Journey Chiến lược đầu tư tiền tệ hàng ngày với FxPro

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
435
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Phân tích cặp tiền GBP/USD ngày 29/03/2021

Điểm xoay: 1.4000
Mục tiêu:
Các vị thế bán dưới 1.4000 với mục tiêu là 1.3670 & 1.3450 là những mức hỗ trợ
Kịch bản thay thế:
Trên 1.4000 tìm kiếm sự tăng giá hơn nữa với 1.4240 & 1.4370 là ngưỡng kháng cự
Đường RSI đang trộn lẫn với xu hướng giảm.
76_20210329062815_850x576.gif
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
435
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Xu hướng cặp tiền GBP/USD trong ngày 30/03

Ngưỡng kháng cự quan trọng ở mức 1,3790

Điểm xoay: 1.3790

Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: Các vị thế bán dưới 1,3790 với mục tiêu ở mức 1,3750 & 1,3725 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:
Trên 1.3790 tìm kiếm khả năng tăng giá hơn nữa với 1.3820 & 1.3845 là mục tiêu.

Nhận xét:
Tiềm năng tăng có thể bị giới hạn bởi ngưỡng kháng cự 1.3790.
n5PIK8AtLzFWX5RBVtOjYjqkK--ebRmoAYrtsjHGfhjvMIShUcTouKM1dei1xX5V6d8YtZ8DI94aTqGNzdKYxAE74UjeGIvY7E9uDzHUBntu=s0-d-e1-ft
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
435
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Cặp tiền EUR/USD chịu nhiều áp lực trong ngày 30/03

Điểm xoay:
1.1785

Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: Các vị thế bán dưới 1,1785 với mục tiêu ở mức 1,1745 & 1,1730 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế: Trên 1.1785 tìm kiếm sự tăng giá hơn nữa với 1.1805 & 1.1820 là mục tiêu.

Nhận xét: RSI đang lẫn lộn với xu hướng giảm.
r1iEoX_mtkMVUY4-NQqNsAWiiKmOctEC5l3gEkXhk91S-36ml1kO92XEpoLDzVCL6cEll8V99gjYWDwhHJ4J2CwZW1xsNVMf3MqzTthAzIrI=s0-d-e1-ft
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
435
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Xu hướng giá vàng dự kiến đạt mức 1.694,00 trong ngày 30/03

Điểm xoay: 1.716,00

Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: Các vị thế bán dưới 1.716,00 với mục tiêu là 1.699,00 & 1.694,00 trong thời gian mở rộng.

Kịch bản thay thế: Trên 1716.00 tìm kiếm mức tăng giá hơn nữa với 1.720.00 & 1.728.00 là mục tiêu.

Nhận xét: RSI đang pha trộn với xu hướng giảm giá.
uZS1V4fLyquRl5rr_8PuYfG7cyXRXiumYzbQkC3nSbWH-yDSDkLp2bO2JUhVl4a1Lyv6-vM9n5huige68ME1cnW43O3oAtFFLPQqIE8ByqqO1g=s0-d-e1-ft
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
435
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Xu hướng Dax (M1) trong ngày 30/03

Điểm xoay:
14.785,00

Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: Các vị thế mua trên 14.785,00 với mục tiêu là 14.937,00 & 14.980,00 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế: Dưới 14.785,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 14.680,00 & 14.600,00 làm mục tiêu.

Nhận xét: Mặc dù không thể loại trừ việc tiếp tục hợp nhất, nhưng mức độ của nó nên được giới hạn.
IYSle3pqsyxyI596shRFka8T_kZsKPrVHTUDFq5zZxKuiyHlFTMLWjAztTfgyoHAlGuW2vpX-K-P5mm57N_UmbqOQndN2fDYcnBneoJV8BusaXJn=s0-d-e1-ft
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
435
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Xu hướng cặp tiền AUD/USD ngày 31/03/2021

Điểm xoay:
0,7585

Mục tiêu đầu tư:
Các vị thế mua trên 0,7585 với mục tiêu là 0,7625 & 0,7640 khi mở rộng.

Kịch bản thay thế:
Dưới 0,7585 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 0,7570 & 0,7560 là mục tiêu.

