• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên sản phẩm - Giá tốt nhất - Ngân hàng giao dịch
    • Tên sản phẩm - Giá tốt nhất, Tên sản phẩm - Giá tốt nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên sản phẩm sang Số lượng Tên sản phẩm
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Sell Checkout amazon drop rate 19 có tax và kho rate 22-All banks or TG

Status
Not open for further replies.
Joined
Aug 21, 2017
Messages
88
Reactions
27
MR
0.050
Phone Number
Call me! Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Em nhận checkout drop cho tất cả anh em .Hỗ trợ convert và support amazon , fake track TBA và ups.Có hỗ trợ kiện cáo và các vấn đề liên quan đến kho
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week