• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên sản phẩm - Giá tốt nhất - Ngân hàng giao dịch
    • Tên sản phẩm - Giá tốt nhất, Tên sản phẩm - Giá tốt nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên sản phẩm sang Số lượng Tên sản phẩm
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy Cần mua bank wise đã ver KYC Gdtg - all Bank

Status
Not open for further replies.

viettell1988

Junior
Joined
Feb 9, 2014
Messages
172
Reactions
41
MR
0.094
Skype
Chat with me via Skype
mình cần mua bank wise đã add ebay, đã die ebay, nhận được nhiều giao dịch càng tốt, acc đã ver KYC, đã add 640k ai bán inbox Skype góc Avatar, gd trung gian GT
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week