Tutorial Cập nhật thị trường chứng khoán với FxPro.com

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
142
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Dow Jones ngày 04/02/2021

Dow Jones (H1) Intraday
: xu hướng tăng trên 30375,00.
Tổng số: 30375,00
Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị thế mua trên 30375,00 với mục tiêu là 30720,00 & 30840,00 trong phần mở rộng.
Kịch bản thay thế: dưới 30375,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 30260,00 & 30060,00 làm mục tiêu.
Nhận xét: mặc dù không thể loại trừ việc tiếp tục hợp nhất, nhưng mức độ của nó nên được giới hạn.

 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
142
Reactions
0
MR
0.00

FxPro.com : Dax ngày 05/02/2021


Dax (H1) Intraday: kỳ vọng 14180,00.
Tổng: 13960,00
Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị thế mua trên 13960,00 với mục tiêu là 14120,00 & 14180,00 trong phần mở rộng.
Kịch bản thay thế: dưới 13960,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 13900,00 & 13850,00 làm mục tiêu.
Nhận xét: chỉ báo RSI đang tăng và kêu gọi tiến thêm.

 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
142
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Dow Jones ngày 08/02/2021

Dow Jones (H1) Intraday:
xu hướng tăng trên 31.000,00.
Trục Xoay: 31.000,00
Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị thế mua trên 31000,00 với mục tiêu ở mức 31.340,00 & 31.500,00 trong phần mở rộng.
Kịch bản thay thế: dưới 31.000,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 30.855,00 & 30.700,00 làm mục tiêu.
Nhận xét: RSI đang lẫn lộn với xu hướng tăng.

 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
142
Reactions
0
MR
0.00

FxPro.com : Dow Jones ngày 09/02/2021


Dow Jones (H1) Intraday: xu hướng tăng trên 31.100,00.
Trục Xoay: 31.100,00
Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị thế mua trên 31.100,00 với mục tiêu ở mức 31.340,00 & 31.500,00 trong phần mở rộng.
Kịch bản thay thế: dưới 31.100,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 31.000,00 & 30.855,00 làm mục tiêu.
Nhận xét: các chỉ báo kỹ thuật trong ngày thiếu động lực.

 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
142
Reactions
0
MR
0.00

FxPro.com : Dax (H1) ngày 17/02/2021


Dax (H1) Intraday: giảm giá.
Trục Xoay: 14.065,00
Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị thế bán dưới 14.065,00 với mục tiêu là 13.970,00 & 13.890,00 trong phần mở rộng.
Kịch bản thay thế: trên 14.065,00 tìm kiếm mức tăng giá hơn nữa với 14.120,00 & 14.153,00 là mục tiêu.
Nhận xét: RSI cho thấy đà giảm.

 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
142
Reactions
0
MR
0.00

FxPro.com : Dax (H1) ngày 18/02/2021

Dax (H1) Intraday: ngưỡng kháng cự quan trọng tại 13.997,00.
Trục Xoay: 13.997,00
Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị thế bán dưới 13.997,00 với mục tiêu là 13.875,00 & 13.810,00 trong phần mở rộng.
Kịch bản thay thế: trên 13.997,00 tìm kiếm sự tăng giá hơn nữa với 14.044,00 & 14.084,00 làm mục tiêu.
Nhận xét: miễn là kháng cự tại 13.997.00 không bị vượt qua, rủi ro phá vỡ dưới 13.875.00 vẫn còn cao.

 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
142
Reactions
0
MR
0.00

FxPro.com : Dax (H1) ngày 19/02/2021

Dax (H1) Intraday: dưới xu hướng giảm nghiêng.
Điểm xoay: 13.960,00
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 13.960,00 với mục tiêu 13.845,00 & 13.810,00.
Phương án phụ: nếu vượt qua 13.960,00, có thể tới 14.030,00 & 14.084,00.
Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 13.960,00 không bị vượt qua, chỉ số giảm tới 13.845,00

 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
142
Reactions
0
MR
0.00

FxPro.com : Dax (H1) ngày 22/02/2021


Dax (H1) Intraday: mức tăng dự đoán.
Điểm xoay: 13885,00
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 13885,00 với mục tiêu 14080,00 & 14150,00.
Phương án phụ: nếu thủng qua 13885,00, có thể tới 13816,00 & 13745,00.
Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên.
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
142
Reactions
0
MR
0.00

FxPro.com : Dax (H1) ngày 23/02/2021


Dax (H1) intraday: 13790,00 là tỷ giá hỗ trợ .
Điểm xoay: 13790,00
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 13790,00 với mục tiêu 14032,00 & 14080,00.
Phương án phụ: nếu thủng qua 13790,00, có thể tới 13700,00 & 13580,00.
Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 13790,00 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.

