Tutorial Cập nhật thị trường chứng khoán với FxPro.com

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
260
Reactions
0
MR
0.00

FxPro.com : Dax (H1) ngày 08/03/2021

Dax (H1) intraday: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 13.845.
Điểm xoay: 13.845
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 13.845 với mục tiêu 14.093 & 14.195.
Phương án phụ: nếu thủng qua 13.845, có thể tới 13.730 & 13.637.
Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.
Xiqw-Kro_yMaQlTA7lYOyA2dFzziKYM2snVNBWzyeAaD8sFvNipgAFwOrIRPuWVW3bUZMac3LoLWh8WkzffuFW48uzSW6FsbXZCaV7gey5dWYmps=s0-d-e1-ft
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
260
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Dax (H1) ngày 09/03/2021

Dax (H1) intraday: xu hướng gia tăng cao.
Điểm xoay: 14.195
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 14.195 với mục tiêu 14.500 & 14.630.
Phương án phụ: nếu thủng qua 14.195, có thể tới 14.093 & 13.955.
Tư vấn kĩ thuật: chỉ số kĩ thuật intraday không rõ ràng, nên thận trọng.
mEilBvEVpF50j6O8F_XTdByzM9jK06SQbnjKQxecgSDgHZD52C0qobgbrCVJ5MB4Erk54K9Soe2JcgKotJ96qOFCGY7nhFSDaF3jXQMod3PDrcX5=s0-d-e1-ft
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
260
Reactions
0
MR
0.00

FxPro.com : Dax (H1) ngày 10/03/2021

Dax (H1) intraday: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.
Điểm xoay: 14.300
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 14.300 với mục tiêu 14.500 & 14.630.
Phương án phụ: nếu thủng qua 14.300, có thể tới 14.195 & 14.093.
Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI thiếu xu hướng rõ ràng, nên thận trọng.
XJtOj0ebnSPSliS6-8A82AqQj0If-FE4JF-I29dD6h0SOSEm4Y83e7jQvFQLxBrROaiAkOu_X3DjlXQ7flaYjOeMKCVPrS7lotCVx9M8EPgJcnzE=s0-d-e1-ft
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
260
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Dax (H1) ngày 11/03/2021

Dax (H1) intraday
: tiếp tục tăng.
Điểm xoay: 14.386
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 14.386 với mục tiêu 14.660 & 14.800.
Phương án phụ: nếu thủng qua 14.386, có thể tới 14.300 & 14.195.
Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.
WLAyiVDW69TH9iH89oA5HmeTGIBtSCiZKDXZlfGVx8DtDy9PG5z7NptLkagVk6TwVGyB-K5-xZtMKYIBSysq6nfzEgcESyVDOGU9oQPHqmg3SasK=s0-d-e1-ft
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
260
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Dax (H1) ngày 12/03/2021

Dax (H1) intraday
: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.
Điểm xoay: 14.386
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 14.386 với mục tiêu 14.660 & 14.800.
Phương án phụ: nếu thủng qua 14.386, có thể tới 14.300 & 14.195.
Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.
yJIQp2xLV3Iwi4Ei6W9uCIY1eBsrphwloEPjzGWfmwuknfuv4MUCYav18im60XU_KVxc8lJI3cO1SSlxglEyVX7Vj_fFiC42K3UrzTycwWTl6DL1=s0-d-e1-ft
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
260
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Dax (H1) ngày 17/03/2021

Dax (H1) intraday
: tiếp tục tăng.
Điểm xoay: 14.475
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 14.475 với mục tiêu 14.600 & 14.730.
Phương án phụ: nếu thủng qua 14.475, có thể tới 14.386 & 14.300.
Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế tăng giá.
Mp5QZ-5L8NhEIxli_sxdfPkKrpXiFOQ76M6Yfdp5EqRGjJtpiZjnwTBMvupibbIcy_Fz5zANayplgqYk5OEDyZrOstaRf42jSU2gqSrCopR8aXJC=s0-d-e1-ft
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
260
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Dax (H1) ngày 18/03/2021

Dax (H1) intrada
y: xu hướng gia tăng cao.
Điểm xoay: 14.570
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 14.570 với mục tiêu 14.780 & 14.870.
Phương án phụ: nếu thủng qua 14.570, có thể tới 14.478 & 14.406.
Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.
h2100VxqStPYAdejJvgW5IHrGAmwpcF21CiX89WlF622qfEBSjvRlVcGZhnrNK8Ay1IrSjzJhctGFlAR9qNaDKnHlmsb2KeuwuuCY98H3yZCB5hB=s0-d-e1-ft
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
260
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Dax (H1) ngày 19/03/2021

