SCAM Coinminer - coinminer.biz

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
53,541
Reactions
1,387
Chú ý: Hình thức đầu tư có rủi ro. Các nhà đầu tư phải cân nhắc kỹ trước khi ra quyết định!
"Đầu tư luôn có 1 mức độ rủi ro nhất định. Các nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ mức độ rủi ro trước khi ra quyết định đầu tư."Site mới, đầy đủ SSL, DDos, Licensed,...1.03%~1.60% Hourly for 100 hours
Plan Amount Spent ($) Hourly Profit (%)
1.03% Hourly $15.00 - $399.00 1.03
1.60% Hourly $400.00 - $4000.00 1.60

6.36%~9.99% Hourly for 40 hours
Plan Amount Spent ($) Hourly Profit (%)
6.36% Hourly [Support principal return] $400.00 - $3999.00 6.36
9.99% Hourly [Support principal return] $4000.00 - $40000.00 9.99

166%~299% Hourly for 5 hours
Plan Amount Spent ($) Hourly Profit (%)
166% Hourly [Support principal return] $4000.00 - $39999.00 166.00
299% Hourly [Support principal return] $40000.00 - $400000.00 299.00

SSL Encryption
DDos Protection
Check GoldCoders' HYIP Manager License
coinminer.biz - Licensed
NS CLARK.NS.CLOUDFLARE.COM LIA.NS.CLOUDFLARE.COM
CLARK.NS.CLOUDFLARE.COM LIA.NS.CLOUDFLARE.COM

Accept: PM, Payeer, Bitcoin, ETH,...

Deposit:

1596964296090.png


THAM GIA KIẾM TIỀN Ở ĐÂY

 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
53,541
Reactions
1,387
Instant Paying:

The amount of 3.24 USD has been deposited to your account.
Accounts: U23602225->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 18:13 09.08.20. Batch: 328243721.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
53,541
Reactions
1,387
Instant Paying:

The amount of 3.97 USD has been deposited to your account.
Accounts: U23602225->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 05:47 10.08.20. Batch: 328285159.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
53,541
Reactions
1,387
Instant Paying:

The amount of 3.6 USD has been deposited to your account.
Accounts: U23602225->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 15:48 10.08.20. Batch: 328368468.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
53,541
Reactions
1,387
Instant Paying:

The amount of 7.57 USD has been deposited to your account.
Accounts: U23602225->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 12:27 11.08.20. Batch: 328504229.

Thanks admin
 

NewlineH

Junior Member
Joined
May 3, 2020
Messages
301
Reactions
0
WITHDRAW COMPLETE

Date: 2020-08-11 11:20:27 AM
Amount: $0.20
Batch: 328536710
From Account: U23044141
Memo: API Payment. Withdraw to newlinehyip.com from coinminer.biz


Thank you admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
53,541
Reactions
1,387
Instant Paying:

The amount of 7.93 USD has been deposited to your account.
Accounts: U23602225->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 10:43 12.08.20. Batch: 328640761.

Thanks admin
 

allhyipsru

Junior Member
Joined
Jun 18, 2020
Messages
80
Reactions
1
08.13.20 05:24Receive328759924U7019092
ivanserafimmel
+0.31 USDU23602225
CoinMiner.biz
Received Payment 0.31 USD from account U23602225. Memo: API Payment. Withdraw to allhyipsru from CoinMiner.biz.
 

NewlineH

Junior Member
Joined
May 3, 2020
Messages
301
Reactions
0
WITHDRAW COMPLETE

Date: 2020-08-13 08:12:33 AM
Amount: $0.20
Batch: 328814532
From Account: U23044141
Memo: API Payment. Withdraw to newlinehyip.com from coinminer.biz


Thank you admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
53,541
Reactions
1,387
Instant Paying:

The amount of 9.74 USD has been deposited to your account.
Accounts: U23602225->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 13:05 13.08.20. Batch: 328820571.

Thanks admin
 

allhyipsru

Junior Member
Joined
Jun 18, 2020
Messages
80
Reactions
1
08.13.20 17:19Receive328864839U7019092
ivanserafimmel
+1.39 USDU23602225
CoinMiner.biz
Received Payment 1.39 USD from account U23602225. Memo: API Payment. Withdraw to allhyipsru from CoinMiner.biz.
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
53,541
Reactions
1,387
Instant Paying:

The amount of 1.48 USD has been deposited to your account.
Accounts: U23602225->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 17:44 13.08.20. Batch: 328868201.

Thanks admin
 

HyipTargetCom

Junior Member
Joined
Mar 3, 2020
Messages
54
Reactions
0
Paying instantly:

13.08.20 15:48 Received Payment 3.86 USD from account U23602225 to account U7051739. Batch: 328849462. Memo: API Payment. Withdraw to HyipTarget_Com from CoinMiner.biz.
 

allhyipsru

Junior Member
Joined
Jun 18, 2020
Messages
80
Reactions
1
08.14.20 05:18Receive328917082U7019092
ivanserafimmel
+1.55 USDU23602225
CoinMiner.biz
Received Payment 1.55 USD from account U23602225. Memo: API Payment. Withdraw to allhyipsru from CoinMiner.biz.
 

allhyipsru

Junior Member
Joined
Jun 18, 2020
Messages
80
Reactions
1
08.14.20 10:57Receive328959458U7019092
ivanserafimmel
+0.93 USDU23602225
CoinMiner.biz
Received Payment 0.93 USD from account U23602225. Memo: API Payment. Withdraw to allhyipsru from CoinMiner.biz.
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
53,541
Reactions
1,387
Instant Paying:

The amount of 6.13 USD has been deposited to your account.
Accounts: U23602225->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 10:15 14.08.20. Batch: 328951918.

Thanks admin
 

allhyipsru

Junior Member
Joined
Jun 18, 2020
Messages
80
Reactions
1
08.15.20 05:20Receive329084691U7019092
ivanserafimmel
+1.7 USDU23602225
CoinMiner.biz
Received Payment 1.7 USD from account U23602225. Memo: API Payment. Withdraw to allhyipsru from CoinMiner.biz.
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
53,541
Reactions
1,387
Instant Paying:

The amount of 9.37 USD has been deposited to your account.
Accounts: U23602225->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 12:34 15.08.20. Batch: 329140635.

Thanks admin
 

allhyipsru

Junior Member
Joined
Jun 18, 2020
Messages
80
Reactions
1
08.15.20 20:51Receive329211913U7019092
ivanserafimmel
+1.24 USDU23602225
CoinMiner.biz
Received Payment 1.24 USD from account U23602225. Memo: API Payment. Withdraw to allhyipsru from CoinMiner.biz.
 

allhyipsru

Junior Member
Joined
Jun 18, 2020
Messages
80
Reactions
1
08.16.20 04:20 Receive 329235563 U7019092
ivanserafimmel +1.08 USD U23602225
CoinMiner.biz Received Payment 1.08 USD from account U23602225. Memo: API Payment. Withdraw to allhyipsru from CoinMiner.biz.
 

Announcements

Forum statistics

Threads
360,140
Messages
6,365,975
Members
132,854
Latest member
duyanh890

Follow us

Top