Cần giúp về code JWPlayer ạ

xemphim95

Newbie
Joined
Nov 24, 2020
Messages
5
Reactions
0
MR
0.00
Như tiêu đề, bác nào có cái code giống link này cho mình xin với ạ. Cảm ơn rất nhiều
http://tvhayz.net/embed/embed.php?link=
 

dauxanh2019

Junior
Joined
Mar 29, 2019
Messages
48
Reactions
26
MR
0.00
Skype
Chat with me via Skype
HTML:
<script src="http://tvhayz.net/wp-content/themes/tvhay/js/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript" src="http://tvhayz.net/playergk/jwplayer885/jwplayer887.js?v=2.1"></script>
<script type="text/javascript">jwplayer.key="MBvrieqNdmVL4jV0x6LPJ0wKB/Nbz2Qq/lqm3g==";</script>
<div id="adsmessage" class="adsmessage" style="display:none;"></div>
<div id="playerjw7">Trình duyệt của bạn không hỗ trợ xem phim bằng Player HTML5. Vui lòng cài đặt Chrome hoặc Firefox</div>
<script type="text/javascript">
var page_url = window.location.href;
console.log(page_url);
// var ads  = ['/preload/five88.php','/preload/789club.php','/preload/loadmibet.php','/preload/b52.php','/guide1/pre-11bet.xml?sv=3.1','/preload/188bet.php'];
// var arrPreroll = ads[Math.floor((Math.random() * 6) + 1)];
var arrPreroll = "http://tvhayz.net/guide1/pre-oxbet.xml?sv=3.1";
console.log(arrPreroll);
  var sources = [{file: '',
        type:'embed',
        label: '720p',
        default: false},];
  var tracks = [];
  var currentVolume;
  var skipDelay = 15,displaySkip = false,skipTimeOut  = false,reloadTimes=0, timeToSeek=0, manualSeek=false, seekTimeOut, playTimeout, playAds=0,maxAds=1;
  if(typeof arrPreroll=="undefined") {
    var arrPreroll=[];
    maxAds  = 0;
  }
  var advertising = {
    client:"http://tvhayz.net/playergk/jwplayer885/js/v/8.8.5/js/vast.js",
    admessage: 'Quảng cáo còn XX giây.',
    skipoffset: 7,
    skiptext : 'Bỏ qua quảng cáo',
    skipmessage : 'Bỏ qua sau xxs',
    width: '100%',
    height: '100%',
    autostart: true,
    schedule: {
      preroll:{
        offset: 'pre',
        tag: arrPreroll,
      },
    }
  };
  
  var playerInstance = jwplayer('playerjw7');
  function setupVideo(){    
    var firstSource = [{file: 'http://tvhayz.net/playergk/1s_blank.mp4',type:'mp4',label: '360p',default: true}];  
    
    if (playAds<maxAds) {
    console.log(maxAds);
      playAds++;
      //$("#adsmessage").html("Quảng cáo").show();
      playerInstance.setup({        
        sources: firstSource,
        tracks: tracks,
        captions: {
          color: '#FFCC00',
          fontSize: 17,
          backgroundOpacity: 0,
          fontfamily: "Tahoma",
          edgeStyle: "raised"
        },
        
        width: '100%',
        height: '100%',
        primary: "html5",
        controls: true,
        //aspectratio: '16:9',
        flashplayer: 'http://tvhayz.net/playergk/jwplayer885/jwplayer.flash.swf',
        autostart: true,  
        advertising: advertising,            
      });
      setUpVideoEvent();
    } else {
      playAds++;
      $("#adsmessage").hide();        
      if(self.sources[0].type == "embed") {
        $("#playerjw7").html('<iframe width="100%" height="100%" frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" scrolling="no" src="'+self.sources[0].file+'" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>');
      } else {
        playerInstance.setup({
          sources: sources,
          tracks: tracks,
          captions: {
            color: '#FFCC00',
            fontSize: 17,
            backgroundOpacity: 0,
            fontfamily: "Tahoma",
            edgeStyle: "raised"
          },
          
          width: '100%',
          height: '100%',
          primary: "html5",
          controls: true,
          //aspectratio: '16:9',
          flashplayer: 'http://tvhayz.net/playergk/jwplayer885/jwplayer.flash.swf',
          autostart: true,  
        });
        setUpVideoEvent();
      }
    }
  }
  this.setUpVideoEvent  = function() {
    playerInstance.on('complete', function() {
    
      nextEpiV2();
      console.log(nextEpiV2());
    }).on('ready', function () {
       if(seekTimeOut != null) {
        clearTimeout(seekTimeOut);
       }
      
      if(timeToSeek > 8) seekTimeOut = setTimeout(function() {
        playerInstance.seek(timeToSeek);
        manualSeek = false;
      }, 500);
      
      if(playTimeout != null) {
        clearTimeout(playTimeout);
        playTimeout = null;
      }
      playTimeout = setTimeout(function(){
        playerInstance.play(true);
        manualSeek = false;
      }, 1000);
     }).on('error', function (message) {
       var time = playerInstance.getPosition();
      if(time > 8 && (manualSeek == false)) timeToSeek = time;
      if(reloadTimes < 5) {
        reloadTimes++;
        if(message['message'] == 'Error loading media: File could not be played') {
          setTimeout(function() {
            jQuery("#playerjw7").find(".jw-title-primary").text("Có chút vấn đề khi load phim. Đang thử lại...").show();
          }, 100);
        }
        setTimeout(function(){
          playerInstance.remove();
          setupVideo();
        }, 2000);                       
      } else {
         if(message['message'] == 'Error loading media: File could not be played') {
          setTimeout(function() {
            jQuery("#playerjw7").find(".jw-title-primary").text("Có chút vấn đề khi load phim").show();
            jQuery("#playerjw7").find(".jw-title-secondary").text("Chạy lại trang (ấn F5) hoặc mở link khác bên dưới").show();
          }, 100);
        }
      }
     }).on('beforePlay', function () {
      var volume = readCookie('volume');
      if(volume == undefined || volume<1) {
        createCookie('volume',75, 7);
      }
      playerInstance.setVolume(volume);
    }).on('volume', function(event) {
      createCookie('volume', event.volume, 7);
    }).on('adPlay' , function() {
      currentVolume = playerInstance.getVolume();
      playerInstance.setVolume(50);
      skipTimeOut = setTimeout(function() {
        if(displaySkip == false) {
          $("#skipad-inner").show();
          $("#skipad-inner").click(function() {
            $("#skipad-inner").hide();
            playerInstance.remove();
            setupVideo();
          });
          displaySkip = true;
        }
      }, 1000 + skipDelay *1000);
    }).on('play', function () {
      playerInstance.setCurrentCaptions(1);
      $("#skipad-inner").hide();
      clearTimeout(skipTimeOut);
      if(playAds <= maxAds) {
        playerInstance.remove();
        setupVideo();
      } else {
        if(currentVolume > 0) {playerInstance.setVolume(currentVolume);currentVolume = 0}  
      }
    }).on('seek', function (event) {
      manualSeek = true;
      timeToSeek = event.offset;
    }).on('seeked', function (event) {
      manualSeek = false;
    }).on('adTime' , function(event) {
       if(event.position > skipDelay && (displaySkip == false)) {
        $("#skipad-inner").show();
        setTimeout(function(){ $("#skipad-inner").hide();}, 10000);
        $("#skipad-inner").click(function() {
          $("#skipad-inner").hide();
          playerInstance.remove();
          setupVideo();
        });
        displaySkip = true;
      }
    }).on('adSkipped', function (event) {
      $("#skipad-inner").hide();
      displaySkip = true;
    }).on('adComplete', function (event) {
      $("#skipad-inner").hide();
      displaySkip = true;
    });
  }
  setupVideo();
</script>
<!--<div class="overlay">
  <div class="annon">Vui lòng vô hiệu hóa Trình chặn quảng cáo (Please Disable AdsBlocker)</div>
</div>
<style>
.overlay{
  width: 100%;
  height: 100%;
  background: black;
  z-index: 1000;
  position: absolute;
  top: 0px;
  left: 0px;
}
.annon{
  width: 90%;
  color: white;
  font-size: 2em;
  font-weight: bold;
  margin: 0 auto;
}
</style>
<script src="ads_code_1.js" type="text/javascript"></script>
-->
 

dauxanh2019

Junior
Joined
Mar 29, 2019
Messages
48
Reactions
26
MR
0.00
Skype
Chat with me via Skype
down mấy cái js của nó về, thay cái {file: '', type:'embed',label: '720p',default: false},xóa code ads của nó là ngọt lịm chứ j
 