Bình luận:
Xu hướng trước mắt vẫn là giảm và đà tăng mạnh.

73_20210331033732_850x576.gif
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
435
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com: Xu hướng cặp tiền USD/JPY ngày 31/03/2021

Trục xoay:
110,30

Mục tiêu:
Các vị thế mua trên 110,30 với mục tiêu ở mức 110,75 & 111,00 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:
Dưới 110,30 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 110,15 & 110,00 là mục tiêu.

Bình luận:
Về mặt kỹ thuật, chỉ báo RSI nằm trên vùng trung lập của nó ở mức 50.
75_20210331033430_850x576.gif
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
435
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Cập nhật giá vàng vào sáng ngày 31/03/2021

Điểm xoay:
1.696,00

Mục tiêu đầu tư:
Các vị thế bán dưới 1.696,00 với mục tiêu là 1.676,00 & 1.666,00 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:
Trên 1.696,00 tìm kiếm sự tăng giá hơn nữa với 1.704,00 & 1.714,00 làm mục tiêu.

Bình luận:
Xu hướng trước mắt vẫn là giảm và đà tăng mạnh.

169_20210331032336_850x576.gif
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
435
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com: Nikkei 225 trong ngày 01/04/2021

Tổng số:
29.140

Mục tiêu đầu tư:
Các vị trí dài trên 29140 với mục tiêu ở mức 29.580 & 29.790 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:
Dưới 29.140 tìm kiếm thêm nhược điểm với 28.960 & 28.710 là mục tiêu.

Bình luận:
Chỉ báo RSI trộn lẫn với xu hướng tăng.

13_20210401072533_850x576.gif
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
435
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Cập nhật giá vàng vào sáng ngày 01/04/2021

Điểm xoay:
1695,00

Mục tiêu đầu tư:
Các vị trí dài trên 1695,00 với mục tiêu là 1727,00 & 1736,00 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:
Dưới 1695,00 hãy tìm kiếm sự giảm giá khác với 1688,00 & 1678,00 làm mục tiêu.

Bình luận:
Chỉ báo RSI đang tăng và cho thấy sự tiến bộ hơn nữa.
169_20210401053501_850x576.gif
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
435
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com: Xu hướng cặp tiền GBP/JPY ngày 01/04/2021

Điểm xoay
: 152,87.

Mục tiêu đầu tư: Chỉ tiêu 151,56.

Kịch bản thay thế:Trên 152,87 thì tìm 153,33 và 153,60.

Bình luận:
Chỉ báo RSI dưới 50. MACD nằm dưới đường tín hiệu của nó và dương. MACD phải xuyên thủng đường 0 của nó để kỳ vọng giảm tiếp. Hơn nữa, cặp tiền này đang giao dịch dưới mức trung bình động 20 kỳ (152,59) nhưng trên mức trung bình động 50 kỳ (152,47).

gbpjpyjpy210401062454_850x576.gif
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
435
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com: Xu hướng cặp tiền NZD/USD ngày 01/04/2021

Điểm xoay:
0,6997.

Mục tiêu đầu tư:
Nhược điểm chiếm ưu thế miễn là 0,6997 là mức kháng cự.

Kịch bản thay thế:
Trên 0,6997, hãy tìm 0,7033 và 0,7054.

Bình luận:
RSI dưới 50. MACD là tiêu cực và nằm dưới đường tín hiệu của nó. Hơn nữa, giá đứng dưới mức trung bình động 20 và 50 kỳ (tương ứng ở mức 0,6976 và 0,6985).

nzdnzd210401062512_850x576.gif
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
435
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com: Xu hướng cặp tiền USD/CHF trong ngày 02/04

Trục xoay: 0,9396.

Mục tiêu đầu tư:
Phục hồi về phía 0,9461.

Kịch bản thay thế:
Dưới 0,9396, kỳ vọng 0,9375 và 0,9362.

Bình luận:
RSI nằm dưới vùng trung lập tại 50. MACD nằm trên đường tín hiệu và âm. Cấu hình là hỗn hợp. Hơn nữa, giá đang giao dịch dưới cả hai đường trung bình động 20 và 50 kỳ (tương ứng ở mức 0,9417 và 0,9428).
chfchf210402092457_850x576.gif
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
435
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Xu hướng cặp tiền NZD/USD trong ngày 02/04/2021

Trục xoay:
0,7054.
Hướng đầu tư: Mục tiêu 0,6953.