Dax (H1) intraday
: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.
Điểm xoay: 14.640
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 14.640 với mục tiêu 14.800 & 14.870.
Phương án phụ: nếu thủng qua 14.640, có thể tới 14.570 & 14.478.
Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.
q6rQal8NyFJelf9pxdhu537oEqGfandHycBKiA0rQDqcZEp-0e0LtY8t0CSfh5XY6Kzs_AYyNWqkMoygaXFbSpb3DBz-oTaZYAvCdhj7kfVcd0cI=s0-d-e1-ft
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
260
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Chỉ số Dow Jones trong ngày 29/03

Điểm xoay: 32800
Mục tiêu:
Các vị trí dài trên 32800 với mục tiêu ở mức 33415 & 33720
Kịch bản thay thế:
Dưới 32800 tìm kiếm thêm nhược điểm với 32400 & 32075
Bình luận:
RSI cho thấy đà tăng.
8_20210329211954_850x576.gif
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
260
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Xu hướng Dax (M1) trong ngày 30/03

Điểm xoay:
14.785,00

Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: Các vị thế mua trên 14.785,00 với mục tiêu là 14.937,00 & 14.980,00 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế: Dưới 14.785,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 14.680,00 & 14.600,00 làm mục tiêu.

Nhận xét: Mặc dù không thể loại trừ việc tiếp tục hợp nhất, nhưng mức độ của nó nên được giới hạn.
IYSle3pqsyxyI596shRFka8T_kZsKPrVHTUDFq5zZxKuiyHlFTMLWjAztTfgyoHAlGuW2vpX-K-P5mm57N_UmbqOQndN2fDYcnBneoJV8BusaXJn=s0-d-e1-ft
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
260
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com: Nikkei 225 trong ngày 01/04/2021

Tổng số:
29.140

Mục tiêu đầu tư:
Các vị trí dài trên 29140 với mục tiêu ở mức 29.580 & 29.790 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:
Dưới 29.140 tìm kiếm thêm nhược điểm với 28.960 & 28.710 là mục tiêu.

Bình luận:
Chỉ báo RSI trộn lẫn với xu hướng tăng.

13_20210401072533_850x576.gif
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
260
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Cac 40 trong ngày 06/04/2021

Trục xoay: 6090,00

Mục tiêu đầu tư:
Các vị trí dài trên 6090,00 với mục tiêu là 6168,00 & 6200,00 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:
Dưới mức 6090,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với mục tiêu là 6059,00 & 6040,00.

Bình luận:
RSI vừa hạ cánh xuống vùng trung lập ở mức 50% và đang tăng.
1_20210406075223_850x576.gif
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
260
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Dax (M1) hợp nhất tại chỗ

Tổng số: 15.290,00

Mục tiêu đầu tư: Các vị thế bán dưới 15.290,00 với mục tiêu là 15.160,00 & 15.115,00 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế: Trên 15.290,00 tìm kiếm khả năng tăng giá hơn nữa với 15.340,00 & 15.430,00 là mục tiêu.

Nhận xét: Miễn là 15.290.00 là mức kháng cự, hãy tìm hành động giá thay đổi với xu hướng giảm giá.

KsqNutvmYGWdTNUibqL2qmDF_Jounsm70wNynry6Kgfya3mb9mLfOSCHDLBxQdqrqn_djw4hKbzCSBeqEQq9QHFIhTzIMzjG26KY6dFH5ggL1u3p=s0-d-e1-ft
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
260
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Xu hướng OMXS30 trong ngày 08/04/2021

Điểm xoay: 22 giờ 20 phút.

Mục tiêu đầu tư: Miễn là 2220.11 là giao diện hỗ trợ cho 2251.03.

Kịch bản thay thế: Dưới 2220,11, kỳ vọng là 2208,09 và 2200,93.

