Journey Chiến lược đầu tư tiền tệ hàng ngày với FxPro

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
476
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Phân tích giá vàng ngày 06/04/2021
Trục xoay:
1.760,00

Mục tiêu đầu tư:
Các vị thế bán dưới 1.760,00 với mục tiêu là 1.675,00 & 1.640,00 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:
Trên 1.760,00 tìm kiếm mức tăng giá hơn nữa với 1.795,00 & 1.835,00 làm mục tiêu.

Bình luận:
Xu hướng trước mắt vẫn là giảm nhưng xung lượng yếu.

finnews24-tin-tuc-gia-vang
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
476
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Xu hướng cặp tiền USD/CHF ngày 06/04/2021

Trục xoay:
0,9210

Mục tiêu đầu tư:
Các vị thế mua trên 0,9210 với mục tiêu ở mức 0,9530 & 0,9600 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:
Dưới 0,9210 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 0,9110 & 0,9020 là mục tiêu.

Bình luận:
Mặc dù không thể loại trừ việc tiếp tục hợp nhất, nhưng mức độ của nó nên được giới hạn.

77_20210406015913_850x576.gif
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
476
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Xu hướng cặp tiền GBP/USD ngày 06/04/2021

Trục xoay:
1.3870

Mục tiêu đầu tư:
Các vị thế mua trên 1.3870 với mục tiêu là 1.3935 & 1.3960 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:
Dưới 1.3870, hãy tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1.3850 & 1.3830 là mục tiêu.

Bình luận:
RSI cho thấy đà tăng.
76_20210406073428_850x576.gif
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
476
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com: Xu hướng cặp tiền NZD/USD ngày 06/04/2021

Điểm mấu chốt: 0,7081

Mục tiêu đầu tư:
Mốc 0,6981.

Kịch bản thay thế:
Sự bứt phá tăng lên là 0,7081, sẽ gọi là 0,7117 và 0,7139.

Bình luận:
RSI nằm dưới vùng trung lập tại 50. MACD nằm dưới đường tín hiệu và âm. Cấu hình là tiêu cực. Hơn nữa, cặp tiền này đang giao dịch dưới mức trung bình động 20 kỳ (0,7057) nhưng trên mức trung bình động 50 kỳ (0,7049).
nzdnzd210406062911_850x576.gif
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
476
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Cặp tiền GBP/JPY trong ngày phục hồi lên mức 152,58

Điểm xoay: 151,33.

Mục tiêu đầu tư: Phục hồi về hướng 152,58.

Kịch bản thay thế: Sự đột phá giảm xuống của 151,33 sẽ yêu cầu 150,90 và 150,65.

Nhận xét: Chỉ báo RSI nằm dưới vùng trung lập tại 50. MACD nằm trên đường tín hiệu và âm. Cấu hình là hỗn hợp. Hơn nữa, giá đứng trên mức trung bình động 20 kỳ (151,77) nhưng dưới mức trung bình động 50 kỳ (152,33).
2goi3z4uVG1G0p8H8BsIid1Xc1xAIrkxQspP-JxQq9K1GlSVCmArwma7TPWd2D-CEkuUMvNEb48_bMnyHpH3BFL9qq5Ooj0Xv-B5ORfr1rpghBHk7Q=s0-d-e1-ft
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
476
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Xu hướng cặp tiền GBP/USD ngày 07/04/2021

Trục xoay: 1.3845

Mục tiêu đầu tư: Các vị thế bán dưới 1,3845 với mục tiêu ở mức 1,3815 & 1,3800 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế: Trên 1.3845 tìm kiếm khả năng tăng giá hơn nữa với 1.3865 & 1.3890 là mục tiêu.

Nhận xét: RSI đang lẫn lộn với xu hướng giảm.

4rYaXO7ljjxgtj1KKSUbJia6qn4yYEF7Pvow9V_s60DXg4coSQ5FJqfks-HUQvIB5oLAKFX7A8KpHei3Pg17dKM2EXnccoskD_RpNUobvY-8=s0-d-e1-ft
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
476
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Xu tăng của cặp tiền EUR/USD trong ngày 07/04/2021

Trục xoay: 1.1840

Mục tiêu đầu tư: Các vị thế mua trên 1,1840 với mục tiêu ở mức 1,1900 & 1,1920 khi mở rộng.

