Airdrop Claim 160 token của con hàng web 3.

Rút về sàn
ví metamask, trusk
Giá trị 1 Coin
$0.01
Nhập Ref được gì
160
Yêu cầu phải tuyển Ref
no
Link Bot
https://www.clouch.com/?ref=letri
Link dự án Coin
https://www.clouch.com/?ref=letri

Ltr

Junior
Joined
Nov 29, 2021
Messages
47
Reactions
27
MR
0.002
Nhìn web nó khá xịn. hiện tại ae có thể claim 160 token của nó khi đăng ký.
Link:👇👇👇👇 Hướng dẫn
- sau khi mọi người bấm vào link đăng nhập bằng cách kết nói với ví.
-đăng ký tạo tài khoảng...
- sau khi tạo tài khoảng thành không mọi người bấm đến mục profile
-Mọi người thấy mục Claim 160 token---> bấm vào----> điền ví nó sẽ gửi về trong một khoảng thời gian. free không tốn phí

1640181134074.png
👇👇👇👇👇
 

Announcements

Most discussed of week

Most discussed of week