New Chạy Thử - Hệ thống streaming free cho các site phim - anime

COLSTREAM

Junior
Joined
Nov 5, 2020
Messages
90
Reactions
11
MR
0.366
uusuzispeed.cki.name - Chạy Thử Hệ Thống Stream Video.
+ Các Website Phim Có Traffic cao muốn xử Lý File Chạy Thử nghiệm Thì Liên Hệ Qua Telegram Nhé .
+ Hiện Tại Sẽ miễn phí hoàn toàn phí render không có gắn quảng cáo trên trình player.
+Hỗ trợ API add file từ Fembed qua

+ API Thêm Link Fembed: https://uusuzispeed.cki.name/keyapi?token={token}&id={ID Fembed}

Demo Player: https://uusuzispeed.cki.name/embed/eec8c2411034937c3f542662bec1e8d9

Telegram: @conecc
 

COLSTREAM

Junior
Joined
Nov 5, 2020
Messages
90
Reactions
11
MR
0.366
uusuzispeed.cki.name - Chạy Thử Hệ Thống Stream Video.
+ Các Website Phim Có Traffic cao muốn xử Lý File Chạy Thử nghiệm Thì Liên Hệ Qua Telegram Nhé .
+ Hiện Tại Sẽ miễn phí hoàn toàn phí render không có gắn quảng cáo trên trình player.
+Hỗ trợ API add file từ Fembed qua

+ API Thêm Link Fembed: https://uusuzispeed.cki.name/keyapi?token={token}&id={ID Fembed}

Demo Player: https://uusuzispeed.cki.name/embed/eec8c2411034937c3f542662bec1e8d9

Telegram: @conecc
 

COLSTREAM

Junior
Joined
Nov 5, 2020
Messages
90
Reactions
11
MR
0.366
uusuzispeed.cki.name - Chạy Thử Hệ Thống Stream Video.
+ 3/9 Cập nhật thêm Upload bằng Google drive
+ Các Website Phim Có Traffic cao muốn xử Lý File Chạy Thử nghiệm Thì Liên Hệ Qua Telegram Nhé .
+ Hiện Tại Sẽ miễn phí hoàn toàn phí render không có gắn quảng cáo trên trình player.
+Hỗ trợ API add file từ Fembed + Google drive qua

+ API Thêm Link Fembed: https://uusuzispeed.cki.name/keyapi?token={token}&id={ID Fembed}&source=fembed

+ API Thêm Link Google drive: https://uusuzispeed.cki.name/keyapi?token={token}&id={ID Gdrive}&gdrive

Demo Player: https://uusuzispeed.cki.name/embed/eec8c2411034937c3f542662bec1e8d9

Telegram: @conecc
 
Last edited:

hvdnghia

Junior
Joined
Jun 10, 2013
Messages
49
Reactions
89
MR
0.108
Insuree Balance
0
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
- Crawl het data em tvhay, yts.hn, phimmoi hang ngay thi chi phi nhu the nao a.
- Tat ca embed link cua ho, logo cua minh.
 

COLSTREAM

Junior
Joined
Nov 5, 2020
Messages
90
Reactions
11
MR
0.366
uusuzispeed.cki.name - Chạy Thử Hệ Thống Stream Video.
+ 3/9 Cập nhật thêm Upload bằng Google drive
+ Các Website Phim Có Traffic cao muốn xử Lý File Chạy Thử nghiệm Thì Liên Hệ Qua Telegram Nhé .
+ Hiện Tại Sẽ miễn phí hoàn toàn phí render không có gắn quảng cáo trên trình player.
+Hỗ trợ API add file từ Fembed + Google drive qua

+ API Thêm Link Fembed: https://uusuzispeed.cki.name/keyapi?token={token}&id={ID Fembed}&source=fembed

+ API Thêm Link Google drive: https://uusuzispeed.cki.name/keyapi?token={token}&id={ID Gdrive}&source=gdrive

Demo Player: https://uusuzispeed.cki.name/embed/eec8c2411034937c3f542662bec1e8d9

Telegram: @conecc
 

Announcements

Forum statistics

Threads
392,027
Messages
6,810,408
Members
154,773
Latest member
kyhuynhduc

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week