Bình luận: RSI trên 50. MACD là dương và nằm dưới đường tín hiệu của nó. Giá có thể hồi phục trong ngắn hạn. Chỉ số OMXS30 nằm trên mức trung bình động 20 và 50 kỳ (lần lượt là 2227,00 và 2218,81).

omxsek210408062310_850x576.gif
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
260
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Dax (M1) Intraday hợp nhất tại chỗ
Trục xoay: 15160,00

Mục tiêu đầu tư: Các vị thế mua trên 15160,00 với mục tiêu là 15270,00 & 15340,00 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế: Dưới 15160,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 15115,00 & 15055,00 là mục tiêu.

Nhận xét: các chỉ báo kỹ thuật trong ngày thiếu động lực.
z-qGMvQrnN9KAYEXNM0eQBlXJpNg90KP4daruMsR7_ql_HzRfb9SA2CQm6DzLZkjZ4phcEgKMqQWgeYT1Yl218Nhf9GjybTveSUZbSOvYJ3WYwv8=s0-d-e1-ft
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
260
Reactions
0
MR
0.00

FxPro.com : Cac 40 trong ngày 13/04/2021 có thể tăng 1,11%

Trục xoay: 6117,00

Mục tiêu đầu tư:
Các vị trí dài trên 6117,00 với mục tiêu là 6200,00 & 6230,00 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:
Dưới mức 6117,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 6100,00 & 6060,00 làm mục tiêu.

Bình luận:
RSI thiếu động lượng.
acharts.tradingcentral.com_charts_1_20210413074805_850x576.
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
260
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Chỉ số OMXS30 trong ngày có thể tăng 1,28%
Trục xoay: 2237,68

Mục tiêu đầu tư:
Xu hướng tăng sẽ chiếm ưu thế miễn là 2237,68 là hỗ trợ.

Kịch bản thay thế:
Sự đột phá xuống của 2237,68 sẽ gọi cho 2225,56 và 2218,35.

Bình luận:
RSI nằm trên vùng trung lập tại 50. MACD là dương và nằm trên đường tín hiệu của nó. Cấu hình là tích cực. Chỉ số OMXS30 đang giao dịch trên cả đường trung bình động 20 và 50 kỳ (tương ứng ở mức 2242,13 và 2241,26).

omxsek210414062134_850x576.gif
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
260
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Chỉ số Bovespa trong ngày có thể tăng 1,56%
Trục xoay: 119716,19.
Mục tiêu đầu tư:
Miễn là 119716.19 là hỗ trợ tìm kiếm 121732.52.
Kịch bản thay thế:
Sự đột phá xuống của 119716.19 sẽ gọi cho 118979.91 và 118541.64.
Bình luận:
RSI trên 50. MACD là dương và nằm dưới đường tín hiệu của nó. Giá có thể hồi phục trong ngắn hạn. Chỉ số Bovespa đang giao dịch trên cả mức trung bình động 20 và 50 kỳ (tương ứng ở mức 120062,41 và 119152,33).
ibovbrl210415062035_850x576.gif
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
260
Reactions
0
MR
0.00
Chỉ số Bovespa trong ngày có thể tăng 1,15%
Điểm mấu chốt: 119997,20
Mục tiêu đầu tư:
Miễn là 119997.20 là tìm kiếm hỗ trợ cho 121738.75.
Kịch bản thay thế:
Dưới 119997,20, mong đợi 119417,08 và 119071,77.
Bình luận:
RSI trên 50. MACD là dương và nằm dưới đường tín hiệu của nó. Giá có thể hồi phục trong ngắn hạn. Chỉ số Bovespa đang giao dịch trên cả mức trung bình động 20 và 50 kỳ (tương ứng ở mức 120598,89 và 119887,95).
ibovbrl210416062337_850x576.gif
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
260
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Dax (M1) ngày 19/04/2021 xu hướng vẫn tăng
Tổng số: 15380,00

Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: Các vị thế mua trên 15380,00 với mục tiêu là 15600,00 & 15670,00 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế: Dưới 15380,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 15315,00 & 15240,00 là mục tiêu.

Nhận xét: Chỉ báo RSI đang tăng và kêu gọi tăng trưởng.
IkEF6YTj1PGPgnwyhpPZgxWDh6_P9lvzFuzxAQAmNgrVV0FNZF0lJU06W12d9BK5uzBjDOzp3slHzV3wNeNp0_JiGOUTi6m8UvDdovA0IbvqT_2u=s0-d-e1-ft
 

Announcements

Tutorial

Forum statistics

Threads
363,598
Messages
6,411,527
Members
137,898
Latest member
wolf97

Most viewed of week

Most viewed of week