 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
142
Reactions
0
MR
0.00

FxPro.com : Soy Wave ngày 23/02/2021

• Soy Wave phá vỡ ngưỡng kháng cự 1.400
• Có khả năng đạt đến mức kháng cự 1.435
Gần đây, Soy đã phá vỡ ngưỡng kháng cự 1.400 (đã dừng sóng xung lực trước đó (1) vào đầu tháng 2 – như có thể thấy bên dưới).
Việc phá vỡ ngưỡng kháng cự 1.400 phù hợp với sóng xung động trung hạn (3) đang hoạt động từ giữa tháng Hai.
Soy Wave có thể được mong đợi sẽ tăng thêm về phía kháng cự tiếp theo 1.435 (đỉnh của chuỗi xung lực trước đó (5) từ tháng 1).
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
142
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : American express Wave ngày 23/02/2021

• American Express Wave tiếp cận mức kháng cự dài hạn 137,60
• Có khả năng đạt đến kháng cự 145,00
American Express gần đây đã tiếp cận mức kháng cự dài hạn quan trọng 137,60 (mức giá này đã đảo ngược vào tháng Giêng và tháng Hai năm 2020 – như có thể thấy bên dưới).
Vùng kháng cự gần mức 137,60 được củng cố bởi dải Bollinger Band phía trên.
Nếu American express đóng cửa ngày hôm nay trên mức kháng cự 137,60 - thì giá có thể tăng lên mức kháng cự tiếp theo 145,00.
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
142
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Dax (H1) ngày 24/02/2021

Dax (H1) intraday
: tăng.
Điểm xoay: 13.760
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 13.760 với mục tiêu 14.000 & 14.032.
Phương án phụ: nếu thủng qua 13.760, có thể tới 13.655 & 13.600.
Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI báo hiệu xu thế tăng giá.
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
142
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Dax (H1) ngày 25/02/2021

Dax (H1) intraday
: tiếp tục sự hồi phục kĩ thuật.
Điểm xoay: 13.884
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 13.884 với mục tiêu 14.090 & 14.150.
Phương án phụ: nếu thủng qua 13.884, có thể tới 13.800 & 13.710.
Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
142
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : 3M Wave ngày 25/02/2021

• 3M Wave đảo ngược khỏi khu vực hỗ trợ
• Có khả năng đạt đến mức kháng 182,16
3M Wave gần đây đã đảo chiều tăng từ vùng hỗ trợ nằm giữa mức hỗ trợ 173,95 (đã đảo chiều giá từ đầu tháng 2) và mức điều chỉnh Fibonacci 50% của xung tăng (i) từ tháng 1.
Sự đảo chiều đi lên từ vùng hỗ trợ này đã dừng nhịp điều chỉnh ABC ngắn hạn trước đó (ii).
3M có khả năng sẽ tăng thêm về phía ngưỡng kháng cự tiếp theo 182,16 (đỉnh của đợt điều chỉnh nhỏ trước đó từ giữa tháng 2).
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
142
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Dax (H1) ngày 26/02/2021

Dax (H1) intraday
: mốc quan trọng cần tập trung là 13.900
Điểm xoay: 13.900
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 13.900 với mục tiêu 13.655 & 13.560.
Phương án phụ: nếu vượt qua 13.900, có thể tới 13.990 & 14.070.
Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 13.900 khả năng quay về 13.655 là rất lớn.
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
142
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Dax (H1) ngày 01/03/2021

Dax (H1) intraday:
dự đoán tỷ giá là 14.070.
Điểm xoay: 13.728
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 13.728 với mục tiêu 13.990 & 14.070.
Phương án phụ: nếu thủng qua 13.728, có thể tới 13.638 & 13.560.
Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI báo hiệu xu thế tăng giá.
 

Announcements

Forum statistics

Threads
360,878
Messages
6,366,859
Members
136,707
Latest member
SALARY

Most Discussed Of Week

Most Discussed Of Week