Telegram Bot @Centrict_Aỉrdrop_bot - Nhận ngay 1000 CNS token (đã về ví)

Rút về sàn
trust wallet
Giá trị 1 Coin
0,001 $
Nhập Ref được gì
100 CNS
Yêu cầu phải tuyển Ref
min rút 5 ref
Link Bot
https://t.me/CNSAirdrop_bot?start=r07244031420
Link dự án Coin
https://t.me/CNSAirdrop_bot?start=r07244031420

khoaichien0

Junior
Joined
Mar 24, 2021
Messages
54
Reactions
1
MR
0.000
Kèo nhận 1000 CNS centrict token

-Join telegram + follow và retweet trang twitter
-Claim 1000 CNS
Link : https://t.me/CNSAirdrop_bot?start=r07244031420
1 ref được 100 CNS nha

1619441204019.png

-Cla
 

Announcements

Forum statistics

Threads
374,997
Messages
6,555,489
Members
144,146
Latest member
Cakho1268

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week