Ask Code phần mềm lọc số đơn giản

Zeus28

Newbie
Joined
Sep 16, 2023
Messages
16
Reactions
3
MR
0.208
Em đang cần viết 1 phần mềm đơn giản chỉ để lọc số trùng, lọc riêng số theo mong muốn
"Ví dụ như 23,56,89,12,55,77,34,23
Thì có thể lọc như sau
Số nhỏ hơn 70: 23,56,12,55,34
Số trùng: 23
Số lớn hơn 70: 89,77"
Có cách nào không ạ? Em chưa từng học qua code hay gì cả... Chỉ là vấn đề cá nhân trong học tập đang cần thôi ạ
 
Upvote 0
này GG search thôi thím :D
Không ai dạy mấy cái này đâu, đi làm thực tế là nó lòi ra.
Mà giờ thím cần để học hiểu hay cần by pass vụ kia thôi.
ChatGPT lên mua đi acc free chắc giờ 20k chứ gì
Em cần mỗi vụ đó chứ mốt cần gì phức tạp chắc em đi học chứ :3
 
Upvote 0
1707236543493.png

Rồi lụm tiền
 
Upvote 0
Upvote 0
Python:
def process_numbers(input_str, reference_number):
  # Chuyển đổi input_str thành danh sách các số nguyên
  numbers = [int(num) for num in input_str.replace(',', ' ').split()]

  # Danh sách các số lớn hơn và nhỏ hơn số tham chiếu
  larger_than_ref = [num for num in numbers if num > reference_number]
  smaller_than_ref = [num for num in numbers if num < reference_number]

  # Danh sách các số có lặp từ 2 lần trở lên và số lượng lặp của mỗi số
  repeated_numbers = {}
  for num in numbers:
    if numbers.count(num) >= 2:
      repeated_numbers[num] = numbers.count(num)

  return larger_than_ref, smaller_than_ref, repeated_numbers

# Nhập dãy số và số tham chiếu từ người dùng
input_numbers = input("Nhập dãy số, các số được ngăn cách nhau bằng dấu ',' hoặc khoảng trắng: ")
reference = int(input("Nhập số tham chiếu: "))

# Gọi hàm xử lý và in kết quả
result = process_numbers(input_numbers, reference)
print("Danh sách các số lớn hơn số tham chiếu:", result[0])
print("Danh sách các số nhỏ hơn số tham chiếu:", result[1])
print("Danh sách các số có lặp từ 2 lần trở lên và số lượng lặp của mỗi số:", result[2])
Đây là một ví dụ về yêu cầu của thớt!
Demo luôn
1707237608631.png
 
Last edited:
Upvote 0
Python:
def process_numbers(input_str, reference_number):
  # Chuyển đổi input_str thành danh sách các số nguyên
  numbers = [int(num) for num in input_str.replace(',', ' ').split()]

  # Danh sách các số lớn hơn và nhỏ hơn số tham chiếu
  larger_than_ref = [num for num in numbers if num > reference_number]
  smaller_than_ref = [num for num in numbers if num < reference_number]

  # Danh sách các số có lặp từ 2 lần trở lên và số lượng lặp của mỗi số
  repeated_numbers = {}
  for num in numbers:
    if numbers.count(num) >= 2:
      repeated_numbers[num] = numbers.count(num)

  return larger_than_ref, smaller_than_ref, repeated_numbers

# Nhập dãy số và số tham chiếu từ người dùng
input_numbers = input("Nhập dãy số, các số được ngăn cách nhau bằng dấu ',' hoặc khoảng trắng: ")
reference = int(input("Nhập số tham chiếu: "))

# Gọi hàm xử lý và in kết quả
result = process_numbers(input_numbers, reference)
print("Danh sách các số lớn hơn số tham chiếu:", result[0])
print("Danh sách các số nhỏ hơn số tham chiếu:", result[1])
print("Danh sách các số có lặp từ 2 lần trở lên và số lượng lặp của mỗi số:", result[2])
Đây là một ví dụ về yêu cầu của thớt!
Em còn k biết chạy cái này như nào :( Em thấy bảo cài Python mà em cài rồi cũng k biết dùng như nào luôn... Aizzz
 
Upvote 0
Upvote 0
Upvote 0

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,331
Messages
7,070,165
Members
170,458
Latest member
kufunapp

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom