Cần giúp về code JWPlayer ạ

xemphim95

Newbie
Joined
Nov 24, 2020
Messages
7
Reactions
0
MR
0.024
Như tiêu đề, bác nào có cái code giống link này cho mình xin với ạ. Cảm ơn rất nhiều
http://tvhayz.net/embed/embed.php?link=
 

dauxanh2019

Junior
Joined
Mar 29, 2019
Messages
49
Reactions
27
MR
0.014
HTML:
<script src="http://tvhayz.net/wp-content/themes/tvhay/js/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript" src="http://tvhayz.net/playergk/jwplayer885/jwplayer887.js?v=2.1"></script>
<script type="text/javascript">jwplayer.key="MBvrieqNdmVL4jV0x6LPJ0wKB/Nbz2Qq/lqm3g==";</script>
<div id="adsmessage" class="adsmessage" style="display:none;"></div>
<div id="playerjw7">Trình duyệt của bạn không hỗ trợ xem phim bằng Player HTML5. Vui lòng cài đặt Chrome hoặc Firefox</div>
<script type="text/javascript">
var page_url = window.location.href;
console.log(page_url);
// var ads  = ['/preload/five88.php','/preload/789club.php','/preload/loadmibet.php','/preload/b52.php','/guide1/pre-11bet.xml?sv=3.1','/preload/188bet.php'];
// var arrPreroll = ads[Math.floor((Math.random() * 6) + 1)];
var arrPreroll = "http://tvhayz.net/guide1/pre-oxbet.xml?sv=3.1";
console.log(arrPreroll);
  var sources = [{file: '',
        type:'embed',
        label: '720p',
        default: false},];
  var tracks = [];
  var currentVolume;
  var skipDelay = 15,displaySkip = false,skipTimeOut  = false,reloadTimes=0, timeToSeek=0, manualSeek=false, seekTimeOut, playTimeout, playAds=0,maxAds=1;
  if(typeof arrPreroll=="undefined") {
    var arrPreroll=[];
    maxAds  = 0;
  }
  var advertising = {
    client:"http://tvhayz.net/playergk/jwplayer885/js/v/8.8.5/js/vast.js",
    admessage: 'Quảng cáo còn XX giây.',
    skipoffset: 7,
    skiptext : 'Bỏ qua quảng cáo',
    skipmessage : 'Bỏ qua sau xxs',
    width: '100%',
    height: '100%',
    autostart: true,
    schedule: {
      preroll:{
        offset: 'pre',
        tag: arrPreroll,
      },
    }
  };
  
  var playerInstance = jwplayer('playerjw7');
  function setupVideo(){    
    var firstSource = [{file: 'http://tvhayz.net/playergk/1s_blank.mp4',type:'mp4',label: '360p',default: true}];  
    
    if (playAds<maxAds) {
    console.log(maxAds);
      playAds++;
      //$("#adsmessage").html("Quảng cáo").show();
      playerInstance.setup({        
        sources: firstSource,
        tracks: tracks,
        captions: {
          color: '#FFCC00',
          fontSize: 17,
          backgroundOpacity: 0,
          fontfamily: "Tahoma",
          edgeStyle: "raised"
        },
        
        width: '100%',
        height: '100%',
        primary: "html5",
        controls: true,
        //aspectratio: '16:9',
        flashplayer: 'http://tvhayz.net/playergk/jwplayer885/jwplayer.flash.swf',
        autostart: true,  
        advertising: advertising,            
      });
      setUpVideoEvent();
    } else {
      playAds++;
      $("#adsmessage").hide();        
      if(self.sources[0].type == "embed") {
        $("#playerjw7").html('<iframe width="100%" height="100%" frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" scrolling="no" src="'+self.sources[0].file+'" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>');
      } else {
        playerInstance.setup({
          sources: sources,
          tracks: tracks,
          captions: {
            color: '#FFCC00',
            fontSize: 17,
            backgroundOpacity: 0,
            fontfamily: "Tahoma",
            edgeStyle: "raised"
          },
          
          width: '100%',
          height: '100%',
          primary: "html5",
          controls: true,
          //aspectratio: '16:9',
          flashplayer: 'http://tvhayz.net/playergk/jwplayer885/jwplayer.flash.swf',
          autostart: true,  
        });
        setUpVideoEvent();
      }
    }
  }
  this.setUpVideoEvent  = function() {
    playerInstance.on('complete', function() {
    
      nextEpiV2();
      console.log(nextEpiV2());
    }).on('ready', function () {
       if(seekTimeOut != null) {
        clearTimeout(seekTimeOut);
       }
      
      if(timeToSeek > 8) seekTimeOut = setTimeout(function() {
        playerInstance.seek(timeToSeek);
        manualSeek = false;
      }, 500);
      
      if(playTimeout != null) {
        clearTimeout(playTimeout);
        playTimeout = null;
      }
      playTimeout = setTimeout(function(){
        playerInstance.play(true);
        manualSeek = false;
      }, 1000);
     }).on('error', function (message) {
       var time = playerInstance.getPosition();
      if(time > 8 && (manualSeek == false)) timeToSeek = time;
      if(reloadTimes < 5) {
        reloadTimes++;
        if(message['message'] == 'Error loading media: File could not be played') {
          setTimeout(function() {
            jQuery("#playerjw7").find(".jw-title-primary").text("Có chút vấn đề khi load phim. Đang thử lại...").show();
          }, 100);
        }
        setTimeout(function(){
          playerInstance.remove();
          setupVideo();
        }, 2000);                       
      } else {
         if(message['message'] == 'Error loading media: File could not be played') {
          setTimeout(function() {
            jQuery("#playerjw7").find(".jw-title-primary").text("Có chút vấn đề khi load phim").show();
            jQuery("#playerjw7").find(".jw-title-secondary").text("Chạy lại trang (ấn F5) hoặc mở link khác bên dưới").show();
          }, 100);
        }
      }
     }).on('beforePlay', function () {
      var volume = readCookie('volume');
      if(volume == undefined || volume<1) {
        createCookie('volume',75, 7);
      }
      playerInstance.setVolume(volume);
    }).on('volume', function(event) {
      createCookie('volume', event.volume, 7);
    }).on('adPlay' , function() {
      currentVolume = playerInstance.getVolume();
      playerInstance.setVolume(50);
      skipTimeOut = setTimeout(function() {
        if(displaySkip == false) {
          $("#skipad-inner").show();
          $("#skipad-inner").click(function() {
            $("#skipad-inner").hide();
            playerInstance.remove();
            setupVideo();
          });
          displaySkip = true;
        }
      }, 1000 + skipDelay *1000);
    }).on('play', function () {
      playerInstance.setCurrentCaptions(1);
      $("#skipad-inner").hide();
      clearTimeout(skipTimeOut);
      if(playAds <= maxAds) {
        playerInstance.remove();
        setupVideo();
      } else {
        if(currentVolume > 0) {playerInstance.setVolume(currentVolume);currentVolume = 0}  
      }
    }).on('seek', function (event) {
      manualSeek = true;
      timeToSeek = event.offset;
    }).on('seeked', function (event) {
      manualSeek = false;
    }).on('adTime' , function(event) {
       if(event.position > skipDelay && (displaySkip == false)) {
        $("#skipad-inner").show();
        setTimeout(function(){ $("#skipad-inner").hide();}, 10000);
        $("#skipad-inner").click(function() {
          $("#skipad-inner").hide();
          playerInstance.remove();
          setupVideo();
        });
        displaySkip = true;
      }
    }).on('adSkipped', function (event) {
      $("#skipad-inner").hide();
      displaySkip = true;
    }).on('adComplete', function (event) {
      $("#skipad-inner").hide();
      displaySkip = true;
    });
  }
  setupVideo();
</script>
<!--<div class="overlay">
  <div class="annon">Vui lòng vô hiệu hóa Trình chặn quảng cáo (Please Disable AdsBlocker)</div>
</div>
<style>
.overlay{
  width: 100%;
  height: 100%;
  background: black;
  z-index: 1000;
  position: absolute;
  top: 0px;
  left: 0px;
}
.annon{
  width: 90%;
  color: white;
  font-size: 2em;
  font-weight: bold;
  margin: 0 auto;
}
</style>
<script src="ads_code_1.js" type="text/javascript"></script>
-->
 

dauxanh2019

Junior
Joined
Mar 29, 2019
Messages
49
Reactions
27
MR
0.014
down mấy cái js của nó về, thay cái {file: '', type:'embed',label: '720p',default: false},xóa code ads của nó là ngọt lịm chứ j
 

xemphim95

Newbie
Joined
Nov 24, 2020
Messages
7
Reactions
0
MR
0.024
HTML:
<script src="http://tvhayz.net/wp-content/themes/tvhay/js/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript" src="http://tvhayz.net/playergk/jwplayer885/jwplayer887.js?v=2.1"></script>
<script type="text/javascript">jwplayer.key="MBvrieqNdmVL4jV0x6LPJ0wKB/Nbz2Qq/lqm3g==";</script>
<div id="adsmessage" class="adsmessage" style="display:none;"></div>
<div id="playerjw7">Trình duyệt của bạn không hỗ trợ xem phim bằng Player HTML5. Vui lòng cài đặt Chrome hoặc Firefox</div>
<script type="text/javascript">
var page_url = window.location.href;
console.log(page_url);
// var ads  = ['/preload/five88.php','/preload/789club.php','/preload/loadmibet.php','/preload/b52.php','/guide1/pre-11bet.xml?sv=3.1','/preload/188bet.php'];
// var arrPreroll = ads[Math.floor((Math.random() * 6) + 1)];
var arrPreroll = "http://tvhayz.net/guide1/pre-oxbet.xml?sv=3.1";
console.log(arrPreroll);
  var sources = [{file: '',
        type:'embed',
        label: '720p',
        default: false},];
  var tracks = [];
  var currentVolume;
  var skipDelay = 15,displaySkip = false,skipTimeOut  = false,reloadTimes=0, timeToSeek=0, manualSeek=false, seekTimeOut, playTimeout, playAds=0,maxAds=1;
  if(typeof arrPreroll=="undefined") {
    var arrPreroll=[];
    maxAds  = 0;
  }
  var advertising = {
    client:"http://tvhayz.net/playergk/jwplayer885/js/v/8.8.5/js/vast.js",
    admessage: 'Quảng cáo còn XX giây.',
    skipoffset: 7,
    skiptext : 'Bỏ qua quảng cáo',
    skipmessage : 'Bỏ qua sau xxs',
    width: '100%',
    height: '100%',
    autostart: true,
    schedule: {
      preroll:{
        offset: 'pre',
        tag: arrPreroll,
      },
    }
  };
  
  var playerInstance = jwplayer('playerjw7');
  function setupVideo(){   
    var firstSource = [{file: 'http://tvhayz.net/playergk/1s_blank.mp4',type:'mp4',label: '360p',default: true}]; 
    
    if (playAds<maxAds) {
    console.log(maxAds);
      playAds++;
      //$("#adsmessage").html("Quảng cáo").show();
      playerInstance.setup({       
        sources: firstSource,
        tracks: tracks,
        captions: {
          color: '#FFCC00',
          fontSize: 17,
          backgroundOpacity: 0,
          fontfamily: "Tahoma",
          edgeStyle: "raised"
        },
        
        width: '100%',
        height: '100%',
        primary: "html5",
        controls: true,
        //aspectratio: '16:9',
        flashplayer: 'http://tvhayz.net/playergk/jwplayer885/jwplayer.flash.swf',
        autostart: true, 
        advertising: advertising,           
      });
      setUpVideoEvent();
    } else {
      playAds++;
      $("#adsmessage").hide();       
      if(self.sources[0].type == "embed") {
        $("#playerjw7").html('<iframe width="100%" height="100%" frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" scrolling="no" src="'+self.sources[0].file+'" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>');
      } else {
        playerInstance.setup({
          sources: sources,
          tracks: tracks,
          captions: {
            color: '#FFCC00',
            fontSize: 17,
            backgroundOpacity: 0,
            fontfamily: "Tahoma",
            edgeStyle: "raised"
          },
          
          width: '100%',
          height: '100%',
          primary: "html5",
          controls: true,
          //aspectratio: '16:9',
          flashplayer: 'http://tvhayz.net/playergk/jwplayer885/jwplayer.flash.swf',
          autostart: true, 
        });
        setUpVideoEvent();
      }
    }
  }
  this.setUpVideoEvent  = function() {
    playerInstance.on('complete', function() {
    
      nextEpiV2();
      console.log(nextEpiV2());
    }).on('ready', function () {
       if(seekTimeOut != null) {
        clearTimeout(seekTimeOut);
       }
      
      if(timeToSeek > 8) seekTimeOut = setTimeout(function() {
        playerInstance.seek(timeToSeek);
        manualSeek = false;
      }, 500);
      
      if(playTimeout != null) {
        clearTimeout(playTimeout);
        playTimeout = null;
      }
      playTimeout = setTimeout(function(){
        playerInstance.play(true);
        manualSeek = false;
      }, 1000);
     }).on('error', function (message) {
       var time = playerInstance.getPosition();
      if(time > 8 && (manualSeek == false)) timeToSeek = time;
      if(reloadTimes < 5) {
        reloadTimes++;
        if(message['message'] == 'Error loading media: File could not be played') {
          setTimeout(function() {
            jQuery("#playerjw7").find(".jw-title-primary").text("Có chút vấn đề khi load phim. Đang thử lại...").show();
          }, 100);
        }
        setTimeout(function(){
          playerInstance.remove();
          setupVideo();
        }, 2000);                      
      } else {
         if(message['message'] == 'Error loading media: File could not be played') {
          setTimeout(function() {
            jQuery("#playerjw7").find(".jw-title-primary").text("Có chút vấn đề khi load phim").show();
            jQuery("#playerjw7").find(".jw-title-secondary").text("Chạy lại trang (ấn F5) hoặc mở link khác bên dưới").show();
          }, 100);
        }
      }
     }).on('beforePlay', function () {
      var volume = readCookie('volume');
      if(volume == undefined || volume<1) {
        createCookie('volume',75, 7);
      }
      playerInstance.setVolume(volume);
    }).on('volume', function(event) {
      createCookie('volume', event.volume, 7);
    }).on('adPlay' , function() {
      currentVolume = playerInstance.getVolume();
      playerInstance.setVolume(50);
      skipTimeOut = setTimeout(function() {
        if(displaySkip == false) {
          $("#skipad-inner").show();
          $("#skipad-inner").click(function() {
            $("#skipad-inner").hide();
            playerInstance.remove();
            setupVideo();
          });
          displaySkip = true;
        }
      }, 1000 + skipDelay *1000);
    }).on('play', function () {
      playerInstance.setCurrentCaptions(1);
      $("#skipad-inner").hide();
      clearTimeout(skipTimeOut);
      if(playAds <= maxAds) {
        playerInstance.remove();
        setupVideo();
      } else {
        if(currentVolume > 0) {playerInstance.setVolume(currentVolume);currentVolume = 0} 
      }
    }).on('seek', function (event) {
      manualSeek = true;
      timeToSeek = event.offset;
    }).on('seeked', function (event) {
      manualSeek = false;
    }).on('adTime' , function(event) {
       if(event.position > skipDelay && (displaySkip == false)) {
        $("#skipad-inner").show();
        setTimeout(function(){ $("#skipad-inner").hide();}, 10000);
        $("#skipad-inner").click(function() {
          $("#skipad-inner").hide();
          playerInstance.remove();
          setupVideo();
        });
        displaySkip = true;
      }
    }).on('adSkipped', function (event) {
      $("#skipad-inner").hide();
      displaySkip = true;
    }).on('adComplete', function (event) {
      $("#skipad-inner").hide();
      displaySkip = true;
    });
  }
  setupVideo();
</script>
<!--<div class="overlay">
  <div class="annon">Vui lòng vô hiệu hóa Trình chặn quảng cáo (Please Disable AdsBlocker)</div>
</div>
<style>
.overlay{
  width: 100%;
  height: 100%;
  background: black;
  z-index: 1000;
  position: absolute;
  top: 0px;
  left: 0px;
}
.annon{
  width: 90%;
  color: white;
  font-size: 2em;
  font-weight: bold;
  margin: 0 auto;
}
</style>
<script src="ads_code_1.js" type="text/javascript"></script>
-->
Thanks bác, để mình thử
 

xemphim95

Newbie
Joined
Nov 24, 2020
Messages
7
Reactions
0
MR
0.024
down mấy cái js của nó về, thay cái {file: '', type:'embed',label: '720p',default: false},xóa code ads của nó là ngọt lịm chứ j
Không được bác ơi
yt7tzzu.png

LLYBRbI.png
 

lenam1101

Newbie
Joined
Apr 19, 2020
Messages
22
Reactions
1
MR
0.093
<VAST version="2.0">
<Ad id="static">
<InLine>
<AdSystem>Static VAST Template</AdSystem>
<AdTitle>Static VAST Tag</AdTitle>
<Creatives>
<Creative sequence="1">
<Linear>
<VideoClicks>
<ClickThrough>link web</ClickThrough>
</VideoClicks>
<MediaFiles>
<MediaFile type="video/mp4" bitrate="300" width="480" height="270"> link mp4 </MediaFile>
</MediaFiles>
</Linear>
</Creative>
</Creatives>
</InLine>
</Ad>
</VAST>
 

Announcements

Forum statistics

Threads
372,508
Messages
6,519,626
Members
142,514
Latest member
Hunganh8888