Kịch bản thay thế: Dưới 1.1840 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1.1820 & 1.1800 là mục tiêu.

Nhận xét: Chỉ báo RSI cho thấy động lượng tăng.

2QoqiYDO25g3DwsqOAwQHvMEBGKd950WGcMGlecubDk60FpcquzBFI31Su-B4c2rVXM-2XeG0q36uX7Rx6ODNlqb01Ezi5Kk5rol72LCsKZ4=s0-d-e1-ft
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
476
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Xu hướng vàng tăng trên 1.733,00 USD/ounce

Trục xoay: 1.733,00

Mục tiêu đầu tư: Các vị thế mua trên 1.733,00 với mục tiêu là 1.747,00 & 1.760,00 trong thời gian mở rộng.

Kịch bản thay thế: Dưới 1.733,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1.728,00 & 1.721,00 làm mục tiêu.

Nhận xét: RSI đang trộn lẫn với xu hướng tăng.
SydTxBFcxl8FKtjAq8Fe2QQVDO4huhepwF9Z59Bh_QlkgHWUvM5TiPCwGmnd5BYNfKmpVLqV6jMef2zt3HL9s5XQnwAhIuAkMAIbKykh7IE2nw=s0-d-e1-ft
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
476
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Dax (M1) hợp nhất tại chỗ

Tổng số: 15.290,00

Mục tiêu đầu tư: Các vị thế bán dưới 15.290,00 với mục tiêu là 15.160,00 & 15.115,00 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế: Trên 15.290,00 tìm kiếm khả năng tăng giá hơn nữa với 15.340,00 & 15.430,00 là mục tiêu.

Nhận xét: Miễn là 15.290.00 là mức kháng cự, hãy tìm hành động giá thay đổi với xu hướng giảm giá.

KsqNutvmYGWdTNUibqL2qmDF_Jounsm70wNynry6Kgfya3mb9mLfOSCHDLBxQdqrqn_djw4hKbzCSBeqEQq9QHFIhTzIMzjG26KY6dFH5ggL1u3p=s0-d-e1-ft
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
476
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Xu hướng OMXS30 trong ngày 08/04/2021

Điểm xoay: 22 giờ 20 phút.

Mục tiêu đầu tư: Miễn là 2220.11 là giao diện hỗ trợ cho 2251.03.

Kịch bản thay thế: Dưới 2220,11, kỳ vọng là 2208,09 và 2200,93.

Bình luận: RSI trên 50. MACD là dương và nằm dưới đường tín hiệu của nó. Giá có thể hồi phục trong ngắn hạn. Chỉ số OMXS30 nằm trên mức trung bình động 20 và 50 kỳ (lần lượt là 2227,00 và 2218,81).

omxsek210408062310_850x576.gif
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
476
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Xu hướng cặp tiền EUR/JPY ngày 08/04/2021
Điểm xoay: 130,54.

Mục tiêu đầu tư: Nhược điểm vẫn chiếm ưu thế miễn là 130,54 là kháng cự.

Kịch bản thay thế: Trên 130,54, tìm 130,85 và 131,04.

Bình luận:
RSI dưới 50. MACD là tiêu cực và nằm dưới đường tín hiệu của nó. Cấu hình là tiêu cực. Hơn nữa, giá đang giao dịch dưới cả hai đường trung bình động 20 và 50 kỳ (tương ứng là 130,31 và 130,39).

eurjpyjpy210408062616_850x576.gif
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
476
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Xu hướng cặp tiền NZD/USD ngày 08/04/2021

Điểm xoay là 0,6986.

Mục tiêu đầu tư: Bật lại

Kịch bản thay thế: Dưới 0,6986, kỳ vọng 0,6951 và 0,6931.

Bình luận:
RSI nằm trên vùng trung lập tại 50. MACD nằm trên đường tín hiệu và âm. MACD phải phá vỡ trên mức 0 của nó để kêu gọi tăng thêm. Hơn nữa, giá đang giao dịch trên mức trung bình động 20 kỳ (0,7010) nhưng dưới mức trung bình động 50 kỳ (0,7025). Cuối cùng, NZD / USD đang giao dịch trên dải Bollinger phía trên của nó (đứng ở mức 0,7020).
1617857622710.png
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
476
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Xu hướng cặp tiền GBP/JPY ngày 08/04/2021

Điểm xoay: 150,59.