Xu hướng khác:
Trên 0,7054, hãy tìm mức kháng cự 0,7090 và 0,7112.

Bình luận:
Chỉ báo RSI nằm dưới vùng trung lập tại 50. MACD là dương và nằm dưới đường tín hiệu của nó. MACD phải xuyên thủng đường 0 của nó để kỳ vọng giảm tiếp. Hơn nữa, giá nằm dưới mức trung bình động 20 kỳ (0,7030) nhưng trên mức trung bình động 50 kỳ (0,7010).
nzdnzd210402092552_850x576.gif
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
435
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com: Cập nhật xu hướng NZD/USD ngày 05/04/2021

Điểm xoay:
0,6994.

Mục tiêu đầu tư:
Xu hướng tăng sẽ chiếm ưu thế miễn là 0,6994 là hỗ trợ.

Kịch bản thay thế:
Dưới 0,6994, kỳ vọng 0,6958 và 0,6936.

Bình luận:
Chỉ báo RSI nằm trên vùng trung lập tại 50. MACD nằm trên đường tín hiệu và tích cực. Cấu hình là tích cực. Hơn nữa, giá nằm trên mức trung bình động 20 và 50 kỳ (tương ứng ở mức 0,7026 và 0,7024).
nzdnzd210405102130_850x576.gif
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
435
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com: Xu hướng cặp tiền USD/CAD ngày 05/04/2021

Trục xoay
: 1.2590

Mục tiêu đầu tư:
Các vị thế bán dưới 1.2590 với mục tiêu là 1.2535 & 1.2520 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:
Trên 1,2590 tìm kiếm sự tăng giá hơn nữa với 1,2610 & 1,2630 là mục tiêu.

Bình luận:
RSI đang trộn lẫn với xu hướng giảm.
86_20210405105205_850x576.gif
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
435
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com: Xu hướng USD/CHF ngày 05/04/2021

Trục xoay:
0,9410

Mục tiêu đầu tư:
Các vị thế mua trên 0,9410 với mục tiêu là 0,9450 & 0,9470 khi mở rộng.

Kịch bản thay thế:
Dưới 0,9410 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 0,9395 & 0,9380 là mục tiêu.

Bình luận:

Chỉ báo RSI đang lẫn lộn với xu hướng tăng.
77_20210405105048_850x576.gif
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
435
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com: Xu hướng cặp tiền GBP/USD ngày 05/04/2021

Trục xoay:
1.3810

Sở thích của chúng tôi:
Các vị thế mua trên 1,3810 với mục tiêu ở mức 1,3880 & 1,3895 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:
Dưới 1.3810, hãy tìm kiếm sự giảm giá khác với 1.3785 & 1.3750 là mục tiêu.

Bình luận:
RSI cho thấy đà tăng.
76_20210405104921_850x576.gif
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
435
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com: Xu hướng EUR/USD ngày 05/04/2021

Trục xoay:
1.1770

Mục tiêu đầu tư:
Các vị thế bán dưới 1.1770 với mục tiêu là 1.1730 & 1.1710 được mở rộng.

Kịch bản thay thế:

Trên 1.1770 tìm kiếm mức tăng giá hơn nữa với 1.1785 & 1.1800 là mục tiêu.

Bình luận:
RSI đang trộn lẫn với xu hướng giảm.
74_20210405104639_850x576.gif
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
435
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Cac 40 trong ngày 06/04/2021

Trục xoay: 6090,00

Mục tiêu đầu tư:
Các vị trí dài trên 6090,00 với mục tiêu là 6168,00 & 6200,00 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:
Dưới mức 6090,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với mục tiêu là 6059,00 & 6040,00.

Bình luận:
RSI vừa hạ cánh xuống vùng trung lập ở mức 50% và đang tăng.
1_20210406075223_850x576.gif
 

Announcements

Tutorial

Forum statistics

Threads
366,261
Messages
6,442,707
Members
139,097
Latest member
Sohwan

Most viewed of week

Most Discussed Of Week

Most viewed of week

Most Discussed Of Week