Analysis Chiến lược giao dịch forex hàng ngày với tradehay.com

SignalCenter

Junior
Joined
Jun 12, 2020
Messages
337
Reactions
5
MR
0.551
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COMPHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 22.09.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 0.7260
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7200 & 0.7180
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7280 & 0.7300
au092221.gif


PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 22.09.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1.1745
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1700 & 1.1685
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1760 & 1.1775
eu092221.gif


PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 22.09.2021


 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1.3690
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3640 & 1.3620
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3710 & 1.3730
gu092221.gif


PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 22.09.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 109.50
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 108.90 & 108.70
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 109.70 & 109.90
uj092221.gif


PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 22.09.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 1766.00
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1782.00 & 1789.00
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1757.00 & 1750.00
gold092221.gif
Nguồn www.tradehay.com

 

SignalCenter

Junior
Joined
Jun 12, 2020
Messages
337
Reactions
5
MR
0.551
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COMPHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 23.09.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 0.7260
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7215 & 0.7200
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7280 & 0.7295
au092321.gif


PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 23.09.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1.1715
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1670 & 1.1650
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1735 & 1.1755
eu092321.gif


PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 23.09.2021


 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1.3650
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3600 & 1.3575
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3670 & 1.3690
gu092321.gif


PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 23.09.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 109.50
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 110.05 & 110.25
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 109.30 & 109.10
uj092321.gif


PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 23.09.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1779.00
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1757.00 & 1750.00
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1787.00 & 1796.00
gold092321.gif
Nguồn www.tradehay.com

 

SignalCenter

Junior
Joined
Jun 12, 2020
Messages
337
Reactions
5
MR
0.551
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COMPHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 24.09.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 0.7260
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7320 & 0.7345
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7240 & 0.7220
au092421.gif


PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 24.09.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 1.1715
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1770 & 1.1785
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1700 & 1.1685
eu092421.gif


PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 24.09.2021


 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 1.3690
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3750 & 1.3780
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3660 & 1.3630
gu092421.gif


PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 24.09.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 110.05
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 110.45 & 110.60
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 109.90 & 109.75
uj092421.gif


PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 24.09.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1756.00
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1737.00 & 1730.00
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1766.00 & 1776.00
gold092421.gif
Nguồn www.tradehay.com

 

SignalCenter

Junior
Joined
Jun 12, 2020
Messages
337
Reactions
5
MR
0.551
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COMPHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 27.09.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 0.7250
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7285 & 0.7300
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7235 & 0.7220
au092721.gif


PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 27.09.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1.1735
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1700 & 1.1685
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1750 & 1.1765
eu092721.gif


PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 27.09.2021


 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1.3695
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3650 & 1.3630
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3715 & 1.3735
gu092721.gif


PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 27.09.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 110.50
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 111.00 & 111.20
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 110.25 & 110.00
uj092721.gif


PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 27.09.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 1739.00
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1758.00 & 1766.00
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1730.00 & 1723.00

gold092721.gifNguồn www.tradehay.com

 

SignalCenter

Junior
Joined
Jun 12, 2020
Messages
337
Reactions
5
MR
0.551
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COMPHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 28.09.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 0.7250
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7315 & 0.7330
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7235 & 0.7220
au092821.gif


PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 28.09.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1.1710
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1680 & 1.1665
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1725 & 1.1740
eu092821.gif


PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 28.09.2021


 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 1.3680
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3725 & 1.3750
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3655 & 1.3630
gu092821.gif


PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 28.09.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 110.80
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 111.15 & 111.30
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 110.65 & 110.50
uj092821.gif


PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 28.09.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 1744.00
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1761.00 & 1768.00
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1737.00 & 1730.00
gold092821.gif
Nguồn www.tradehay.com

 

SignalCenter

Junior
Joined
Jun 12, 2020
Messages
337
Reactions
5
MR
0.551
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COMPHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 29.09.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 0.7270
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7220 & 0.7200
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7290 & 0.7310
au092921.gif


PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 29.09.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1.1700
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1665 & 1.1650 i
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1715 & 1.1730
eu092921.gif


PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 29.09.2021


 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1.3570
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3510 & 1.3490
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3590 & 1.3610
gu092921.gif


PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 29.09.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 111.20
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 111.80 & 112.00
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 111.00 & 110.80
uj092921.gif


PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 29.09.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1744.00
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1724.00 & 1714.00
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1754.00 & 1761.00
gold092921.gif
Nguồn www.tradehay.com

 

SignalCenter

Junior
Joined
Jun 12, 2020
Messages
337
Reactions
5
MR
0.551
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COMPHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 30.09.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 0.7220
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7150 & 0.7120
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7240 & 0.7260
au093021.gif


PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 30.09.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1.1630
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1580 & 1.1560
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1650 & 1.1670
eu093021.gif


PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 30.09.2021


 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1.3480
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3400 & 1.3360
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3520 & 1.3555

gu093021.gif

PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 30.09.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 111.60
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 112.20 & 112.40
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 111.40 & 111.20

uj093021.gif

PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 30.09.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1736.00
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1720.00 & 1713.00
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1746.00 & 1754.00
gold093021.gif
Nguồn www.tradehay.com

 

SignalCenter

Junior
Joined
Jun 12, 2020
Messages
337
Reactions
5
MR
0.551
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COMPHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 01.10.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 0.7200
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7260 & 0.7280
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7185 & 0.7170
au100121.gif


PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 01.10.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1.1595
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1560 & 1.1545
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1610 & 1.1625
eu100121.gif


PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 01.10.2021


 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1.3510
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3430 & 1.3410
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3530 & 1.3555
gu100121.gif


PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 01.10.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 111.75
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 111.20 & 111.00
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 111.90 & 112.05
uj100121.gif


PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 01.10.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 1741.00
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1764.00 & 1774.00
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1734.00 & 1725.00
gold100121.gif
Nguồn www.tradehay.com

 

SignalCenter

Junior
Joined
Jun 12, 2020
Messages
337
Reactions
5
MR
0.551
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COMPHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 04.10.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 0.7230
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7310 & 0.7330
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7210 & 0.7190
au100421.gif


PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 04.10.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 1.1590
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1620 & 1.1635
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1575 & 1.1560
eu100421.gif


PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 04.10.2021


 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 1.3530
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3610 & 1.3630
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3510 & 1.3490
gu100421.gif


PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 04.10.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 111.20
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 110.75 & 110.60
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 111.35 & 111.50
uj100421.gif


PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 04.10.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 1749.00
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1774.00 & 1785.00
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1741.00 & 1733.00
gold100421.gif
Nguồn www.tradehay.com

 

SignalCenter

Junior
Joined
Jun 12, 2020
Messages
337
Reactions
5
MR
0.551
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COMPHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 04.10.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 0.7250
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7315 & 0.7335
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7230 & 0.7210
au100521.gif


PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 04.10.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 1.1600
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1640 & 1.1655
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1585 & 1.1570
eu100521.gif


PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 04.10.2021


 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 1.3570
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3640 & 1.3660
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3550 & 1.3530
gu100521.gif


PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 04.10.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 111.15
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 110.80 & 110.65
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 111.30 & 111.45
uj100521.gif


PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 04.10.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 1755.00
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1774.00 & 1785.00
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1747.00 & 1735.00
gold100521.gif
Nguồn www.tradehay.com

 

SignalCenter

Junior
Joined
Jun 12, 2020
Messages
337
Reactions
5
MR
0.551
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COMPHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 06.10.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 0.7250
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7310 & 0.7335
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7230 & 0.7210
au100621.gif


PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 06.10.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1.1610
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1580 & 1.1565
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1625 & 1.1640
eu100621.gif


PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 06.10.2021


 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 1.3600
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3650 & 1.3670
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3580 & 1.3560
gu100621.gif


PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 06.10.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 111.25
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 111.60 & 111.80
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 111.10 & 110.95
uj100621.gif


PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 06.10.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 1748.00
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1770.00 & 1778.00
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1741.00 & 1735.00
gold100621.gif
Nguồn www.tradehay.com

 

SignalCenter

Junior
Joined
Jun 12, 2020
Messages
337
Reactions
5
MR
0.551
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COMPHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 08.10.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 0.7285
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7330 & 0.7350
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7260 & 0.7240
au100821.gif


PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 08.10.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1.1570
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1540 & 1.1525
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1585 & 1.1600
eu100821.gif


PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 08.10.2021


 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 1.3580
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3645 & 1.3670
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3560 & 1.3540
gu100821.gif


PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 08.10.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 111.45
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 111.80 & 111.95
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 111.30 & 111.15
uj100821.gif


PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 08.10.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1763.00
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1745.00 & 1740.00
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1770.00 & 1775.00
gold100821.gif
Nguồn www.tradehay.com

 

SignalCenter

Junior
Joined
Jun 12, 2020
Messages
337
Reactions
5
MR
0.551
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COMPHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 11.10.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 0.7320
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7270 & 0.7250
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7340 & 0.7360
au101121.gif


PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 11.10.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 1.1555
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1585 & 1.1600
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1540 & 1.1525
eu101121.gif


PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 11.10.2021


 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1.3640
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3580 & 1.3560
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3660 & 1.3680
gu101121.gif


PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 11.10.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 111.90
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 112.50 & 112.70
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 111.70 & 111.50
uj101121.gif


PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 11.10.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1763.00
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1745.00 & 1740.00
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1770.00 & 1779.00
gold101121.gif
Nguồn www.tradehay.com

 

SignalCenter

Junior
Joined
Jun 12, 2020
Messages
337
Reactions
5
MR
0.551
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COMPHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 11.10.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 0.7320
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7370 & 0.7390
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7300 & 0.7285
au101221.gif


PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 11.10.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1.1570
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1540 & 1.1525
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1585 & 1.1600
eu101221.gif


PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 11.10.2021


 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1.3620
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3560 & 1.3540
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3640 & 1.3655
gu101221.gif


PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 11.10.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 113.00
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 113.60 & 113.80
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 112.80 & 112.60
uj101221.gif


PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 11.10.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1761.00
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1749.00 & 1742.00
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1768.00 & 1774.00
gold101221.gif
Nguồn www.tradehay.com

 

SignalCenter

Junior
Joined
Jun 12, 2020
Messages
337
Reactions
5
MR
0.551
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COMPHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 13.10.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 0.7355
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7315 & 0.7300
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7370 & 0.7385
au101321.gif


PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 13.10.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1.1550
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1515 & 1.1500
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1570 & 1.1585
eu101321.gif


PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 13.10.2021


 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1.3610
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3565 & 1.3545
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3630 & 1.3650
gu101321.gif


PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 13.10.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 113.20
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 113.80 & 114.00
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 113.00 & 112.80
uj101321.gif


PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 13.10.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 1750.00
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1769.00 & 1781.00
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1742.00 & 1735.00
gold101321.gif
Nguồn www.tradehay.com

 

SignalCenter

Junior
Joined
Jun 12, 2020
Messages
337
Reactions
5
MR
0.551
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COMPHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 14.10.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 0.7350
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7400 & 0.7420
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7335 & 0.7320
au141021.gif


PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 14.10.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 1.1575
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1610 & 1.1625
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1560 & 1.1540
eu141021.gif


PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 14.10.2021


 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 1.3630
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3700 & 1.3720
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3610 & 1.3590
gu141021.gif


PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 14.10.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 113.50
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 113.10 & 112.95
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 113.65 & 113.80
uj141021.gif


PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 14.10.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 1775.00
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1805.00 & 1815.00
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1767.00 & 1758.00
gold141021.gif
Nguồn www.tradehay.com

 

SignalCenter

Junior
Joined
Jun 12, 2020
Messages
337
Reactions
5
MR
0.551
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COMPHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 15.10.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 0.7380
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7440 & 0.7460
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7360 & 0.7340
au101521.gif


PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 15.10.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1.1610
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1575 & 1.1560
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1625 & 1.1640
eu101521.gif


PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 15.10.2021


 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1.3700
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3650 & 1.3630
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3720 & 1.3735
gu101521.gif


PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 15.10.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 113.50
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 114.10 & 114.30
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 113.30 & 113.10

uj101521.gif

PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 15.10.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 1785.00
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1805.00 & 1815.00
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1775.00 & 1767.00


gold101521.gif


Nguồn www.tradehay.com

 

Announcements

Forum statistics

Threads
372,521
Messages
6,519,707
Members
142,520
Latest member
dongtranthe

Most Discussed Of Week

Most Discussed Of Week