xemphim95

Newbie
Joined
Nov 24, 2020
Messages
5
Reactions
0
MR
0.00
HTML:
<script src="http://tvhayz.net/wp-content/themes/tvhay/js/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript" src="http://tvhayz.net/playergk/jwplayer885/jwplayer887.js?v=2.1"></script>
<script type="text/javascript">jwplayer.key="MBvrieqNdmVL4jV0x6LPJ0wKB/Nbz2Qq/lqm3g==";</script>
<div id="adsmessage" class="adsmessage" style="display:none;"></div>
<div id="playerjw7">Trình duyệt của bạn không hỗ trợ xem phim bằng Player HTML5. Vui lòng cài đặt Chrome hoặc Firefox</div>
<script type="text/javascript">
var page_url = window.location.href;
console.log(page_url);
// var ads  = ['/preload/five88.php','/preload/789club.php','/preload/loadmibet.php','/preload/b52.php','/guide1/pre-11bet.xml?sv=3.1','/preload/188bet.php'];
// var arrPreroll = ads[Math.floor((Math.random() * 6) + 1)];
var arrPreroll = "http://tvhayz.net/guide1/pre-oxbet.xml?sv=3.1";
console.log(arrPreroll);
  var sources = [{file: '',
        type:'embed',
        label: '720p',
        default: false},];
  var tracks = [];
  var currentVolume;
  var skipDelay = 15,displaySkip = false,skipTimeOut  = false,reloadTimes=0, timeToSeek=0, manualSeek=false, seekTimeOut, playTimeout, playAds=0,maxAds=1;
  if(typeof arrPreroll=="undefined") {
    var arrPreroll=[];
    maxAds  = 0;
  }
  var advertising = {
    client:"http://tvhayz.net/playergk/jwplayer885/js/v/8.8.5/js/vast.js",
    admessage: 'Quảng cáo còn XX giây.',
    skipoffset: 7,
    skiptext : 'Bỏ qua quảng cáo',
    skipmessage : 'Bỏ qua sau xxs',
    width: '100%',
    height: '100%',
    autostart: true,
    schedule: {
      preroll:{
        offset: 'pre',
        tag: arrPreroll,
      },
    }
  };
  
  var playerInstance = jwplayer('playerjw7');
  function setupVideo(){   
    var firstSource = [{file: 'http://tvhayz.net/playergk/1s_blank.mp4',type:'mp4',label: '360p',default: true}]; 
    
    if (playAds<maxAds) {
    console.log(maxAds);
      playAds++;
      //$("#adsmessage").html("Quảng cáo").show();
      playerInstance.setup({       
        sources: firstSource,
        tracks: tracks,
        captions: {
          color: '#FFCC00',
          fontSize: 17,
          backgroundOpacity: 0,
          fontfamily: "Tahoma",
          edgeStyle: "raised"
        },
        
        width: '100%',
        height: '100%',
        primary: "html5",
        controls: true,
        //aspectratio: '16:9',
        flashplayer: 'http://tvhayz.net/playergk/jwplayer885/jwplayer.flash.swf',
        autostart: true, 
        advertising: advertising,           
      });
      setUpVideoEvent();
    } else {
      playAds++;
      $("#adsmessage").hide();       
      if(self.sources[0].type == "embed") {
        $("#playerjw7").html('<iframe width="100%" height="100%" frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" scrolling="no" src="'+self.sources[0].file+'" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>');
      } else {
        playerInstance.setup({
          sources: sources,
          tracks: tracks,
          captions: {
            color: '#FFCC00',
            fontSize: 17,
            backgroundOpacity: 0,
            fontfamily: "Tahoma",
            edgeStyle: "raised"
          },
          
          width: '100%',
          height: '100%',
          primary: "html5",
          controls: true,
          //aspectratio: '16:9',
          flashplayer: 'http://tvhayz.net/playergk/jwplayer885/jwplayer.flash.swf',
          autostart: true, 
        });
        setUpVideoEvent();
      }
    }
  }
  this.setUpVideoEvent  = function() {
    playerInstance.on('complete', function() {
    
      nextEpiV2();
      console.log(nextEpiV2());
    }).on('ready', function () {
       if(seekTimeOut != null) {
        clearTimeout(seekTimeOut);
       }
      
      if(timeToSeek > 8) seekTimeOut = setTimeout(function() {
        playerInstance.seek(timeToSeek);
        manualSeek = false;
      }, 500);
      
