08:08 25.10.19. Batch: 286158664.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
49,835
Reaction score
1,386
Points
113
Paid:

The amount of 0.43 USD has been deposited to your account.
Accounts: U12456834->U4603107. Memo: API Payment.
PayKassa.pro 1535661..
Date: 09:03 26.10.19. Batch: 286312307.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
49,835
Reaction score
1,386
Points
113
Paid:

The amount of 0.42 USD has been deposited to your account.
Accounts: U12456834->U4603107. Memo: API Payment.
PayKassa.pro 1539547..
Date: 09:50 27.10.19. Batch: 286460524.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
49,835
Reaction score
1,386
Points
113
Paid;

The amount of 0.43 USD has been deposited to your account.
Accounts: U12456834->U4603107. Memo: API Payment.
PayKassa.pro 1542502..
Date: 10:23 28.10.19. Batch: 286605013.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
49,835
Reaction score
1,386
Points
113
Paid:

The amount of 0.42 USD has been deposited to your account.
Accounts: U12456834->U4603107. Memo: API Payment.
PayKassa.pro 1546125..
Date: 05:58 29.10.19. Batch: 286712503.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
49,835
Reaction score
1,386
Points
113
Paid:

The amount of 0.42 USD has been deposited to your account.
Accounts: U12456834->U4603107.
Memo: API Payment. PayKassa.pro 1550388..
Date: 11:09 30.10.19. Batch: 286907389.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
49,835
Reaction score
1,386
Points
113
Paid:

The amount of 0.42 USD has been deposited to your account.
Accounts: U12456834->U4603107. Memo: API Payment.
PayKassa.pro 1556318..
Date: 09:40 01.11.19. Batch: 287199203.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
49,835
Reaction score
1,386
Points
113
Paid:

The amount of 0.43 USD has been deposited to your account.
Accounts: U12456834->U4603107.
Memo: API Payment. PayKassa.pro 1556320..
Date: 09:40 01.11.19. Batch: 287199212.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
49,835
Reaction score
1,386
Points
113
Paid:

The amount of 0.43 USD has been deposited to your account.
Accounts: U12456834->U4603107.
Memo: API Payment. PayKassa.pro 1559727..
Date: 10:36 02.11.19. Batch: 287739717.

Thanks admin
 

Announcements

Advertises

Forum statistics

Threads
352,030
Messages
6,164,326
Members
127,621
Latest member
Hoa18

Follow us

Top