Analysis Chiến lược giao dịch forex hàng ngày với tradehay.com

SignalCenter

Junior
Joined
Jun 12, 2020
Messages
368
Reactions
5
MR
0.892
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COMPHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 18.11.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 0.7285
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7250 & 0.7235
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7300 & 0.7315
au111821.gif


PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 18.11.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 1.1290
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1340 & 1.1355
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1275 & 1.1260
eu111821.gif


PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 18.11.2021


 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 1.3450
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3520 & 1.3540
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3430 & 1.3410
gu111821.gif


PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 18.11.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 114.45
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 113.90 & 113.75
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 114.60 & 114.75
uj111821.gif


PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 18.11.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 1857.00
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1877.00 & 1885.00
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1848.00 & 1840.00
xu111821.gif
Nguồn www.tradehay.com

 

SignalCenter

Junior
Joined
Jun 12, 2020
Messages
368
Reactions
5
MR
0.892
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COMPHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 19.11.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 0.7250
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7300 & 0.7315
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7235 & 0.7220
au111921.gif


PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 19.11.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 1.1340
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1390 & 1.1410
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1325 & 1.1310
eu111921.gif


PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 19.11.2021


 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 1.3465
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3530 & 1.3545
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3450 & 1.3435
gu111921.gif


PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 19.11.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 114.00
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 114.45 & 114.60
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 113.85 & 113.70
uj111921.gif


PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 19.11.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1865.50
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1854.50 & 1848.50
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1870.00 & 1875.00
xu111921.gif
Nguồn www.tradehay.com

 

DichvuseoTOp

Junior
Joined
Aug 12, 2019
Messages
204
Reactions
106
MR
3.204
Phone Number
Call me! Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Giá vàng hiện đang tăng mừ 1,861.48, để xem đóng cửa thế nào chứ có vài đáy nhỏ và đỉnh nâng đỡ kia mà!
 

SignalCenter

Junior
Joined
Jun 12, 2020
Messages
368
Reactions
5
MR
0.892
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COMPHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 22.11.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 0.7260
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7210 & 0.7190
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7275 & 0.7290
au112221.gif


PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 22.11.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1.1320
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1240 & 1.1210
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1340 & 1.1360
eu112221.gif


PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 22.11.2021


 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1.3460
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3400 & 1.3380
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3480 & 1.3500
gu112221.gif


PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 22.11.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 113.75
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 114.30 & 114.50
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 113.55 & 113.40
uj112221.gif


PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 22.11.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1856.00
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1835.00 & 1826.00
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1864.00 & 1871.00
xu112221.gif
Nguồn www.tradehay.com

 

SignalCenter

Junior
Joined
Jun 12, 2020
Messages
368
Reactions
5
MR
0.892
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COMPHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 23.11.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 0.7255
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7210 & 0.7190
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7270 & 0.7290
au112321.gif


PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 23.11.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1.1265
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1220 & 1.1200
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1280 & 1.1295
eu112321.gif


PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 23.11.2021


 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1.3430
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3370 & 1.3350
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3450 & 1.3475
gu112321.gif


PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 23.11.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 114.45
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 115.10 & 115.30
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 114.25 & 114.05
uj112321.gif


PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 23.11.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1828.00
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1802.00 & 1785.00
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1836.00 & 1845.00
xu112321.gif
Nguồn www.tradehay.com

 

SignalCenter

Junior
Joined
Jun 12, 2020
Messages
368
Reactions
5
MR
0.892
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COMPHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 24.11.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 0.7200
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7250 & 0.7270
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7185 & 0.7170
au112421.gif


PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 24.11.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1.1270
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1225 & 1.1210
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1285 & 1.1300
eu112421.gif


PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 24.11.2021


 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1.3405
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3340 & 1.3320
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3425 & 1.3445
gu112421.gif


PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 24.11.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 114.80
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 115.35 & 115.60
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 114.60 & 114.40
uj112421.gif


PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 24.11.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 1781.00
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1802.00 & 1812.00
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1770.00 & 1760.00
xu112421.gif
Nguồn www.tradehay.com

 

SignalCenter

Junior
Joined
Jun 12, 2020
Messages
368
Reactions
5
MR
0.892
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COMPHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 25.11.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 0.7215
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7180 & 0.7165
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7230 & 0.7245
au112521.gif


PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 25.11.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1.1230
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1185 & 1.1170
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1245 & 1.1260
eu112521.gif


PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 25.11.2021


 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1.3360
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3310 & 1.3290
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3375 & 1.3390
gu112521.gif


PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 25.11.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 115.10
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 115.70 & 115.85
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 114.95 & 114.80
uj112521.gif


PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 25.11.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 1778.00
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1796.00 & 1802.00
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1771.00 & 1765.00
xu112521.gif
Nguồn www.tradehay.com

 

SignalCenter

Junior
Joined
Jun 12, 2020
Messages
368
Reactions
5
MR
0.892
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COMPHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 26.11.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 0.7195
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7160 & 0.7140
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7210 & 0.7225
au112621.gif


PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 26.11.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1.1230
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1190 & 1.1175
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1245 & 1.1260
eu112621.gif


PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 26.11.2021


 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1.3335
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3290 & 1.3270
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3355 & 1.3375
gu112621.gif


PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 26.11.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 115.10
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 114.50 & 114.20
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 115.30 & 115.50
uj112621.gif


PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 26.11.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 1784.00
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1796.00 & 1802.00
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1778.00 & 1771.00
xu112621.gif
Nguồn www.tradehay.com

 

SignalCenter

Junior
Joined
Jun 12, 2020
Messages
368
Reactions
5
MR
0.892
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COMPHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 29.11.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 0.7110
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7160 & 0.7175
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7095 & 0.7080
au112921.gif


PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 29.11.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 1.1270
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1315 & 1.1330
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1255 & 1.1240
eu112921.gif


PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 29.11.2021


 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 1.3305
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3365 & 1.3380
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3290 & 1.3275
gu112921.gif


PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 29.11.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 113.30
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 114.20 & 114.50
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 113.00 & 112.70
uj112921.gif


PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 29.11.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1802.00
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1779.00 & 1768.00
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1815.00 & 1825.00
xu112921.gif
Nguồn www.tradehay.com

 

Announcements

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week