      if(playTimeout != null) {
        clearTimeout(playTimeout);
        playTimeout = null;
      }
      playTimeout = setTimeout(function(){
        playerInstance.play(true);
        manualSeek = false;
      }, 1000);
     }).on('error', function (message) {
       var time = playerInstance.getPosition();
      if(time > 8 && (manualSeek == false)) timeToSeek = time;
      if(reloadTimes < 5) {
        reloadTimes++;
        if(message['message'] == 'Error loading media: File could not be played') {
          setTimeout(function() {
            jQuery("#playerjw7").find(".jw-title-primary").text("Có chút vấn đề khi load phim. Đang thử lại...").show();
          }, 100);
        }
        setTimeout(function(){
          playerInstance.remove();
          setupVideo();
        }, 2000);                      
      } else {
         if(message['message'] == 'Error loading media: File could not be played') {
          setTimeout(function() {
            jQuery("#playerjw7").find(".jw-title-primary").text("Có chút vấn đề khi load phim").show();
            jQuery("#playerjw7").find(".jw-title-secondary").text("Chạy lại trang (ấn F5) hoặc mở link khác bên dưới").show();
          }, 100);
        }
      }
     }).on('beforePlay', function () {
      var volume = readCookie('volume');
      if(volume == undefined || volume<1) {
        createCookie('volume',75, 7);
      }
      playerInstance.setVolume(volume);
    }).on('volume', function(event) {
      createCookie('volume', event.volume, 7);
    }).on('adPlay' , function() {
      currentVolume = playerInstance.getVolume();
      playerInstance.setVolume(50);
      skipTimeOut = setTimeout(function() {
        if(displaySkip == false) {
          $("#skipad-inner").show();
          $("#skipad-inner").click(function() {
            $("#skipad-inner").hide();
            playerInstance.remove();
            setupVideo();
          });
          displaySkip = true;
        }
      }, 1000 + skipDelay *1000);
    }).on('play', function () {
      playerInstance.setCurrentCaptions(1);
      $("#skipad-inner").hide();
      clearTimeout(skipTimeOut);
      if(playAds <= maxAds) {
        playerInstance.remove();
        setupVideo();
      } else {
        if(currentVolume > 0) {playerInstance.setVolume(currentVolume);currentVolume = 0} 
      }
    }).on('seek', function (event) {
      manualSeek = true;
      timeToSeek = event.offset;
    }).on('seeked', function (event) {
      manualSeek = false;
    }).on('adTime' , function(event) {
       if(event.position > skipDelay && (displaySkip == false)) {
        $("#skipad-inner").show();
        setTimeout(function(){ $("#skipad-inner").hide();}, 10000);
        $("#skipad-inner").click(function() {
          $("#skipad-inner").hide();
          playerInstance.remove();
          setupVideo();
        });
        displaySkip = true;
      }
    }).on('adSkipped', function (event) {
      $("#skipad-inner").hide();
      displaySkip = true;
    }).on('adComplete', function (event) {
      $("#skipad-inner").hide();
      displaySkip = true;
    });
  }
  setupVideo();
</script>
<!--<div class="overlay">
  <div class="annon">Vui lòng vô hiệu hóa Trình chặn quảng cáo (Please Disable AdsBlocker)</div>
</div>
<style>
.overlay{
  width: 100%;
  height: 100%;
  background: black;
  z-index: 1000;
  position: absolute;
  top: 0px;
  left: 0px;
}
.annon{
  width: 90%;
  color: white;
  font-size: 2em;
  font-weight: bold;
  margin: 0 auto;
}
</style>
<script src="ads_code_1.js" type="text/javascript"></script>
-->
Thanks bác, để mình thử
 

xemphim95

Newbie
Joined
Nov 24, 2020
Messages
5
Reactions
0
MR
0.00
down mấy cái js của nó về, thay cái {file: '', type:'embed',label: '720p',default: false},xóa code ads của nó là ngọt lịm chứ j
Không được bác ơi
yt7tzzu.png

LLYBRbI.png
 

lenam1101

Newbie
Joined
Apr 19, 2020
Messages
18
Reactions
1
MR
0.00
<VAST version="2.0">
<Ad id="static">
<InLine>
<AdSystem>Static VAST Template</AdSystem>
<AdTitle>Static VAST Tag</AdTitle>
<Creatives>
<Creative sequence="1">
<Linear>
<VideoClicks>
<ClickThrough>link web</ClickThrough>
</VideoClicks>
<MediaFiles>
<MediaFile type="video/mp4" bitrate="300" width="480" height="270"> link mp4 </MediaFile>
</MediaFiles>
</Linear>
</Creative>
</Creatives>
</InLine>
</Ad>
</VAST>
 

Announcements

Tutorial

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
368,254
Messages
6,466,990
Members
140,294
Latest member
luudandan

Most viewed of week

Most Discussed Of Week

Most viewed of week

Most Discussed Of Week