SCAM Cloner - Cloner.cc

pbhyipscom

Hero
Joined
Aug 14, 2014
Messages
600
Reactions
160
MR
0.067
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Google Plus
Follow me on Google Plus
Chú ý: Hình thức đầu tư có rủi ro. Các nhà đầu tư phải cân nhắc kỹ trước khi ra quyết định!
Tôi không phải chủ dự án hoặc quản trị viên!!!

Tên dự án: CLONER

C-468.gif


Ngày bắt đầu : Jul 30, 2021 (hoạt động 4 ngày)

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN:

- Kế hoạch đầu tư: dao động từ 4% - 6% hàng ngày cho đến khi đạt 220% tiền đầu tư
- Tối thiểu đầu tư: $30 PM; 50 USDT; 0.002 BTC; 0.05 ETH; 0.2 LTC; 200 DOGE; 0.2 DASH; 500 TRX;
- Tối thiểu rút tiền: $1 PM
- Loại thanh toán: INSTANT
- Hoa hồng giới thiệu: 5%-2%-1%
- Hệ thống thanh toán: Perfect Money, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, DashCoin, Dogecoin, Tether, Tron

THÔNG TIN KỸ THUẬT
- Script: undefined
- Hosting: stormwall.pro (2 paying HYIPs)
- IP-address: 193.233.15.216 (Seychelles / Misere) IP not used in other projects
- NS servers: dns1.storm-pro.net, dns2.storm-pro.net, dns3.storm-pro.net, dns4.storm-pro.net
- SSL: EV SSL valid from 15 Jul, 2021 to 15 Jul, 2022 - DigiCert Inc
- Originality: design: 0 | template: 0

THÔNG TIN DOMAIN
- Registrar: NameCheap
- Period: Jun 16, 2021 - Jun 16, 2022 (Registered for 1 year)

THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Địa chỉ: 30 Gresham Street, London, England, EC2V 7QP
- Phone: +443847583902
- Mail: [email protected]
- Nhóm chat telegram: https://t.me/cloner_group
- Kênh tin tức: https://t.me/cloner_cc

ĐĂNG KÝ THAM GIA DỰ ÁN TẠI ĐÂY >>>

Bằng chứng đầu tư :

The amount of 200 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U4888473->U12456834. Memo: Shopping Cart Payment. Order 8601848.. Date: 00:42 03.08.21. Batch: 409995350.

cloner.png
 
Last edited:
Joined
Oct 11, 2019
Messages
889
Reactions
132
MR
0.145
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
IM-1-EN.gif
5.00 USD: The amount of 5 USD has been deposited to your account. Accounts: U28014287->U17225312. Memo: API Payment. CLONER.CC WITHDRAWAL.. Date: 13:17 03.08.21. Batch: 410094019.
 
Joined
Oct 11, 2019
Messages
889
Reactions
132
MR
0.145
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
IM-1-EN.gif
7.25 USD: The amount of 7.25 USD has been deposited to your account. Accounts: U28014287->U17225312. Memo: API Payment. CLONER.CC WITHDRAWAL.. Date: 14:06 03.08.21. Batch: 410104342.
 
Joined
Oct 11, 2019
Messages
889
Reactions
132
MR
0.145
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
IM-1-EN.gif
13.50 USD: The amount of 13.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U28014287->U17225312. Memo: API Payment. CLONER.CC WITHDRAWAL.. Date: 17:09 03.08.21. Batch: 410142699.
 
Joined
Oct 11, 2019
Messages
889
Reactions
132
MR
0.145
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
IM-1-EN.gif
14.55 USD: The amount of 14.55 USD has been deposited to your account. Accounts: U28014287->U17225312. Memo: API Payment. CLONER.CC WITHDRAWAL.. Date: 20:02 03.08.21. Batch: 410173589. 27.25 USD: The amount of 27.25 USD has been deposited to your account. Accounts: U28014287->U17225312. Memo: API Payment. CLONER.CC WITHDRAWAL.. Date: 20:17 03.08.21. Batch: 410176239.
 
Joined
Oct 11, 2019
Messages
889
Reactions
132
MR
0.145
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
IM-1-EN.gif
34.00 USD: The amount of 34 USD has been deposited to your account. Accounts: U28014287->U17225312. Memo: API Payment. CLONER.CC WITHDRAWAL.. Date: 07:10 04.08.21. Batch: 410232476.
 
Joined
Oct 11, 2019
Messages
889
Reactions
132
MR
0.145
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
IM-1-EN.gif
10.00 USD: The amount of 10 USD has been deposited to your account. Accounts: U28014287->U17225312. Memo: API Payment. CLONER.CC WITHDRAWAL.. Date: 11:51 04.08.21. Batch: 410281144.
 
Joined
Oct 11, 2019
Messages
889
Reactions
132
MR
0.145
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
IM-1-EN.gif
25.00 USD: The amount of 25 USD has been deposited to your account. Accounts: U28014287->U17225312. Memo: API Payment. CLONER.CC WITHDRAWAL.. Date: 15:16 04.08.21. Batch: 410324254. 29.88 USD: The amount of 29.88 USD has been deposited to your account. Accounts: U28014287->U17225312. Memo: API Payment. CLONER.CC WITHDRAWAL.. Date: 15:16 04.08.21. Batch: 410324267.
 
Joined
Oct 11, 2019
Messages
889
Reactions
132
MR
0.145
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
IM-1-EN.gif
32.50 USD: The amount of 32.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U28014287->U17225312. Memo: API Payment. CLONER.CC WITHDRAWAL.. Date: 10:16 05.08.21. Batch: 410470767.
 
Joined
Oct 11, 2019
Messages
889
Reactions
132
MR
0.145
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
IM-1-EN.gif
47.38 USD: The amount of 47.38 USD has been deposited to your account. Accounts: U28014287->U17225312. Memo: API Payment. CLONER.CC WITHDRAWAL.. Date: 14:06 05.08.21. Batch: 410513186.
 
Joined
Nov 22, 2020
Messages
0
Reactions
18
MR
0.089
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
b03ec08baab4567973fb071532088b17.gif


03:28 06.08.21 Receive 410619982 U28014287
CLONER +4.00 Received Payment 4.00 USD from account U28014287. Memo: API Payment. CLONER.CC WITHDRAWAL. Payment ID: 5913
 

pbhyipscom

Hero
Joined
Aug 14, 2014
Messages
600
Reactions
160
MR
0.067
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Google Plus
Follow me on Google Plus
NEW WITHDRAW INSTANT

The amount of 124 USD has been deposited to your account. Accounts: U28014287->U4888473. Memo: API Payment. CLONER.CC WITHDRAWAL.. Date: 07:04 06.08.21. Batch: 410639619.

The amount of 172 USD has been deposited to your account. Accounts: U28014287->U4888473. Memo: API Payment. CLONER.CC WITHDRAWAL.. Date: 05:01 05.08.21. Batch: 410425201.
 
Joined
Oct 11, 2019
Messages
889
Reactions
132
MR
0.145
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
IM-1-EN.gif
12.50 USD: The amount of 12.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U28014287->U17225312. Memo: API Payment. CLONER.CC WITHDRAWAL.. Date: 07:53 06.08.21. Batch: 410646364.
 
Joined
Oct 11, 2019
Messages
889
Reactions
132
MR
0.145
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
IM-1-EN.gif
35.00 USD: The amount of 35 USD has been deposited to your account. Accounts: U28014287->U17225312. Memo: API Payment. CLONER.CC WITHDRAWAL.. Date: 16:21 06.08.21. Batch: 410740756. 41.38 USD: The amount of 41.38 USD has been deposited to your account. Accounts: U28014287->U17225312. Memo: API Payment. CLONER.CC WITHDRAWAL.. Date: 16:21 06.08.21. Batch: 410740765.
 

pbhyipscom

Hero
Joined
Aug 14, 2014
Messages
600
Reactions
160
MR
0.067
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Google Plus
Follow me on Google Plus
NEW WITHDRAW INSTANT

The amount of 238.8 USD has been deposited to your account. Accounts: U28014287->U4888473. Memo: API Payment. CLONER.CC WITHDRAWAL.. Date: 07:04 06.08.21. Batch: 410639619.
 
Joined
Nov 22, 2020
Messages
0
Reactions
18
MR
0.089
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
4b90c825b877e67d61cf1efae6a3723f.gif


09:22 06.08.21 Receive 410660690 U28014287
CLONER +28.8 Received Payment 28.8 USD from account U28014287. Memo: API Payment. CLONER.CC WITHDRAWAL. Payment ID: 6268
06:01 06.08.21 Receive 410632047 U28014287
CLONER +18.4 Received Payment 18.4 USD from account U28014287. Memo: API Payment. CLONER.CC WITHDRAWAL. Payment ID: 6059
 
Joined
Oct 11, 2019
Messages
889
Reactions
132
MR
0.145
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
IM-1-EN.gif
30.00 USD: The amount of 30 USD has been deposited to your account. Accounts: U28014287->U17225312. Memo: API Payment. CLONER.CC WITHDRAWAL.. Date: 06:25 07.08.21. Batch: 410825641.
 
Joined
Oct 11, 2019
Messages
889
Reactions
132
MR
0.145
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
IM-1-EN.gif
1.50 USD: The amount of 1.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U28014287->U17225312. Memo: API Payment. CLONER.CC WITHDRAWAL.. Date: 08:10 07.08.21. Batch: 410839252.
 
Joined
Oct 11, 2019
Messages
889
Reactions
132
MR
0.145
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
IM-1-EN.gif
25.00 USD: The amount of 25 USD has been deposited to your account. Accounts: U28014287->U17225312. Memo: API Payment. CLONER.CC WITHDRAWAL.. Date: 16:06 07.08.21. Batch: 410926542. 33.88 USD: The amount of 33.88 USD has been deposited to your account. Accounts: U28014287->U17225312. Memo: API Payment. CLONER.CC WITHDRAWAL.. Date: 16:06 07.08.21. Batch: 410926555.
 

pbhyipscom

Hero
Joined
Aug 14, 2014
Messages
600
Reactions
160
MR
0.067
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Google Plus
Follow me on Google Plus
NEW WITHDRAW INSTANT

The amount of 132 USD has been deposited to your account. Accounts: U28014287->U4888473. Memo: API Payment. CLONER.CC WITHDRAWAL.. Date: 03:18 07.08.21. Batch: 410811304.

The amount of 114.3 USD has been deposited to your account. Accounts: U28014287->U4888473. Memo: API Payment. CLONER.CC WITHDRAWAL.. Date: 03:16 07.08.21. Batch: 410811294.
 

Announcements