Mục tiêu đầu tư: Bật lại

Kịch bản thay thế:
Dưới 150,59, kỳ vọng 150,17 và 149,91.

Bình luận:
RSI nằm trên vùng trung lập tại 50. MACD nằm trên đường tín hiệu và âm. MACD phải vượt qua mức 0 của nó để kích hoạt mức tăng thêm. Hơn nữa, giá đứng trên đường trung bình động 20 kỳ (150,88) nhưng dưới mức trung bình động 50 kỳ (151,18).
gbpjpyjpy210408062646_850x576.gif
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
476
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Xu hướng giá vàng ngày 08/04/2021
Điểm xoay: 1.729,00

Mục tiêu đầu tư: Các vị trí dài trên 1.729,00 với mục tiêu là 1.746,00 & 1.752,00 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế: Dưới 1.729,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1.721,00 & 1.710,00 làm mục tiêu.

Bình luận: Chỉ báo RSI đang lẫn lộn với xu hướng tăng.
169_20210408052836_850x576.gif
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
476
Reactions
0
MR
0.00
FxPro. com : Xu hướng cặp tiền EUR/USD ngày 9/4/2021

Trục xoay: 1.1925

Mục tiêu đầu tư: Các vị thế bán dưới 1,1925 với mục tiêu ở mức 1,1875 & 1,1860 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế: Trên 1.1925 tìm kiếm sự tăng giá hơn nữa với 1.1940 & 1.1955 là mục tiêu.

Nhận xét: RSI cho thấy đà giảm.
gkMEQtxtBSX-YYc7IOXnV4Q91Qqvu2daTegY0F04VJVlSBaxFOGoWJPhlxrYhF4JPxrHj-6SIrC7Folx-4rpI3Z4t9icrHReuLaGKbNR-CWy=s0-d-e1-ft
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
476
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Giá vàng ngày 9/4/2021 xu hướng vẫn tăng
Trục xoay: 1.745,00

Mục tiêu đầu tư: Các vị trí mua trên 1.745,00 với mục tiêu là 1.760,00 & 17.66,00 trong thời gian mở rộng.

Kịch bản thay thế: Dưới 1.745,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1.740,00 & 1.734,00 làm mục tiêu.

Nhận xét: RSI đang trộn lẫn với xu hướng tăng.
ag8cXOYZi3JPk65X0DY2wODPf-CnrY_jszn2Yz27lYqE4IN57rHrXGQAibqTFdsdhD5v4IS5pCm3sivPIQWMrRGgFRaIMeQpixnSSaO0IvKbkQ=s0-d-e1-ft
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
476
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Dax (M1) Intraday hợp nhất tại chỗ
Trục xoay: 15160,00

Mục tiêu đầu tư: Các vị thế mua trên 15160,00 với mục tiêu là 15270,00 & 15340,00 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế: Dưới 15160,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 15115,00 & 15055,00 là mục tiêu.

Nhận xét: các chỉ báo kỹ thuật trong ngày thiếu động lực.
z-qGMvQrnN9KAYEXNM0eQBlXJpNg90KP4daruMsR7_ql_HzRfb9SA2CQm6DzLZkjZ4phcEgKMqQWgeYT1Yl218Nhf9GjybTveSUZbSOvYJ3WYwv8=s0-d-e1-ft
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
476
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Giá vàng trong ngày 13/04/2021 có thể giảm -0,64%
Trục xoay: 1739,00

Mục tiêu đầu tư:
Các vị thế bán dưới 1739,00 với mục tiêu là 1727,00 & 1721,00 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:
Trên 1739,00 tìm kiếm mức tăng giá hơn nữa với mục tiêu là 1745,00 & 1749,00.

Bình luận:
Chỉ báo RSI trộn lẫn với xu hướng giảm giá.
169_20210413014813_850x576.gif
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
476
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Xu hướng cặp tiền EUR/USD trong ngày 13/04/2021
Trục xoay: 1.1890

Mục tiêu đầu tư:
Các vị thế mua trên 1,1890 với mục tiêu ở mức 1,1940 & 1,1960 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:
Dưới 1.1890 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1.1870 & 1.1850 là mục tiêu.

Bình luận:
RSI kêu gọi một nỗ lực mới.
74_20210413014247_850x576.gif
 

Announcements

Tutorial

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
366,605
Messages
6,447,078
Members
139,317
Latest member
ad6899