Airdrop Claim 1000 $MLM token dự án Legend of Metaverse Lords

Rút về sàn
Metamask wallet, Trust wallet
Giá trị 1 Coin
1 $MLM = ??? USD
Nhập Ref được gì
500 $MLM
Yêu cầu phải tuyển Ref
Không
Link Bot
https://llmetaverse.io/?ref=0xa5b70c822f6f23d790ed8c4bbc995796d696d594
Link dự án Coin
https://llmetaverse.io/?ref=0xa5b70c822f6f23d790ed8c4bbc995796d696d594
Joined
Feb 3, 2021
Messages
118
Reactions
83
MR
1.108
Legend of Metaverse Lords (LML) là game MMORPG bao gồm lối chơi Sandbox và khả năng tương thích đa nền tảng.
Token $LML là đơn vị tiền tệ quản trị trong Legends of Metaverse Lords.

Tokenomics

-IDO: 25%
-Angel Investment Fund: Binance (5%); Hotbit (5%)
-Team Development: 10%
-Initial Liquidity: 15%
-Gameplay Incentives: 20%
-Community development rewards: 20%
-Name: Legend of Metaverse Lords
-Symbol: LML
-Total supply: 10.000.000.000 LML

Airdrop nhận 1000 $MLM & Presale

https://llmetaverse.io/?ref=0xa5b70c822f6f23d790ed8c4bbc995796d696d594

Token Contract (BSC): 0x14A7C114E583C7fF0a0c3d8C1875beBe5f361E4e
Holders: 14,878 addresses

Telegram

https://t.me/Legend_Of_Metaverse_Lords

Twitter
https://twitter.com/Legend_of_Lords
 
Joined
Feb 3, 2021
Messages
118
Reactions
83
MR
1.108

Announcements

Forum statistics

Threads
386,399
Messages
6,729,545
Members
151,139
Latest member
sv388vncom1

Most discussed of week

Most discussed of week