Request Cần tool traffic click botz

Discussion in 'Software & Webtools' started by kentdoan97, Sep 28, 2018.

Moderators: thaikhanghn
 1. kentdoan97

  kentdoan97 Newbie

  Joined:
  May 27, 2018
  Messages:
  8
  Likes Received:
  0
  Ai còn không cho em xin với mấy link onl lỗi hết rồi
   
 2. kentdoan97

  kentdoan97 Newbie

  Joined:
  May 27, 2018
  Messages:
  8
  Likes Received:
  0
 3. Arata

  Arata Banned

  Joined:
  Sep 13, 2017
  Messages:
  159
  Likes Received:
  40
 4. Balista

  Balista Newbie

  Joined:
  Sep 30, 2018
  Messages:
  3
  Likes Received:
  0
 5. kentdoan97

  kentdoan97 Newbie

  Joined:
  May 27, 2018
  Messages:
  8
  Likes Received:
  0
  mình cũng thấy hơi nghi ngờ vì trong đó chỉ có 1 file mình nhớ tcb có nhiều file trong đó nhát là phải có bitvise mà
   
 6. Arata

  Arata Banned

  Joined:
  Sep 13, 2017
  Messages:
  159
  Likes Received:
  40
 7. lilshadyvslilknight

  lilshadyvslilknight Junior Member Pre-verified

  Joined:
  Apr 2, 2015
  Messages:
  34
  Likes Received:
  24
  Insuree Balance:
  0
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
 8. phungvuong

  phungvuong Junior Member

  Joined:
  Jul 25, 2016
  Messages:
  124
  Likes Received:
  20
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Tool này vứt đi thôi. giờ ai dùng nưa
   
 9. Arata

  Arata Banned

  Joined:
  Sep 13, 2017
  Messages:
  159
  Likes Received:
  40
 10. lilshadyvslilknight

  lilshadyvslilknight Junior Member Pre-verified

  Joined:
  Apr 2, 2015
  Messages:
  34
  Likes Received:
  24
  Insuree Balance:
  0
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  chuẩn rồi
   
 11. kentdoan97

  kentdoan97 Newbie

  Joined:
  May 27, 2018
  Messages:
  8
  Likes Received:
  0
  có link tool khôgn
  bạn up link fshare đucoj không
   
 12. Arata

  Arata Banned

  Joined:
  Sep 13, 2017
  Messages:
  159
  Likes Received:
  40
 13. kentdoan97

  kentdoan97 Newbie

  Joined:
  May 27, 2018
  Messages:
  8
  Likes Received:
  0
 14. 7Chi

  7Chi Junior Member

  Joined:
  Aug 10, 2014
  Messages:
  69
  Likes Received:
  30
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Kiếm được chưa bác ơi, bên ông Thanhps cũng khoá cả web rồi, ai còn cho xin với ạ. Tks
   
 15. phungvuong

  phungvuong Junior Member

  Joined:
  Jul 25, 2016
  Messages:
  124
  Likes Received:
  20
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  vẫn còn nhưng browser nó cũ rồi k bot đc đâu
   
 16. Arata

  Arata Banned

  Joined:
  Sep 13, 2017
  Messages:
  159
  Likes Received:
  40
  var system = require('system');
  var args = system.args;
  var useragentlist = [
  'Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de-AT; rv:1.0.0) Gecko/20020615 Debian/1.0.0-3',
  'Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de-AT; rv:1.1) Gecko/20020826'
  ];
  var useragent = useragentlist[Math.floor(Math.random()*useragentlist.length)];
  var refererlist = [
  'https://www.google.com/',
  'https://m.sm.cn/'
  ];
  var referer = refererlist[Math.floor(Math.random()*refererlist.length)];
  viewportlist = '[{"w":"360","h":"640"},{"w":"1366","h":"768"},{"w":"1920","h":"1080"},{"w":"375","h":"667"},{"w":"1440","h":"900"},{"w":"768","h":"1024"},{"w":"1600","h":"900"},{"w":"1280","h":"800"},{"w":"720","h":"1280"},{"w":"414","h":"736"},{"w":"320","h":"568"},{"w":"1024","h":"768"}]';
  viewport = JSON.parse(viewportlist);
  var view = viewport[Math.floor(Math.random()*viewport.length)];
  var page = require("webpage").create();
  var settings = {
  headers: {
  "Referer": referer,
  "User-Agent": useragent,
  }
  };
  page.customHeaders = {
  "Referer": referer,
  "User-Agent": useragent,
  };
  page.settings.loadImages = true;
  page.viewportSize = {
  width: view.w,
  height: view.h
  };
  page.open(args[1], settings, function (status) {
  if(page.content.length > 10000){
  setTimeout(function() {
  page.render('/var/www/html/'+Math.floor(Math.random() * 10000000000)+'.jpg');
  page.close();
  console.log('Done');
  phantom.exit();
  }, 60000);
  }else{
  page.close();
  console.log('Done');
  phantom.exit();
  }

  });
   
 17. phungvuong

  phungvuong Junior Member

  Joined:
  Jul 25, 2016
  Messages:
  124
  Likes Received:
  20
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  gì đây bác
   

Share This Page